SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARISORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI

Tarih: 2010-12-15

SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI.
İzmir Milletvekili Sayın Şenol Bal Ulaştırma Bakanlığına bir dizi soru önergesi vermişti. Bu soru önergelerinden cevaplananları daha önce yayınlamıştık. Bu önergelerden ikisi daha Ulaştırma Bakanınca cevaplandırıldı. Bu Soru Önergelerilerini aşağıda bilginize sunuyoruz. Soru önergelerini ve cevaplarını Derneğimize gönderen sayın Şenol Bal’a da teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Soruların cevaplarının sorularla bağlantılı olup olmadığının, cevapların tatmin edici olup olmadığınının , bazı soruların neden cevaplandırılmadığının değerlendirilmesini de okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz.
İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞENOL BAL’IN 7/15765 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
     SORULAR:
     1-14.11.2005 tarihinde %55 Oger Telekom’a devredilen Türk Telekom’da yabancı uyruklu kişiler çalışmakta mıdır? Eğer çalışıyorsa sayıları ne kadardır? Ve görevleri nedir?
     2- Çalışan yabancı uyruklu kişiler ile hisse devrinden sonra işe alınan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişilerin güvenlik soruşturmaları yapılmış mıdır? Yapılıyorsa güvenlik soruşturmalarının yöntemi nedir?
     3- Hisse devrinden sonra Türk Telekom’da çalışan personele gerek yabancı istihbarat servislerinin gerekse de terör örgütleri unsurlarının sızmamaları için ne tür önlemler alınmıştır?
     4- Özellikle Genel Kurmay Başkanlığının her türlü iletişim ihtiyacını sağlayan TAFICS şebekesi hali hazırda Türk Telekom Network’u üzerinden çalışmaktadır özelleşmeden sonra Türk Telekom Network’u üzerinden çalışan TAFICS şebekesinin güvenliği nasıl sağlanmaktadır?
     CEVAPLAR: 
     Türk Telekomünikasyon hisselerinin %55’inin Oger Telekomünikasyon A.Ş.’ne 14.11.2005 tarihinde devredilmesinden sonra Türk Telekom’un tüm çalışanları için,406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 22’nci maddesinde yer alan “Türk Telekom çalışanlarının istihdamında mevcut mevzuat hükümlerine göre güvenlik soruşturması yapılır.” Hükmü ve Bakanlar Kurulunun 14.02.2000 tarih 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” Yönetmeliği gereğince güvenlik soruşturması işlemleri yapılmaktadır.
     Ayrıca İmtiyaz Sözleşmesi’nin “Saklı Tutulan Hükümler” başlıklı 42’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Ülke Güvenliği emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ve altyapısının kullanılmasına ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder. “ hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte Türk Telekom’un, İmtiyaz Sözleşmesinin “Haberleşmenin Gizliliği, Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni “ başlıklı 31’inci maddesinde yer alan;
    “Türk Telekom, Haberleşme gizliliği prensibine, milli güvenliğe ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunamaz.
     Türk Telekom ve çalışanları, yasaların öngördüğü istisnalar dışında haberleşmeyi engelleyemez, gizliliğine dokunamaz, üçüncü şahıslara bildiremez ve açıklayamaz.
     Türk Telekom ve çalışanları, yasalarla belirtilen hallerde istenilen bilgilerin yasayla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara, yine yasalarla belirlenen işlemlere uyulmak sureti ile verilmesini ve söz konusu kişi ve kuruluşlar tarafından elde edilmesini engelleyemez”
     hükümleri   çerçevesinde faaliyet gösterme yükümlülüğü bulunmakta olup; adı geçen şirketin halihazırda aksi bir faaliyette bulunduğu tespiti yapılmamıştır.
     Öte yandan, Türk Telekom bünyesinde yasa ile kurulmuş ve özelleştirme sürecinde imtiyaz sözleşmesi ile korunmuş bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait tüm askeri haberleşme projelerinden sorumlu NATO TAFICS Direktörlüğü tarafından TAFICS Projesi yürütülmektedir.
     TAFICS Projesi kapsamında tesis edilen TAFICS şebekesi kapsamında tamamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde bulunan santral, enerji,transmisyon sistemleri ve bunların yönetim sistemleri ile Fiber Optik Kablo altyapısı mevcuttur. Bu şebeke Türk Telekom şebekesinden ayrı çalışmakta olup,Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan bir ortak kullanım protokolü çerçevesinde TAFICS ve Türk Telekom F/O  altyapısı ortak kullanılmaktadır.Bu Kapsamda yer alan F/O kabloları içerisinde Türk Telekom ve Türk Silahlı Kuvvetleri kullanım için ayrı        lifler tahsis edilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetleri lifleri Türk Telekom santral/transmisyon sistemlerine girmeden uçtan uca TAFICS sistemlerine irtibatlanmaktadır.TAFICS şebekesinin güvenliğİ,TÜBİTAK tarafından geliştirilen kriptolar ile sağlanmaktadır.    
İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞENOL BAL’IN 7/15764 SAYILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
     Kamuoyunda Türk Telekom devredilirken, alıcı şirketin 48.000 kişilik istihdam garantisi vermiş olduğu iddia edilmektedir.
     SORULAR:
     1-Türk Telekom’u devir alan şirket, 48.000 kişilik bir istihdam garantisi vermiş midir?
     2- Eğer vermiş ise Türk Telekomünikasyon A.Ş. üzerinden bugün itibariyle (taşeron ve çözüm ortakları hariç olmak üzere) SGK’na Türk Telekom’da çalışan kaç kişinin primi yatırılmıştır?
     3- Türk Telekom’un özelleştirilmesinden sonra şirket taahhüt etmiş olduğu yıllık yatırımları yapmış mıdır? Yapmış ise bu yatırımlar nelerdir?
     4- Türk Telekom’un özelleştirilmesinin üzerinden 5 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde Türk Telekom’un özelleştirilmesinden önce tespit edilen özelleştirme ile ulaşılacak hangi hedefler gerçekleşmiştir? İstihdam artışı sağlanmış mıdır? Yatırımlar gerekli şekilde ve doğru yerlere yapılmış mıdır?
     5- Gerekli teknolojik atılım gerçekleştirilmiş midir?
     6- Ucuz telekomünikasyon hizmeti verilmekte midir?
     CEVAPLAR:
     Türk Telekom’un özelleşmesi sırasında verilmiş herhangi bir istihdam garantisi bulunmamakta olup, son 6 yılda Türk Telekom tarafından altyapıya ve diğer alanlara yapılan konsolide yatırım miktarı 2010 yarıyıl itibari ile,yaklaşık 8 milyar TL’yı bulmuştur ve bu yatırımlarda en büyük payda istihdam sağlamaktadır.81 ilde merkezleri bulunan Türk Telekom,bugün konsolide olarak 35 bini aşkın çalışanı ile Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan kuruluşları arasında yer almaktadır.Ülkemizin dört yanında yetişmiş iş gücü için yeni istihdam olanakları sağlamakta,ülke genelinde büyük yatırımlarla ülke ekonomisi için değer yaratılmaktadır.
     Türkiye’nin fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olan Türk Telekom, son beş yılda yaklaşık 6.500 kişiyi istihdam ederek ekonomik açıdan zorlu dönemlerde dahi Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmayı sürdürmüştür.Türk Telekom 2009 yılında Türkiye’nin en yüksek sosyal güvenlik primi ödeyen şirketi olarak ödül almıştır.
     Ayrıca,Türk Telekom özelleştiğindeki sabit hat şirketi konumundan yaptığı teknoloji ve altyapı yatırımları ve ayrıca satın aldığı şirketler ile bir iletişim ve teknoloji grubu haline gelmiştir. Ev ve iş telefonlarından geniş bant internete, mobil iletişimden çağrı merkezlerine, online eğitim içeriğinden yazılım ve online oyuna kadar geniş bir alanda faaliyet gösterilmektedir. Satın alma anlaşması imzalanan Invitel International’ın da katılımı ile Türk Telekom grubu daha da büyüyecektir. Mayıs ayında  Invitel International’ınhisselarinin yüzde 100’ünün satın alınmasına ilişkin bu anlaşma Türk Telekom’un son dönemde yaptığı büyük atılımlardan biri olmuştur.
   Sahip olduğu 27.000 km fiber optik ağ ile Orta ve Güneydoğu Avrupa’nın önde gelen bağımsız toptan data ve kapasite sağlayıcı şirketleri arasında yer alan Invitel Intenational’ın satın alınmasına ilişkin anlaşma,Türkiye’nin Ortadoğu ile Avrupa arasında karadan ses ve data köprüsü haline gelmesi açısından önem taşımaktadır.
     Önemli bir diğer atılım ise Ortadoğu, Güney Asya ve Uzak Doğu arasında kurulacak olan dev birleşik çok geçişli fiber optik ağ olan JADI Link olmuştur.JADI Link projesi Suudi Telekom,Ürdün Telekom ve Suriye Telekom işbirliği ile hayata geçirilmektedir. Bu proje ile Orta Doğu, Güney Asya ve Uzak Doğu arasında birleşik çok geçişli fiber optik ağ kurulacaktır. JADI Link projesiyle bu ülkenin iletişim alt yapıları tek bir hat üzerinden karşılıklı olarak kullanılabilecek. Böylelikle Akdeniz ve Kızıldeniz’den geçen denizaltı kabloları,karadan geçerek önemli bir alternatif sunulmuş olacak. Bu devasa hat bir bakıma bölgeye dijital bir İpek Yolu kazandıracak.
     Gerek Invitel International’ın Türk Telekom Grubu şirketleri arasına katılması,gerekse JADI Link ile elde edilecek kazanımlar,Türkiye’yi bulunduğu coğrafyanın iletişim merkezi haline getirebilecek nitelikte atılımlardır.Türk Telekom Grubu telekomünikasyon sektöründe küresel arenada ürünler ile daha çok varlık göstermeyi hedeflemektedir. Bugüne kadar bu konuda verilen başarılı örnekleri arasında Videofon,Wirofon,Tivibu ve I Can Football gibi yakınsama ürünleri bulunmaktadır.
Bu Haber 5087 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!