SYV DAVASI GEREKÇELİ KARARSYV DAVASI GEREKÇELİ KARAR

Tarih: 2010-06-02

SAĞLIK YARDIM VAKFI GEREKÇELİ KARARI YAYINLANDI Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 05.05.2010 günü görülen dava sonucunda Sayın Mustafa Ekerbiçer’in 'Türk Telekom Sağlık Yardım Vakfına Üye olduğunun tespitine' karar verdiğini 'Müjdeli Haber' başlıklı haberimiz ile duyurmuş, gerekçeli karar yayınlandığında size bildireceğimizi iletmiştik. Söz konusu gerekçeli karar aşağıda bilginize sunulmuştur. T.C. ANKARA 17.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2009/798 Esas KARAR NO : 2010/148 HAKİM : ............. 31595 KATİP : ........... 96481 DAVACI : MUSTAFA EKERBİÇER ..................... DAVALI : TÜRK TELEKOM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI YÖNETİM KURULU VEKİLİ : Av........... Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlük Kampüsü Aydınlıkevler/ANKARA DAVA : Vakıf DAVA TARİHİ : 27/05/2009 KARAR TARİHİ : 05.05.2010 Mahkememizde görülmekte bulunan Vakıf davasının yapılan açık yargılamasının sonunda GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı mahkememize verdiği 27/05/2009 tarihli dava dilekçesinde özetle; Türk Telekom A.Ş. emrinde 12/12/1994 yılından itibaren çalışmaya başladığı, bu tarihten itibaren de sağlık yardım sandığının üyesi olduğunu, ancak 4046 sayılı kanun uyarınca nakle tabi tutularak Sağlık Bakanlığı emrinde görevlendirildiğini, bu görevlendirmeden sonra davalı Sağlık Yardım Sandığı Vakfının yönetimi tarafından üyeliğinin devam edeceğinin bildirildiğini, bu konuda düzenlenen genelgeye istinaden davalıya Eylül 2008 tarihinde müracaat ettiğini, hatalı form tanzim edilmiş olması nedeniyle müracaatının alınmadığını, olması gereken form tanzim edip müracaat ettiğinde ise yeni bir karar alındığı ve bu karara göre 31/12/2008 tarihine kadar yenileme işlemi yapılmayanların üyeliğe kabul edilmediğinin belirtildiğini, oysa bu tarihin son tarih olduğu hususunu kendisine şifahi veya yazılı olarak bildirilmediğini, ileri sürerek üyeliğe kabulünün sağlanmasına ve aidatların da 4 eşit taksitte alınmasına kara verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili 25/06/2009 tarihli cevap dilekçesinde özetle; müvekkili vakfın senedinde geçmişte Türk Telekom ‘da çalışmakta iken Sağlık Yardım Sandığı üyesi olan ve sandık yönetmeliği gereği bu üyeliği sona eren kişileri de kapsar şekilde düzenlenmek suretiyle davacı ile aynı durumda olan üyelere yararlanma hakkı tanıdığını, bunun için aidat ve şirket katkı paylarının ödenmesine devam edilmesi ve ve bu isteğin yazılı olarak bildirilmesi hususunun vakıf senedinin 19.maddesinde belirtildiğini, yönetim kurulunun 04/04/2008 tarihli kararı ile matbu formların imzalanmak ve gerekli aidat ve katkı paylarının yatırılması gerektiğinin düzenlendiğini, bu konuda İl Telekom Müdürlükleri aracılığı ile duyuru yapıldığını, yine yönetim kurulunun 25/07/2008 tarihli kararı ile 31/12/2008tarihine kadar yazılı başvuru yapılması şartının getirildiğini, davacının bu sürede müracaat etmediğini savunarak davanın reddini istemiştir. Yargılama aşamasında tarafların iddia ve savunmalarına konu delilileri toplanmış, dosya üzerinden bilirkişi incelemesi yapılarak bilirkişiden rapor alınmıştır. Dava, davacının davalı vakfa üye olduğunun tespiti istemine ilişkindir, davacı üyesi olduğu Sağlık Yardım Sandığı’nın yerine kurulmuş olan davalı vakfın üyesi olmak üzere 21/01/2009 tarihine yapmış olduğu başvurunun davalı tarafından kabul edilmediğini belirterek bu davayı açmış, davalı vakıf ise davacının üyeliğe zamanında müracaatta bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir. Ankara 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/12/2007-tarih 2007/462 esas 2007/364 karar sayılı kararı ile Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığı’nın yerine kaim olmak üzere üyelerinin hak ve menfaatlerini üstlenen davalı vakfın kurulmuş olduğu anlaşılmakla davalının aktif husumete ehil olduğu tespit edilmiştir. Davalı vakıf senedinin 19.md.sin de başka kurum ve kuruluşlara nakli yapılan Türk Telekom personelinin de vakfın üyesi olabileceklerini, bu durumdaki personelin aidat ödemeye devam etmeleri ve bu isteğini yazılı olarak bildirmesi halinde vakıftan yararlanacakları düzenlenmiş, 4046 sayılı kanunun 22 md.sin de bu kişilerin yazılı müracaatta bulunmaları için belli bir süre verilmemiştir. Ancak Vakıf Yönetim Kurulu buna rağmen 25/07/2008 tarihli kararı ile başka kurum ve kuruluşlara nakli yapılan personelin vakfın üyesi olması için müracaatlarını 31/12/2008 tarihine kadar yapabileceklerine yönelik karar almıştır. Alınan bu kararın yukarıdaki düzenlemeler kapsamında hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Davacı Eylül 2008 ayı içerisinde vakfa üye olmak için müracaat ettiğinde yanlış form düzenlenmiş, doğru form ile müracaat ettiğinde ise sürenin dolduğundan bahisle davalı vakfın 07/05/2009 tarihli bildirimi ile başvurunun süresi içinde yapılmadığından bahisle kabul edilmediği açıklanmıştır. Davalı vakfın yönetim kurulunun 25/07/2008 tarihli kararının hukuki dayanağı bulunmadığı gibi bu karar Türk Telekom İl Müdürlüklerinde duyurulmuş olup, davacının başka kuruma nakil olarak gitmesi nedeniyle karardan haberdar olmasının mümkün olmadığı, ayrıca kararın 25/07/2008 tarihinde internette de yayınlandığı savunulmuş ise de bu şekilde yapılan yayının da yeterli olmadığı, davacının vakfın eski üyesi olması nedeniyle durumunun davalı vakıf tarafından bilindiği ve davacıya yapılacak bir tebligat ile durumunun açıklığa kavuşturulması mümkün olduğu halde bu yola da davalı tarafından müracaat edildiği anlaşılmış bulunması nedeniyle davacının üyelik başvurusunun kabul edilmemesine yönelik davalı vakfın 07/05/2009 tarihli bildiriminin yerinde olmadığı kanaatine varılarak davacının davalı vakfın üyesi olduğunun tespitine, karar verilmesi gerekmiş, davacının aidata yönelik diğer talebinin ise vakıf yönetim kurulu tarafından usulüne uygun olarak alınmış ve diğer üyeler de uygulanan kararlara uygun olmaması nedeniyle yerinde görülmemiştir. HÜKÜM//Yukarıda izah olunan nedenlerle; 1-Davanın kısmen kabulü ile, davalı vakfın 07/05/2009 tarihli kararının iptali ile davacının davalı vakfın üyesi olduğunun tespitine. 2-Sair istemlerin reddine, 3-Alınması gerekli 17,15 TL peşin 15,60 TL nin düşürülmesiyle geriye kalan 1,55 TL harcın davalıdan tahsiline. 4-Davacının yaptığı 224.60 TL mahkeme masrafının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, Dair davacı asil ile davalı vekilinin yüzünde, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyizi kabil olmak üzer verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı. 05/05/2010 Katip 96481 Hakim 31595
Bu Haber 3636 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!