BEYİN YIKAMAYA: HAYIRBEYİN YIKAMAYA: HAYIR

Tarih: 2010-07-17

BEYİN YIKAMAYA: HAYIR Son yıllarda, pek çok konuda, yalanlarla, hatalı bilgilerle, bilgi kirliliği ile kamuoyu oluşturuluyor, beyinler yıkanıyor… Süleyman Yaşar isimli bir ekonomi yazarı var. Birkaç ay öncesine kadar TARAF’da yazıyordu, bir süredir de SABAH’da yazıyor… 'Özelleştirme olmadan demokrasi de olmuyor.”, “Darbecilere fırsat vermemek için özelleştirmeyi hızlandırmak şart. ' gibi bilimsel (!), cümleleriyle tanıdığımız bu zat-ı muhteremin 16.07.2010 tarihli Sabah Gazetesindeki köşesinde, “Anayasa değişirse işsizlik yüzde 6 olur” başlıklı bir yazısı yayınlandı. Yazısının bir bölümünde şöyle diyor: “Ve artık yüksek mahkemeler ideolojik amaçlarla yatırımları 'yerindelik denetimiyle' durduramayacak. Hatırlanacaktır, Türk Telekom şirketi 1994'te özelleştirilseydi, elde edilecek gelir o dönemin Başbakanı'nın açıklamasına göre 40 milyar dolar civarında olacaktı. Maalesef Anayasa Mahkemesi TT'nin özelleştirilmesine izin vermedi ve 2006'da TT ancak 12.5 milyar dolar toplam şirket değeriyle özelleştirilebildi. Böylece bugünkü değeriyle 167 milyar dolar tutarında bir alternatif gelir kaybı ortaya çıktı. Eğer bu yargı engeli olmasaydı, Türkiye'de istihdam bugün en az yedi yüz bin kişi fazla olurdu.” Başbakanlık Toplu Konut Ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı’nda Özelleştirme Daire Başkanlığı, Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi’nde Özelleştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi’nin Başkan Vekilliği yapan, “TARAF”gillerden bu eski bürokrat, en hafif tabiriyle okuyucularını yanıltıyor. Açıklayalım; 1) Kayıtsız şartsız özelleştirme taraftarları, Liberaller, Türk Hukuk Sistemine karşı olanlar, “Türk Telekom zamanında satılsaydı 40 milyar dolara satılırdı” argümanına çok sık sığınırlar. Ama gerçek öyle mi; İsterseniz Cevabı iki AKP ileri geleninden alalım. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi 02/Mayıs /1995 Salı günü gerçekleşen Genel Kurulunda ( 19. Dönem 4. Yasama Yılı 107. Birleşim) konuşan Salih Kapusuz ve Zeki Ergezen neler demiş; 'Sayın Başbakan 'efendim, aslında bu tasarı gecikti' diyor. Geciktiren kim; bunun suçlusunu bulmak lazım; yine, kendileri. '30 milyar dolar edecekken, 15 milyar dolar seviyesine düştü' diyor; kıstas, belli değil. Kiminle görüştün, hangi değer tespit esaslarına göre bu rakamı buldun, bu da yok orta yerde; ama, var olan bir şey var ki, demek ki Sayın Başbakan ve çevresindeki birtakım görevli olmayan çevreler ne yapıyorlar: kendilerine göre değer biçiyorlar; pazarlıklar yapıyorlar; hesaplara giriyorlar; onlardan kalan kırıntılar da, maalesef, dillerinden dökülmek mecburiyetinde kalıyor. İşte bugün özelleştirme özelleştirme deyip de gündemde tuttuğunuz temel mesele... (Salih Kapusuz) “Başbakanın, bakanı azarladığı, PTT'nin T'sinin maliyetinin altında satılacağı, günlerce medyada tartışıldı, konuşuldu. Birisi, 20 milyar doların üzerinden bahsederken, diğeri, beş altı milyara satılacağını söylüyor. “ (Zeki Ergezen) Yani Neymiş; 30, 40 Milyar dolar rakamı yalanmış. Beş-Altı Milyar Dolar değer biçilmiş. Ve bu değerin nasıl bulunduğu da tam bir bilmeceymiş… “PTT'nin T'sini 5-6 milyar dolara satacağını, Thatcher'in oğluyla Çanakkale'de bunun için görüştüğünü, Amerika'ya kendisi gitmeden on gün önce beyefendisini Amerika'ya bunun için gönderdiğini; âdeta Afşin-Elbistan'da yaptıkları gibi, yap-işlet-devret modeliyle yirmi yıl gibi taksitlerle, peşin para ödemeden PTT'nin T'sinden elde edilen gelirle, yani kârla, PTT'nin T'sinin değerlerinin ödeneceği konusunda hem basında hem kamuoyunda, açık, net ve gerçekten halkımızı endişelere sürükleyen iddialar mevcuttur.” (Zeki Ergezen) “bütçe açığımız var, dış borcumuz var, iç borcumuz var; bunları kapatabilmek için, zamanında taksitini ödeyebilmek için PTT'nin T'sini satmamız gerekiyor, peşkeş çekmemiz gerekiyor... Bu peşkeş çekme tabirini sık sık kullanıyoruz; gerçekten peşkeş çekiliyor.”(Zeki Ergezen) Yani neymiş; O zaman Thatcher'in oğluyla görüşülmüş, bugün Hariri ile… O zaman da değerinin altına satılacakmış, 2006’da da değerini altına satıldı… O zaman da peşkeş çekilecek iddiaları vardı, şimdi de peşkeş çekildi iddiaları… “Bu, âdeta, iflas etmiş bir tüccarın, dükkânındaki malları satmak için başvurduğu bir yoldur; âdeta, iflas etmiş bir tüccarın, yatak odasının anahtarını yabancılara teslim etmesinin ifadesidir” (Zeki Ergezen) Yani Neymiş; Özelleştirmeyi yalnızca Anayasa Mahkemesi engellememiş, bugün iktidarda bulunanlar o gün Türk Telekom’un özelleşmesini istemiyormuş. “Özelleştirme Kanunu çıktı; burada iki ay çalışıldı, gece-gündüz çalıştırdınız. Özelleştirmeyle ilgili -Allah aşkına- bir arpa boyu ilerleyebildiniz mi? İşte, Et ve Balık'ın durumu orta yerde, işte, Demir-Çelik'in durumu orta yerde, işte, Petlas orta yerde...” (Zeki Ergezen) Yani neymiş; Kanunun çıkması, mutlaka satış yapılması demek değimiş. Anayasa Mahkemesi iptal etmese bile, büyük ihtimal PTT’nin T’si yine satılamazmış… “Hatırlayacaksınız, Özelleştirme Kanunu ve PTT'nin T'si ile ilgili tasarılar buraya getirilip görüşüldüğü sıralarda ifade ettiğimiz halde, kabul etmediğiniz; fakat, özellikle Anayasa Mahkemesinden döndükten sonra tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini işgal eden bu konularda, aynı şeyleri tekrar etmek bizim görevimiz; fakat, sizlerin de bunlardan birazcık sonuç çıkartmak göreviniz olması gerekirken, maalesef ısrarla aynı yanlışları ihtiva eden şekliyle, bu kanun tasarılarını buraya getiriyorsunuz. SALİH KAPUSUZ” “Daha önce bu kanun buradan geçmiş; ama, Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerini incelediğimiz zaman, aynı gerekçelerin geçerliliğini muhafaza ettiğini görüyoruz. Anayasanın tekellerle ilgili hükmünden, yine Anayasa Mahkemesi -bozma gerekçesinde var- Sayıştayın, idarî yargının denetimi olmamasından dolayı, geçen kanunu iptal etmişti. Bu kanun da, yine Danıştayın, yine idarî yargının denetiminden uzak, yine tekelleşmeye meydan veren bir kanun”(Zeki Ergezen) Yani Neymiş; Bugünün AKP’lilleri, O gün, şimdi beğenmedikleri Anayasa Mahkemesinin kararına sığınıyorlarmış. 2) 1994’de, 1995’de Türk Telekom’un satılması mümkün değildi. Türk Telekom O tarihte 30 Milyar Dolara, 40 Milyar dolara satılırdı sözü tamamen bir LİBERAL YALANDIR. Çünkü; O tarihte çıkarılmaya çalışılan yasalarda Türk Telekom’un yalnızca %34’ün özelleştirilmesi öngörülüyordu, Türk Telekom’un yönetimi tamamen Devletin kontrolunde olacaktı. Sektörü düzenleyici bir Kurum oluşturulmamıştı, Tahkim Yasası çıkmamıştı. Kırsal bölgelerde, kârlı olmayan yerlerde yapılacak yatırımların bedellerinin nasıl karşılanacağını, bir başka ifadeyle Asgari Hizmet’in nasıl verileceğine ilişkin bir yasal düzenleme yapılmamıştı, Oysa, dünyadaki Telekom Şirketlerinin özelleştirilmesi incelendiğinde; Önce düzenleyici kurul oluşturulmuş, tarifelerin bağlı olacağı esaslar belirlenmiş, Asgari Hizmet yasası çıkarılmıştır. Bu düzenlemelerin yapılmadığı bir ülkede, yabancı sermayenin hem de yönetimde etkili olamayacağı bir hisseye talip olması düşünülemez. Kısacası, Anayasa Mahkemesi 1994 ve 1995’de hazırlanan Yasaları iptal etmeseydi bile, Türk Telekom’un %34’ünü satmak mümkün olmazdı. 3) Türk Telekom’un geç özelleştirilmesinin 167 milyar dolar tutarında bir alternatif gelir kaybı ortaya çıktığı iddiası ise hiçbir hesaba kitaba uymayan bir ATMASYON.. Bu üzerinde bile durulmayacak UÇUK BİR İDDİA… İnsan bu iddiaya “Ya dayak yememişsin ya sayı saymayı bilmiyorsun” demekten başka bir şey diyebilir mi? 4) “Eğer bu yargı engeli olmasaydı, Türkiye'de istihdam bugün en az yedi yüz bin kişi fazla olurdu” iddiasına KARGALAR BİLE GÜLER… Hayali bir satış rakamından hareket edeceksiniz, o paranın çok verimli kullanıldığını varsayacaksınız, Türk Telekom’un 1995-2005 arasında yarattığı katma değeri yok sayacaksınız. Türk Telekom’un özelleşmesinin yarattığı beyin kaybını, diğer kamu kurumlarına getirdiği yükü, Türk Telekom’daki istihdam daralmasını görmeyeceksiniz, isminizin önündeki Dr unvanından utanmayacaksınız ve kafaları karıştırmak için BİLGİ KİRLİLİĞİ YARATACAKSINIZ… HAYIR…. Yalanlara HAYIR… Aldatmalara HAYIR…. Bilgi Kirliliğine HAYIR… Beyin Yıkamaya HAYIR
Bu Haber 3608 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!