7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
MECLİS ARAŞTIRMASI NEDİRMECLİS ARAŞTIRMASI NEDİR

Tarih: 2010-05-03

MECLİS ARAŞTIRMASI NEDİR, NASIL BİR SONUÇ DOĞURUR TÜRK TELEKOMDAN AYRILAN PERSONELİN SORUNLARINI TESPİT AMACIYLA MHP Adana Milletvekili Yılmaz TANKUT ve 21 arkadaşınca 09.03.2010 Tarihinde TBMM Başkanlığına Verilen Araştırma Önergesinin TBMM’nin 27/Nisan /2010 Salı günü 23. Dönem 4. Yasama Yılı 96. Birleşim Birinci Oturum’da okunarak gündeme alındığını ve Türk Telekom’dan ayrılan personelin sorunları ilk kez, TBMM tutanaklarına girdiğini web sitemizde yayınlamış ve e-posta adresi bulunan arkadaşlarımıza e-posta ile duyurmuştuk. Söz konusu e-postada; eğer Araştırma Önergesi kabul edilir ve bir Araştırma Komisyonu kurulursa, sorunlarımızın önemli bir bölümünün çözülebileceğini düşündüğümüzü ve arkadaşlarımızın da; milletvekilleri ile görüşerek, e-posta ve faks çekerek önergenin kabulü için destek vereceğinize inandığımızı iletmiştik. Pek çok arkadaşımızdan Meclis Araştırmasının ne olduğunu ne gibi sonuçlar doğurduğunu soran e-posta mesajları aldık. Meclis araştırması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasanın 98 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapacağı incelemedir.Meclis Araştırmasının yöntemi TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre; Meclis araştırması önergesi, Genel Kurulda okutularak bilgiye sunulmaktadır. Önergenin bir örneği Meclis Başkanının imzasıyla Başbakanlığa gönderilmektedir. Okunarak bilgiye sunulan önerge, Meclis Genel Kurul gündeminin “Meclis Araştırması ve Genel Görüşme Açılmasına Dair Öngörüşmeler” arasında sıraya girmektedir. (Sorunlarımızla İlgili Araştırma Önergesinde bu aşama tamamlanmıştır. ) TBMM 2010 Çalışma Dönemi başında kabul edilen, Genel Kurul gündemini düzenleyen Danışma Kurulu önerisinde Salı gününün denetim konularına ayrılmış olması nedeniyle, Salı günleri 1 saat sözlü soru görüşmesinden sonra Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerinin sıradan görüşülmesi yapılmaktadır. Meclis araştırması önergesinin Genel Kuruldaki görüşmesinde, Hükümet adına bir bakan ve parti grupları adına grup üyesi bir milletvekili 20’şer dakika, önerge sahibi olarak birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi 10 dakika görüşlerini açıklayabilmektedir. . Görüşme sonunda yapılan işaretle oylama ile Meclis araştırması açılıp açılmamasına, bir başka deyişle Meclis Araştırması Komisyonu kurulup kurulmamasına karar verilmektedir. Bu Demektir ki Araştırma Önergesi reddedilse bile, Sorunlarımız 110 Dakika TBMM’de tartışılacaktır. (Dört Parti 20’şer Dakika , Hükümet 20 Dakika, Önerge Sahibi 10 Dakika ) . Böylece sorunlarımız Siyasi iktidar, Siyasi Partiler ve kamuoyunca öğrenilecek, sorunlarımızın çözümü yolunda bir aşama kaydedilecektir. Meclis araştırması açılması kabul edilirse, Meclis Araştırması Komisyonuna her parti grubu, Meclisteki sandalye sayısı oranında temsil edileceği şekilde Meclis Başkanlığının belirttiği sayıda üye adayını bildirir. Grupların bildirdiği adaylar liste halinde Genel Kurulda okunur ve işaret oyuyla seçim gerçekleştirilir. Bu şekilde Komisyona seçilen üyeler kendi aralarından Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçerler. Bu seçimle birlikte Komisyonun 3 aylık görev süresi de başlamış olur. 3 ay içerisinde araştırmasını tamamlayamayan Komisyon 1 aylık ek süre kullanmayı kararlaştırabilir. Meclis Araştırması Komisyonunun Yetkileri Meclis Araştırması Komisyonu, bakanlıklardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, yerel yönetimlerden, üniversitelerden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, kamu yararına çalışan derneklerden bilgi isteme, buralarda yerinde inceleme yapma, ilgililerini çağırıp bilgi alma, uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurma ve Ankara dışında çalışma yetkilerine sahiptir. Belirtilen kurum ve kuruluşların Komisyonun bilgi ve inceleme taleplerini karşılaması gerekmektedir. Komisyon Sivil Toplum Kuruluşlarının, özel sektörün, basın ve yayın kuruluşları mensuplarının ve gerçek kişilerin görüşlerine de başvurabilir. Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Meclis araştırması komisyonu yaptığı incelemeler ve araştırmalar sonrasında bir rapor hazırlar. Meclis Başkanı dağıtılan raporu Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara göndermektedir. Dağıtıldıktan sonra rapor üzerinde, bir hafta içerisinde Genel Kurulda genel görüşme yapılmaktadır. Genel Kurul gündeminin “Özel Gündem” kısmında yapılan rapor üzerindeki genel görüşmede Hükümet, Komisyon adına Komisyon Başkanı veya Başkanvekili veyahut da Sözcü, parti grupları 20’şer dakika, önerge sahibi ile şahsı adına iki milletvekili 10’ar dakika görüşlerini açıklarlar. Böylece Meclis araştırması tamamlanmış olur. Komisyon raporu görüşüldüğü birleşimin Tutanak dergisine eklenir. Meclis Araştırmasının Etkinliği Bir konuda Meclis araştırması önergesi verilmesiyle Genel Kurulda okunan bu önerge üzerinden konuya dikkat çekilmiş çekilmiş olur. Araştırma açılıp açılmaması hususundaki görüşmede de konu etraflıca tartışılmaktadır. Komisyon, aldığı görüş ve bilgileri derleyip toparlamakta, süzgecinden geçirerek rapora bağlamakta, bu rapor da Genel Kurulda görüşülmektedir. Böylece kamuoyunda ciddi bir farkındalık oluşturulmakta, ilgi ve dikkatler çekilmekte, bir hareketliliğe yol açılmaktadır. Raporda yer alan önerilerin hayata geçirilmesi bağlayıcı olmamakla birlikte uygulayıcıları yönlendirmesi, harekete geçirmesi de muhtemeldir. Raporun bulgu ve önerileri milletvekillerince takip edilmekte, soru önergesi gibi diğer denetim yollarıyla peşi bırakılmamaktadır. Meclis Araştırması Komisyonu ve STK Meclis araştırması komisyonu, çalışmaları sırasında ilgili tüm kesimlerin temsilcileri ile –kamu, yerel yönetim, üniversite, iş dünyası, medya, sivil toplum- görüşmeler yapmakta, sözlü ve bu arada yazılı görüşler ve bilgiler almaktadır. Bu kapsamda Meclis araştırma komisyonları araştırdıkları konuda faaliyet gösteren dernek, vakıf, platform gibi STK’larla irtibat kurmakta, ilgililerini komisyon toplantısına davet etmekte, yazılı görüşlerini istemektedir. Sorunlarımıza ilişkin Araştırma Önergesi onlarca Araştırma Önergesi ile birlikte görüşülmeyi beklemektedir. Araştırma Önergesinin görüşülmesi bile başlı başına bir kazanım olacaktır. TBMM’de 110 dakika Sorunlarımız görüşülecektir. Sorunlarımız kamuoyunun gündemine gelecek ve reddedilse bile siyasi iktidar da bu sorunlara karşı duyarsız kalamayacaktır. Hele Araştırma Önergesi Kabul edilirse, kazanımlarımız o kadar çok olacaktır ki; Kurulacak olan “Türk Telekom’dan Ayrılan Personelin Sorunlarını Araştırma Komisyonu”nda görevli asgari 10 Milletvekili, üç ay süreyle bizim sorunlarımız inceleyecekler, bizleri dinleyecekler, her türlü sorunumuzu tek tek araştıracaklardır. Bu araştırma sonucu görülen aksaklıklarla ilgili de muhtemelen Yasa Tasarıları hazırlanacak, pek çok sorunumuz böylece çözüm imkanına kavuşacaktır. TÜM ARKADAŞLARIMIZDAN, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN (Türkiye Haber İş, EMO, Telekomünikasyon Mühendisleri Derneği, Telekom Teknik Elemanlar Derneği, Teknikerler Derneği vb. ) Söz Konusu Araştırma Önergesinin TBMM’de kabul edilmesi yolunda çaba göstermelerini, bize katkı vermelerini bekliyoruz.
Bu Haber 7245 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!