7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
ZAFER TEKBUDAK TRT'DE KONUŞTUZAFER TEKBUDAK TRT'DE KONUŞTU

Tarih: 2010-05-17

TRT , TELEKOMÜNİKASYON GÜNÜNDE SEKTÖRÜN SORUNLARINI DERNEĞİMİZ BAŞKANI ZAFER TEKBUDAK İLE KONUŞTU. TRT RADYO 1’in Sevilen Programı Gündem’in 17.Mayıs 2010 tarihindeki konuklarından birisi de Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Zafer TEKBUDAK’dı. “17 Mayıs: Dünya Telekomünikasyon ve bilgi toplumu günü” konulu söyleşide, Zafer TEKBUDAK, Telekomünikasyon Sektörünün sorunları yanında Türk Telekom’dan ayrılanların sorunlarını da kamu oyuna aktardı. Zafer Tekbudak Radyo Programında şunları söyledi: Öncelikle Telekomcular Derneği olarak bizleri hatırlayıp davet etmenizden dolayı şahsınızda, TRT kurumuna teşekkür ediyorum. Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, 1969 yılından günümüze kadar her yıl, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından,bu birliğin kuruluş tarihi olan 17 Mayıs'ta ,konseyin belirlediği önemli birkonu başlığı ile kutlanmaktadır. 2009 ITU Konseyinde, 2010 Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Gününün “Bilgi ve İletişim teknolojileri ile daha güzel bir yaşam, daha güzel şehirler” teması ile kutlanması kararlaştırılmıştı. Beklentimiz bu kutlama ile birlikte, varolan aksaklıkların da belirlenmesi ve düzeltilmesidir . Telekomünikasyonun Genel Sorunlarına çözüm üretilmesidir.Sorunları şöyle sıralayabilirim, Türkiye’de 1.1.2004 tarihi itibariyle yasal olarak serbestleşme başladı. Ama gerçek anlamda serbestleşmeden bahsetmek mümkün değil. Alt yapının tekeline fiilen sahip olan Türk Telekom, yeni oyuncuların sahneye çıkmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Ara Bağlantı ücretleri çok yüksek. Keza yalın ADSL’de de bir gelişme kaydedilemedi. Ülkemizde ADSL abone sayısı 6.216.028’dir. Toplam nüfusa oranı çok düşüktür. AB ortalaması % 22,9 iken Türkiye sadece % 9 ile AB ülkeleri arasında ne kadar geride kalındığı görülüyor. Türkiye’de genişbantta ADSL çözüm gibi gösterilmektedir. Oysa Avrupa ADSL erişimi geçici çözüm olarak görmüş ve Fiber Optik ( F/O) erişime yönelmiştir. Türkiye’de ise çok önemli olan Fiber Erişim yatırımları yeterli yapılmamaktadır. Türkiye’de Genişbant sektöründe Tekel kırılamıyor. Avrupa da ortalama özel alternetif işletmecilerin oranı % 54 Türkiye’de ise sadece % 9. Türkiye’de özelleşmenin kilitlendiği ve yeni işletmecilerin pazara giremediği görülmektedir. OECD’nin Ekim 2009 istatistiklerine göre ülkemizdeki internet kullanıcıları, yüksek hızlardaki bağlantılarda (12 Mb/sn ve 32 Mb/sn) Yunanistan’daki kullanıcılara göre 22 kat, İtalya’dakilere göre 21 kat Norveç’tekilere göre de 9 kat daha fazla aylık sabit ücret ödemektedir. Bu kadar yüksek sabit ücret ödendiği için haliyle geniş bant pazarına ilgi olmamaktadır. Sektörün rekabete açılması öncelikli bir şart olarak karşımıza çıkıyor.Mevcut şartlarda yabancı yatırımcılar, ülkemize gelip yatırım yapmıyor. Bir diğer olumsuzluk ta kaynak israfının yapılmasıdır.BTK’nın ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) düzenleyici rolünü gereği gibi yerine getirmemesi, ara bağlantı ücretlerinin tespitinde maliyet unsurunu gözetmemesi nedeniyle, yeni operatörler, gerek GSM’de gerekse sabit hatlarda ara bağlantı ücretlerinin, devre kira ücretlerinin adil belirlenmemesi nedeniyle, her operatör kendi altyapısını kendisi kurma yolunu seçmiştir. Bugün Türkiye’de olması gerekenin 3 misli baz istasyonu var. Her operatör kendi antenini kuruyor. Her yer anten çöplüğüne döndü. Oysa BTK Rooaming ‘i uygulatabilse ve tek anteni her üç firmada kullanabilse ülkemizdeki anten sayısı üçte bir oranında azalacaktır. Bu durum, kaynaklarımızın gereksiz olarak yurtdışına gitmesine neden olduğu gibi halk sağlığını da olumsuz olarak etkilemektedir. Şu an sabit hat operatörleri kendi altyapılarını oluşturuyorlar. Süpeonline bu yılın sonuna kadar 40 bin km hat çekmeyi planlıyor. Oysa Türk Telekom’un altyapısında diğer işletmecilerin kullanımına sunulacak kadar uygun güzergah mevcuttur. . Bu da başlı başına bir kaynak ısrafıdır. Önce Teletaş’ın,sonra da Türk Telekom’un özelleştirmesi sonucu ARGE çalışmalarına önem verilmemesi nedeni ile, yerli teçhizat üretimi tamamen ihmal edilmiş neredeyse sıfırlanmıştır. Telekomünikasyon sektörü ithal teçhizat ile ayakta durmaktadır. Son 3 yılda 2 milyar doların üzerinde cep telefonu ithal etmişiz. Telekomünikasyon operatörleri ARGE yatırımlarına kaynak aktarmıyor.Aynı şey bilişim sektörü için de geçerli . Hindistan, Malezya gibi ülkeler arge yatırımları sayesinde telekomünikasyon alanında müthiş yol katettiler. Çin bir Telekomünikasyon devi olmak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çağrı Merkezleri hizmetlerinde son yıllarda bir gelişme var. Ama yeterli değil. ABD’nin ve Avrupa’nın tüm çağrı merkezleri, belirli saatlerde Hindistana Pakistana hatta balkan ülkelerine yönlendiriliyor. Bu pazardan biz de pay almak zorundayız. Telekomünikasyon sektörü önemli bir istihdam alanı olmasına rağmen, maalesef bu konuda da çok yol alındığı söylenemez. EMO’nun yaptığı bir araştırmaya göre Elektrik/Elektronik Mühendislerinin %30’u işsiz. Kamu kurumları telekomünikasyon hizmetleri alımında Kamu İhale Kanunu hükümlerine uymadıkları görülmektedir. Türk Telekom tek satıcı imiş gibi, alımlar Türk Telekomdan doğrudan yapılıyor. İlginçtir, hakem konumundaki BTK ve Ulaştırma Bakanlığı da doğrudan Türk Telekomdan alım yapmaktadırlar.. Diğer olumsuzlukları da şöyle sıralayabilirim; 2009 yılında ağır işssizliğin yaşandığı dönemde en fazla istihdam sağlayan kuruluş olarak Türk Telekom'a ödül verildi.Özelleştirmeden sonra geçen 4 yıllık sürede çalışan sayısı %40 azalmasına rağmen,nasıl olurda en fazla istihdam sağlayan kurum Türk Telekom olur? T Telekom son 5 ay içinde çeşitli bankalardan yaklaşık 1.5 Milyon Dolar kredi aldı.T Telekom özelleştiğinde hiç bir bankaya kredi borcu yoktu. Türk Telekomun özelleştirilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlara gelince, Türk Telekom özelleştikten sonra, Telefon trafiğindeki payı %70’lerden %20’lere düştü. Sabit hat sayısı 18 milyondan 16 milyona düştü. Konuşma ücretlerinde önemli artışlar yaşandı,Kısacası özelleştirme sonrası için öngörülerin hiçbir gerçekleştirilmedi. Kırsal alana yatırım yapılmadı. Kırsal alana yapılacak yatırımlar için oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu ilk kez bu yıl devreye sokuldu. Evrensel Hizmet Fonu devreye sokuldu ama,amacının dışına çıkarak Telekomünikasyon hizmetleri için oluşturulan fonun bir bölümü denizcilik sektörüne aktarıldı. Özelleştirmeden sonra, ihale şartlarına müdahale olarak nitelendirilebilecek pek çok düzenleme yapıldı. Personelin Türk Telekomda 5 yıl daha çalışmasını öngören yasa çıkarıldı, KDV düşürüldü, Tarife Yönetmeliği Türk Telekom lehine yeniden düzenlendi, Türk Telekom özelleşmesine rağmen, resmi makamlarca hala kamu kurumu gibi değerlendirilmesi başka bir yanlışlık olarak görülmektedir. Pek çok valiliğin sitesinde Türk Telekom “Resmi Daireler” arasında sayılmakta. hatta Valiliklerce düzenlenen koordinasyon toplantılarına çağırılmaktadır… Son olarak Türk Telekomdan Ayrılan Personelin sorunlarını değerlendirmek istiyorum; Daha güzel bir yaşam amacı ile kutlanması kararlaştırılan dünya telekomünikasyon gününde özelleştirme sonrasında başka kurumlara giden arkadaşlarımızın daha huzurlu ortamlarda çalışması bizim dileğimiz.Farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın bir çok sorunu var.Yıllarca telekom sektöründe başarılı bir şekilde çalışmış olan arkadaşlarımızın kariyerleri ile ilgisiz olan kurumlarda çalışmaları bizleri üzmektedir.Yıllarca yurtiçi ve yurt dışında eğitimler almış olup, Türk Telekom'da çalışan, oldukça donanımlı olan binlerce mühendis,teknisyen ve teknikerlerin, yine insan kaynakları ve finansman konusunda uzmanlaşmış arkadaşlarımızın tecrübelerinin dışında farklı konularda çalıştırılması ve onca emeğinin heba olması oldukça düşündürücüdür.Bu insanların bilgi birikimlerinin yok sayılması ülkemiz için büyük bir lükstür. Dernek olarak beklentimiz Türk Telekomdan ayrılmak zorunda bırakılan arkadaşlarımızın huzurlu bir çalışma ortamında tecrübelerinde faydalanılmasıdır. Daha güzel bir yaşam amacı ile kutlanan bu günde dileğimiz,arkadaşlarımızında daha güzel bir yaşamın içinde yer almasıdır. Saygılar sunarım. TRT'NİN DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON GÜNÜNDE DERNEĞİMİZ BAŞKANINI KONUŞMACI OLARAK ÇAĞIRMASI DERNEĞİMİZİN ETKİNLİĞİNİN NE KADAR ARTTIĞININ GÖSTERGESİDİR.
Bu Haber 2977 defa okunmuştur.
KADIN ve EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ
BAŞKANIMIZIN YENİ YIL MESAJI
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
ÖZELEŞTİRİ, GURUR VE DAVET
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!