Derneğin İlk Sağlık Anlaşması SETUR İLE İNDİRİMLİ TATİL
 
BİR YAPICI ELEŞTİRİ ÖRNEĞİBİR YAPICI ELEŞTİRİ ÖRNEĞİ

Tarih: 2010-05-03

BİR YAPICI ELEŞTİRİ ÖRNEĞİ Derneğimiz Yönetim Kurulu oluştuktan sonra,hedeflerimiz belirlemiş ve sizlere bir çağrıda bulunmuştuk, bu çağrıda; Desteklerinize, katkılarınıza, eleştirilerinize ihtiyacımız var. Eleştiri ve katkılarınızı bekliyoruz. Katkı yapın ki; ortak akıl oluşturalım. Eleştirin ki hatalarımızı görelim. Demiştik… Sizlerden gelen önerileri ve eleştirileri hep dikkate aldık. Eleştirileriniz, önerileriniz bizlere ışık oldu. Erzincan’dan bir arkadaşımızdan, Sayın Ruhi Kılıç’dan bir mektup aldık. Tam manasıyla yapıcı eleştiri örneği olan, ama iyi niyetle yazıldığı her cümlesinden belli olan bir mektup… Sayın Ruhi KILIÇ’ın Yolumuzu açan, hatalarımızı gösteren bu mektubunu bilginize sunuyoruz. Saygıdeğer Başkan Zafer TEKBUDAK ve Kıymetli Türk Telekomcular Derneği Yöneticilerine; Öncelikle Derneğimizin 4. Kuruluş Yıldönümünü kutlar, yeni Dernek Merkezinin hayırlı olmasını temenni eder, başlattığınız özverili çalışmalardan ötürü Yönetiminize teşekkürlerimi sunarım. Türk Telekom’dan ayrılanların sorunlarının tespitine yönelik araştırma önergesinin, T.B.M.M.’nin 27Nisan2010 Salı günü, 23. Dönem 4. Yasama Yılı 96. Birleşim 1. Oturum’da okunarak gündeme alındığı haberini sevinçle karşıladık. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Türk Telekom Erzincan İl Telekom Müdürlüğü’nde Kalite Güvence ve Plan Koordinasyon Teknik Uzmanı olarak görev yapmakta iken, 01 Haziran 2006 tarihinde Sağlık Bakanlığı Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Erzincan Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Merkezi’nde Uzman(Ö) olarak göreve başlamış biriyim. Bu önerge ve sunduğunuz raporlarda yer almasını arzuladığım ve de takipçisi olacağınızı umut ettiğim birkaç hususta görüş ve isteklerimi yönetiminize iletmek istiyorum. Duyum, yorum ve ricalarımın tarafınızca eleştiri olarak algılanmamasını, iyi niyetli duygu ve düşünceler olarak değerlendirilmesini ve de çözümü yönünde çabalarınızı ümit ediyorum. •RAPOR 1 ve RAPOR 2 içeriğinde, üzerine basa-basa ve büyük puntolar ile ARAŞTIRMACI olarak yerleştirilen personelin sorunları ile hak kayıplarına değinilirken, Şef Teknisyen, Şef Tekniker, Teknik Uzman ve İdari Uzman unvanlı personelin sorunları ile hak kayıpları hususunda hiçbir serzeniş yada istekte bulunmamanız çeşitli yorum ve söylentilerin oluşmasına sebep olmakta, şahsınıza ve derneğe olan güveni azaltmaktadır. •Şöyle ki; derneğin ARAŞTIRMACI kişiler tarafından kurulup elde tutulduğu, ARAŞTIRMACI unvanlı personelin dernek yönetimine hakim ve ayrıcalıklı söz sahibi olduğu, ilgili makamlara istek ve talepler iletilirken, genellikle “Yöneticiler ARAŞTIRMACI yapıldı” şeklinde sorunların iletildiği ama Şef Teknisyen, Şef Tekniker, Teknik Uzman ve İdari Uzman unvanlı personelin unvan ve hak kayıplarının dile getirilmediği ve de Raporlara yansıtılmadığı v.b yorum ve söylentilerinin oluşmasına ve de yayılmasına sebep olmaktadır. Üzülerek belirtmeliyim ki bu durum; Sizlere olan saygıyı zedelemekte, kişilerin derneğe bakış açısını olumsuz yönde etkilemekte ve derneğe üyelik hususunda istekli olunmaması durumlarına sebep olmaktadır. •Hassas ve dikkatli çabalarınız ile bu tür durumları ortadan kaldıracağınıza, birlik ve beraberliği en sıkı şekilde inşa edecek girişimlerde bulunacağınıza olan inancımla, ARAŞTIRMACI’larımız gibi çeşitli sıkıntıları olan ŞEF TEKNİSYEN, ŞEF TEKNİKER, TEKNİK UZMAN ve İDARİ UZMAN unvanlı arkadaşlara ait tespitlerimi ve sorunları Sizlerle paylaşmak istiyorum. ŞEF TEKNİSYEN: Bilindiği üzere Türk Telekom’da İdari ve Teknik statüde Şef Unvanlı arkadaşlarımız bulunmaktaydı. İdari Şef Unvanlı arkadaşlarımızın kurum değişikliklerinde Unvan yönünden bir kayıpları olmamış ve gittikleri kurumlarda Şef olarak görevlerini Unvanlarına uygun olarak devam ettirebilmişlerdir. Ancak Teknik Şef konumundaki Unvanlı personelin başka kurumlara yerleştirilmesi kadro yetersizliği sebebiyle Teknisyen olarak yapılmıştı. Oysa ki, Şef Teknisyen öncesinde Başteknisyen ismiyle anılan bu Unvanlar Devlet Unvan Yükselme esaslarına uygun imtihanlar ile kazanılmış ve hak edilmişti. İdareci konumundaki bu arkadaşlarımız yerleştirme sonrasında düz Teknik Personel durumuna dönüşmüştür. ŞEF TEKNİKER: Tekniker arkadaşlarda belli şartların oluşması, Başteknisyen Ünvanlı Personelde ise Meslek Yüksek Okulu diplomasına sahip olmaları ve de Yönetici Unvanlı kadroya sahip olmaları sebebiyle tahsis edilebilen bu kadroda yer alan arkadaşlarımız, yerleştirme sonrasında kadro yetersizliği sebebiyle Tekniker olarak yerleştirilmiş, böylelikle Unvanlı ve Yönetici ara eleman olma niteliklerini kaybetmişlerdir. Oysa ki; Şef Tekniker pozisyonuna gelebilmiş bir çalışan önce Devlet Unvan Yükselme esaslarına uygun olarak Başteknisyenlik hakkını kazanmış ve Şef Tekniker olmaya haiz şartlara uygun olduğunda da bu Unvanı hak ederek almıştır. TEKNİK UZMAN: Teknisyen olarak işe başlayan personel, Devlet Unvan Yükselme esaslarına uygun şekilde, şartların ve sürelerin oluşmasıyla birlikte imtihan ile önce Başteknisyen ve ardından Teknik Amir olmuşlardır. Özelleştirme sürecinde Teknik Uzman olarak isimlendirilmişlerdir. Kurumda Müdür Yardımcısı bulunan birimlerde Müdür Yardımcısından sonraki Yetkili İdareci, Müdür Yardımcısı olmayan birimlerde ise Müdür’den sonraki Yetkili İdareci olarak hizmet yapmışlardır. Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan bu personel Özelleştirme nedeniyle kurum değişikliği hakkını kullanırken Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabi personel olarak Uzman(Ö) olarak yerleştirilmişlerdir. Böylelikle Yönetici vasfına haiz bu nitelikli çalışanlar statü ve diğer açılardan hak kayıplarına uğratılmıştır. İDARİ UZMAN: Memur, Şef, İdari Amir-İdari Uzman şeklinle, Teknik Uzmanlar ile aynı biçimde yükselerek Yönetici nitelikli İdareci olan bu çalışanlarda statü ve diğer açılardan hak kayıplarına uğratılmıştır. Vahim olan tabloyu şu an içerisinde çalıştığım kurumdan bazı örnekler vererek aktarmanın daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Şöyle ki; Daktilograf kadrosunda yer alan bir arkadaşımız kurumda Satın Alma v.b işlerden sorumlu Müdür Yardımcılığı görevini, Teknisyen olan bir arkadaşımız ise Teknik işlerden sorumlu Müdür Yardımcılığı görevini Valilik Makamı oluru ile yürütmektedir. İdari Şef iken kuruma Şef olarak yerleştirilen Unvanlı ve nitelikli bir arkadaşımız bu Daktilograf arkadaşımızın emrinde Personel Yemekhanesinin, tabakların ve kaşıkların kontrolünü yapmaktadır, Şef Tekniker iken kuruma Tekniker olarak yerleştirilen Unvanlı ve nitelikli bir arkadaşımız Teknisyen emrinde işyerindeki klimaların kontrolünü yapmaktadır, Teknik Uzman iken Milli Eğitime Uzman(Ö) G.İ.H.S. olarak yerleştirilen bir arkadaşımız ise okullardan birinde öğrenci kayıtları ve devamsızlıkları ile ilgili büro hizmetlerinde görev yapmak üzere görevlendirilmiştir. Şahsıma gelince; Türk Telekom’da Bilişim Ağları Şef Teknisyeni, ardından Bilişim Ağları Teknik Uzmanı ve akabinde Kalite Güvence ve Plan Koordinasyon Teknik Uzmanı olarak çalışmışken, özelleştirme neticesinde G.İ.H.S.’na tabi Uzman(Ö) olarak atandım. Yeni kurumum olan Erzincan Devlet Hastanemizde Kalite Yönetim Merkezi Biriminin kurularak ISO 9001:2000 Kalite Belgesinin alınması hedeflendiğinden ve Telekom’da Kalite Güvence ve Plan Koordinasyon Birim kurucusu ve İdarecisi olarak çalışmış biri olmam nedeniyle şahsım arkadaşlarımdan daha şanslı olarak işbaşı yapma imkânı buldum. Ancak, bu deneyim ve birikimim ve de hastanenin Kalite Belgesi alma hedefi olmasa, Bende sanırım alakası olmayan işleri yapmakla görevlendirilmiş olacaktım. 209 sayılı kanuna göre fiili katkısı olan her personele dağıtılan ve Kalite Biriminde görev yapan personele diğerlerinden daha fazla oranda ödemesi yapılan Döner Sermaye payının tarafımıza ödenmeyerek hazineye aktarılması ise ayrı bir sorun. Benim fiili katkımla kurumumda bir döner sermaye oluşuyor ancak para Telekom’dan nakil olduğumuz için Bizlere değil hazineye aktarılıyor. Başka kurumlara yerleştirilenlerin hazineye böyle bir katkısı yok iken tarafımdan sağlanan bu katkıdan ne çalışırken nede emekliliğimde faydalanamıyorum. Bizim nakil kanunumuzdaki adaletsizlik ve hak kaybını özetleyecek en açık örneğin bu olduğunu düşünüyorum. (Bu konuda tarafımdan mahkeme açılmış ancak kaybedilmiştir. Dosyam Temyiz için Danıştay’dadır. Bu ve benzeri hak kayıpları için kanunlarda düzeltme yapılmasını istemeliyiz) Değerli Başkanım ve Değerli Dernek Yöneticilerimiz; Sonuç olarak, Sizler ve Bizler tarafından örnekler ve sorunlar daha da çoğaltılabilir elbet. Ben yukarıda sadece aklıma gelenleri aktarmaya çalıştım. Telekom’dan nakil ile başka kurumlara yerleştirilen tüm arkadaşlarımıza ait Unvan, hak ve parasal kayıpların tamamı hukuki çalışmalar ve bu konularda tecrübeli bilirkişilerce hazırlanacak belgelere dayandırılmalıdır. Bu süreçte iktidar partisinin tavrı büyük önem arz ettiğinden, daha önce Dernekçe ziyaret ettiğiniz Ayşenur BAHÇEKAPILI ve AK Parti Yöneticileri ile Sizler arasında sıcak ve sürekli ilişkiler kurulması ve genel tespiti yapılarak hukuki zemine dayandırılan sorunlarımızın bir bütün olarak iletilmesi, Türkiye çapındaki tüm arkadaşlarımızın büyük kazanımlarına sebep olacaktır. Sizlerin gayretli ve başarı ile sonuçlanacak her girişiminiz, gerek şahsınıza olan itibarı kat be kat artıracak gerekse Telekomcular Derneği üye sayısının hızla artarak dağınık haldeki insanların aile olarak yeniden bir çatı altında kenetlenmesine vesile olacaktır. Dikkate alarak değerlendireceğiniz ve önem vereceğinize olan inancımla; Selam ve Saygılarımı arz ederim. 30.04.2010 Ruhi KILIÇ Erzincan Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Merkezi Uzmanı Bundan sonraki faaliyetlerimizde, tüm haklı ve yapıcı eleştiriler gibi, Sayın Ruhi KILIÇ’ın haklı ve yapıcı eleştirilerini dikkate alacağımızı ve herkesten , öneri ve eleştiri beklediğimizi bilmenizi istiyoruz. Şunu da belirtmek isteriz , tüm sorunları tek bir raporda ortaya koymak o kadar zor ki. Hazırladığımız raporu daha sonra gözden geçirdik bazı ilaveler yaptık. Örneğin 'Başteknisyen, Baştekniker, Bşmühendis, Başmüfettiş, Şefmühendis, Şefteknisyen , Şef Mühendislerin şef ve baş ünvanları kaldırılmış, tabir caizse başları kesilmiştir' cümlesini ilave ettik. Bu hususu tüm ziyaretlerimizde de vurguladık. Ancak; Yönetim Kurulu’nun araştırmacılardan oluştuğu haklı eleştirisi, önümüzdeki Genel Kurula kadar çözümlenemez. Ama bizim şeffaf yönetim anlayışımız, yönetim kurulu üyesi ile normal üye arasında bir fark görmediği için, gönüllü olarak katkı vermek isteyen her arkadaşımızın katkısına, desteğine, önerisine müşterek çalışma isteğine açığız.
Bu Haber 4202 defa okunmuştur.
MUSTAFA AKGÜL´Ü KAYBETTİK
BEKİR ÖZTOPRAK AMELİYAT OLDU
HATİCE G.ŞAHMAN 2018 EDEBİYAT TA
İRFAN ÇAKIR VEFAT ETTİ
RECAİ SAYAR´IN ANNESİ VEFAT ETTİ
İ.HAKKI ALPTÜRK AMELİYAT OLDU
NURETTİN ÖZAYDINLIK VEFAT ETTİ
ÖMER ÜSTÜNER´İN BABASI VEF
ŞEHİDİMİZİ ANIYORUZ
SAFRAN TADINDA BİR ROTA
İSMAİL TOSUN VEFAT ETTİ
YÜCEL ÇALIKLI VEFAT ETTİ
ŞAHİN´LERİN ANNESİ VEFAT E
MEHMET KAYA VEFAT ETTİ
MUSTAFA SOYLAR ANNESİNİ KAYBETTİ
ORHAN GÖKSUDELİK VEFAT ETTİ
BERİL´İ KAYBETTİK
HASAN TAŞAN VEFAT ETTİ
LEYLA DAĞKILIÇ´IN ANNESİ VEFAT E
ÖDÜL TÖRENİMİZ MEDYADA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!