40+40'LARLA İLGİLİ YAZI40+40'LARLA İLGİLİ YAZI

Tarih: 2010-09-07

.TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
40+40'LARLA İLGİLİ OLARAK YAZDIĞIMIZ YAZI
 
Danıştay 5. Dairesinin 22.06.2010 tarih ve E: 2010/88 K.2010/4718 sayılı kararının , başka davalar açmaya gerek kalmaksızın bir an önce uygulamaya konulması talebimiz, 07.09.2010 gün ve 81 Sayılı Yazıyla Türk Telekom Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
Beklentimiz; Türk Telekom Genel Müdürlüğünün, Şirketin çıkarlarını da gözeterek, bu karar doğrultusunda, daha önce hatalı düzenlenen Maaş Nakil İlmühaberlerini düzeltmesi ve noksan ödenen miktarların da bir an önce tediye edilmesidir.
Türk Telekom Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazının bir örneğini aşağıda bilginize sunuyoruz. 

KONU: Mahkeme Kararı.
Sayı:81
                                                                                                                    07/09/2010 
 
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                      ANKARA 
31.03.2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5473 sayılı “Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlar ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”  ve bu kanuna göre alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında, özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlarda çalışan kapsamdışı ve sözleşmeli personele;  
a)    01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 31.06.2006 tarihinde kadar 40.-TL, [1]
b)     01.07.2006 tarihinden geçerli olarak 31.12.2006 tarihine kadar 82,50 TL,[2]
c)    2007 yılında her ay 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olarak belirlenen ek ödemenin, 2008 yılının ilk altı ayı için 2260 gösterge ile memur katsayısının çarpımı ile bulunacak rakamın, 2008 temmuz ayında ise 2660 gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak rakamın, ağustos 2008 den itibaren de (9500*katsayı*xx/100) şeklinde formüle edilen tutarın, ve daha sonraki aylarda da katsayı artışına uygun olarak belirlenen artışların, [3] 
Ek ödeme olarak tediyesi öngörüldüğü halde;  Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürlüğünde çalışmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşuna naklen atanan kapsam dışı ve sözleşmeli personel için 2006-2010 tarihlerinde, Şirketiniz birimlerince düzenlenen maaş nakil bildirim cetvellerinde “net ücretin” belirlenmesinde bu artışların dikkate alınmadığı  bilinmektedir. 
Bazı üyelerimizin  bu haksızlığın giderilmesine yönelik yazılı başvurularına Şirketinizce olumsuz yaklaşılarak mağduriyetlerinin devamına neden olunmuştur. 
Bu arada, konu bazı mağdur arkadaşlarımız tarafından İdari Yargıya intikal ettirilmiş ve idari yargıca personelin haklı olduğuna karar verilmiştir. Şirketinizce de bu kararların temyizi yoluna gidilmiştir. Danıştay idari yargının bu kararlarını onamaya başlamıştır. İlişikte bir örneği sunulan Danıştay 5. Dairenin 22.06.2010 tarih ve E: 2010/88 K.2010/4718 sayılı kararında; 
 “Özelleştirme kapsamındaki diğer kurumların personelinden farklı olarak T.Telekom personelinin 22. maddeye esas ücretlerinin belirlenmesi için, iş sözleşmelerinin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihine kadar kamu görevlilerinin ücretlerine yapılan artışlara gönderme yapılması, Türk Telekom personeline özgü bir yöntem oluşturmayı amaçladığından, 5475 sayılı Yasa’nın 1.maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen Ek 3. maddesinin dördüncü fıkrasının “ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel bakımından dava konusu ek ödemenin ilgililerin önceki kadro veya pozisyonlarının ücretinin arttırılması sonucunu doğurmayacağı” yolundaki kuralının olayda uygulama olanağı yoktur.
Esasen dördüncü fıkranın söz konusu hükmü, ek ödemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmiş olan personelin eski görevlerinin parasal haklarının net tutarlarının yeniden belirlenmesi yolundaki talepleri önlemeye yönelik olarak getirildiğinden ek ödemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bildirilen personelin eski kurumlarındaki parasal haklarının belirlenmesinde dava konusu ek ödemenin göz önüne alınmasına engel oluşturmamaktadır.
Buna göre 5473 sayılı Yasa ile getirilen ek ödemenin davacının sözleşmesinin feshedildiği 2008 yılının 15 Ocak tarihinden önce 01.01.2006 ve 01.07.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi karşısında bu ödemenin “iş sözleşmenin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihine kadar kamu görevlilerinin parasal haklarına yapılan artışlar” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.”  
Şeklinde değerlendirmede bulunularak, temyize konu kararda işlemin iptaline ve tazminat isteminin kabulüne karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı kararı verilmiştir. 
Danıştay’ın bu kararı derneğimizin web sitesinde yayınlanmıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürlüğünde çalışmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşuna naklen atanan kapsam dışı ve sözleşmeli personelin, Danıştay’ın da onayladığı bu haklarını kazanmak için dava açmaları kaçınılmazdır. Danıştay’ın söz konusu kararı emsal gösterilerek açılacak tüm bu davalar sonucunda, arkadaşlarımızın davaları kazanması ve Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin de küçümsenmeyecek bir miktarda mahkeme masrafı ve vekalet ücreti ödemesi kaçınılmaz olacaktır. 
Belirtilen bu nedenlerle;  
Başka kamu kurum ve kuruluşuna naklen atanan kapsam dışı ve sözleşmeli personelin, konu ile ilgili olarak gereksiz yere yargıya başvurmalarının önüne geçilmesi ve  şirketinizin gereksiz yere mahkeme masrafı ve vekalet ücreti  ödeme durumunda kalınmaması bakımından 4046 sayılı Yasanın 22. ve 406 sayılı Yasanın Ek.29. maddeleri gereğince Şirketten naklen atanan (atanacak) nakle tabi personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihleri itibariyle hesap edilen net aylıklarına 5793 sayılı Yasa ile ödenmesi gereken ek ödemelerin dahil edilmek suretiyle maaş nakil ilmühaberlerinin yeniden düzenlenerek personelin halen çalıştığı kurumlarına bildirilmesini, ayrıca bildirim tarihi ile bugüne kadar geçmişe yönelik hesap edilecek tutarın da yasal faizi ile birlikte ödenmesini beklemekteyiz.  
Bu konudaki kararınızın bir ay içinde Derneğimize bildirilmemesi halinde, Türk Telekom’dan ayrılan tüm sözleşmeli ve kapsamdışı personele, “Türk Telekom aleyhine dava açmak üzere avukatlarına vekalet vermelerini” önereceğimizi  bilgilerinize arz ederiz. 
  TELEKOMCULAR DERNEĞİ 
 
[1] 17.05.2006 gün ve 26171 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 08.05.2006 tarihli ve 2006/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 8. ve 9. Maddesi.
[2] 29.11.2006 gün ve 26361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10.11.2006 tarih ve 2006/T-32 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı
[3] 10.08.2007 gün 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31.07.2007 tarihli 2007/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 7. , 8. ve 9.maddesi
Bu Haber 21329 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!