TBMM TUTANAKLARINDANTBMM TUTANAKLARINDAN

Tarih: 2010-12-24

TBMM TUTANAKLARINDA TÜRK TELEKOM (20 Ekim-22 Aralık 2010)
Zaman zaman TBMM Tutanaklarını tarayarak, sizlere TBMM’de Türk Telekomla ilgili olarak yapılan görüşmeleri aktarıyoruz. 20 Ekim 2010 ile 23. Aralık.2010 tarihleri arasında TBMM’de Türk Telekomla ilgili söylenenler aşağıda bilginize sunulmuştur. Bu dönemde Sayın Şenol Bal’ın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’a yönelttiği soruları ve verilen cevapları daha önce aktardığımız için bu tarama içinde yeniden yayınlamadık.
23. Dönem 5. Yasama Yılı 9. Birleşim 20/Ekim /2010 Çarşamba
MEHMET SERDAROĞLU(Kastamonu) Değerli milletvekilleri, yolsuzluk iddialarının en çok gündeme geldiği diğer bir konu da özelleştirme uygulamalarıdır. Bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarıyla 40 milyar dolara yakın gelir elde edilmiştir. AKP İktidarı döneminde ise, çok önemli ve stratejik değeri olan tesisleri de içine alan, yaklaşık 32 milyar dolarlık özelleştirme yapılmıştır. İktidarın övündüğü bu rakam, aslında, sadece Türk Telekom'un olması gereken gerçek değerdir.
Değerli milletvekilleri, "Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmesi." diye adlandırılan Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi, Lübnan'ın Başbakanı Hariri'nin ailesine ait olan Oger firmasına, 6,5 milyar dolara satılmıştır. On üç günlük tesadüfler süreci Başbakan Sayın Erdoğan'ın 15-16 Haziran 2005 tarihinde Lübnan'ı ziyaretiyle başlamaktadır. Bu ziyarette özelleştirmeden sorumlu Maliye Bakanı Sayın Unakıtan da onunla birliktedir. Lübnan ziyaretinin hemen arkasından, iki gün sonra 17 Haziran 2005 tarihinde Lübnanlı Oger firmasıyla Sayın Başbakanın dostu Berlusconi'nin desteklediği Telekom-İtalya ortaklık kurduklarını Özelleştirme İdaresine bildirmişlerdir. On üç gün sonra bu ortaklık Telekom ihalesini kazanmıştır.
Dikkat çekici diğer bir tesadüf ise Sayın Başbakanın bu ziyaretinin öncesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ortak bildirme süresinde uzatmaya gitmiş olmasıdır. Bu nasıl özelleştirme diye insan aslında düşünmeden yapamıyor.
Bu ihalenin süreci ve yaşananlar madalyonun bir yüzünü oluştururken madalyonun diğer yüzünü ise 6,5 milyar dolarlık satış bedeli oluşturmaktadır. Güçlü altyapısıyla, yeniliğe açık teknolojisiyle, 20 milyona yakın abonesiyle Telekom gibi dev bir operatöre biçilen bu değer ne kadar gerçekçidir? Buna, vereceğim örnek ile siz karar verin: Telekom 17 milyon abonesinden ayda 170 trilyon… yılda 2 katrilyon, bir başka ifadeyle yılda 1,5 milyar dolar sadece sabit ücret geliri elde ediyor. Yani Telekom sadece dört yıllık sabit ücret gelirine satılmıştır.
Şimdi, bu ve benzeri işlerden kuşkulanmayalım da bizler ne yapalım? Bu ve benzeri sözüm ona icraatlarınızı Sayıştayın da, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun da, Devlet Denetleme Kurulunun da sıkı bir şekilde incelemesi, araştırması gerekmektedir. Sayısal üstünlüğünüze, kadrolaşmanıza güvenerek bugüne kadar bu tür araştırmaları hep engellediniz.
Burada samimiyetle ifade ediyorum, Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında yaptıklarınız bir bir araştırılacak, bankalar satışı, Telekom'un satışı, Balıkesir SEKA'nın satışı bile ilgililerini Yüce Divana göndermeye yetecektir diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
23. Dönem 5. Yasama Yılı 12. Birleşim 27/Ekim /2010 Çarşamba
YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep)Peki, dün Sayın Genel Başkanımızın söylediği yedi aydır bekleyen dosyalar için -bugün yirmi dört saat geçti- niye bir açıklamanız yok? Günlerdir Türk Telekom'un şerhli olan anlaşması Danıştayca bozulmasına rağmen gayrimenkuller satılıyor. Niye sesiniz çıkmıyor? Niye bakanlarınız açıklama yapmıyor? Niye sessizsiniz yani bir ortaklık mı var Telekom'la? O aklımıza geliyor bizim.
23. Dönem 5. Yasama Yılı 12. Birleşim 27/Ekim /2010 Çarşamba
YILMAZ TANKUT (Adana) âdeta altın yumurtlayan kuruluşlarımız "özelleştirme" kılıfı, adı altında peşkeş çekilmiştir. Örneğin, Türk Telekom satışa çıkarıldığında 29-30 milyar dolar edecekken "Cep telefonunun yaygınlaşmasıyla değeri çok düştü, satamazsak elimizde kalacak." denilmiş ve sanki kaynak hortumlayan bir öcü gibi tanıtılmıştır. Oysa, Türk Telekom, özelleştirilinceye kadar, hem yatırım yapıp teknolojisini yenileyen hem de 52 bin insanımıza istihdam sağlayan, çok değerli bir kuruluşumuz idi. Aynı zamanda, bugünkü rakamlarla milyarlarca lirayla ifade edilen kazanç açıklayıp hem vergisini hem de katma değerini vermek suretiyle bütçeye de çok önemli katkılar sağlamakta idi. Fakat bugün ne yazık ki AKP zihniyeti ve ona çanak tutanlar, Türk Telekom'un değerini, sözde "ekonomik analiz ve fizibilite raporu" senaryolarıyla, üç yıllık net kazancıyla ödenebilecek bir seviyeye düşürmüşlerdir.
Türk Telekom, hepinizin malumu olduğu üzere, yaklaşık 6,5 milyar dolara; 1,1 milyar doları peşin olmak üzere, geri kalanı beş yıl vadeli olarak özelleştirilmiş ve Oger denilen bir yabancı firmaya âdeta altın tepsi içerisinde sunulmuştur.
Değerli arkadaşlar, bakınız, Türk Telekom özelleştirildiğinde 52 bin personele sahip iken bu personelin 17 bin adedinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi devlete yaklaşık o günün parası ile 800 trilyon ilave bir yük getirmiştir.
Şimdi özelleştirme sürecini yeniden şöyle bir hatırlayalım: Alıcı peşin olarak 1,110 milyar dolar ödemiştir. Bir yıl içerisinde 3,5 katrilyon yani 2,3 milyar dolar kâr elde ederek peşin ödediği parayı ve iki yıl için de ödeyeceği miktarı elde ettiği kazanç ile sağlamıştır. Peki, bu kazancı elde etmek için ne yapmıştır? Bize göre hiçbir şey yapmamıştır. Ne yatırım, ne düzenleme, ne de herhangi gözle gözükür bir iyileştirme yapmamıştır. Sadece bol ve etkileyici yoğun reklâm ve pazarlama faaliyetinde bulunmuştur. Yani tabiri caizse esasında taş üstüne taş konulmamıştır ve zaten kâr eden bir kurumun 17 bin personeli de gidince, ilaveten bu personel maliyeti de Telekom'u alan Oger firmasına hediye edilmiş olmuştur. Keza Türk Telekom'un tahakkuk etmiş yüzlerce trilyon tutan geçmiş alacakları…  ve sağlık yardım sandığında biriken meblağlar da söz konusu bu şirkete kalmıştır.
Sayın milletvekilleri, geçenlerde ve geçtiğimiz dönemlerde gazetelerde ballandıra ballandıra Türk Telekom'un personel çıkartmadan kaynak meydana getirdiği ve 3 bin kişiyi işe alacağı şeklinde haberler yer almıştır. Buradan üzülerek ifade etmeliyim ki bu ve benzer haberler tam bir aldatıcı ve teslimiyetçi zihniyetin mahsulüdür çünkü sırada başka devlet kurumlarına gitmeyi bekleyen 15 bin mevcut personelin varlığından bahsedilmemektedir ve esasen 3 bin kişinin işe alınacağını varsaysak bile diğer kurumlara gönderileceklerin maliyeti dikkate alındığında yapılan hesaplamalara göre bugünkü değer ile yaklaşık 500 milyon TL'nin daha Oger'in kasasına aktarılacağı hiç söylenmemektedir.
23. Dönem 5. Yasama Yılı 12. Birleşim 27/Ekim /2010 Çarşamba
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) Bakın, bunların ışığında, yine bu özelleştirmeler kapsamında yapılan hukuksuzluklar devam ediyor. Türk Telekom özelleştirildi. Kamuoyunda çok tartışıldı. Beş yıllık kârıyla, beş yıl vadeyle verildi ama Türk Telekom'u alanların hâlâ gözleri doymadı. Bakın, bu günlerde çıkan ilanlarla Bilecik, Bursa, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon'da 11 adet gayrimenkulü satışa çıkardılar. Bunun hukuksuzluk boyutu şurada, bu özelleştirmede, sözleşmenin 38'inci maddesinde şu ifadeler yer alıyor: Sözleşmenin sona ermesi veya yenilenmesi hâlinde Türk Telekom, sistemin işleyişini etkileyen tüm teçhizatı bütün fonksiyonlarıyla çalışır vaziyette ve teçhizatın kurulu bulunduğu taşınmazların kuruma bedelsiz olarak devrini ifade ediyor bu madde. Oger şerh koydu ancak Danıştay iptal etti. Bugün yapılan bu satışlar hukuksuzdur. Bunun önüne geçilmesi, bir an önce tedbir alınması gerekiyor.
23. Dönem 5. Yasama Yılı 23. Birleşim 30/Kasım /2010 Salı
BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul)Telekom'u iki yıllık kârına sattınız, iki yıllık kârına. Ankara Defterdarlığının tespiti bu, gazetelerde manşet oldu. Kime sattınız? Hariri'ye sattınız ve gidiyorsunuz ülkesinde öpüşüyorsunuz. Helalühoş olsun! Fakir fukaranın hakkı ne oluyor?
23. Dönem 5. Yasama Yılı 27. Birleşim 07/Aralık /2010 Salı
AKİF EKİCİ (Gaziantep)  Bu genç kızımız, bu üniversite öğrencisi ne yapmış? Ne yapmış bu genç kızımız da bu hâle getirilmiş? Ne yapmış? Mayınlı arazileri İsraillilere peşkeş çekmeye mi hazırlanmış bu genç kızımız? Bu genç kızımız Telekom'u dört yıllık kârı karşılığında birilerine peşkeş mi çekmiş? Bu genç kızımız gemiyle yolda mısır ithal ederken fonları mı değiştirmiş? Bu genç kızımız Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin huzurunda Meclis Başkanına dönerek talimat mı vermiş? Meclis Başkanını mı azarlamış bu genç kızımız değerli arkadaşlar?
23. Dönem 5. Yasama Yılı 31. Birleşim 13/Aralık /2010 Pazartesi
MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Hariri'nin vergisini düşürdünüz, Türk Telekom'u sattıktan sonra.
23. Dönem 5. Yasama Yılı 32. Birleşim 14/Aralık /2010 Salı
S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) Grup Başkan Vekiliniz Sayın Canikli Maliye kökenli bir kardeşimiz, bu işleri de iyi bilir. Kastedilen, Türk Telekom gibi büyük payın kamunun elinde olmadığı şirketler. Türk Telekomu öldüm fiyatına yabancılara sattığınız yetmiyormuş gibi, hiç olmazsa ortaklık hakları dolayısıyla yapılacak sınırlı denetimi de kaldırıyor ve kaçırıyorsunuz ya da hesabı veremeyeceğinizi biliyor, şimdiden tedbirler, engeller üretiyorsunuz. Burada nasıl bir kamu menfaati var, nasıl bir millî hissiyatla hareket ediyorsunuz? Yani, değerli AKP milletvekilleri, siz bu kürsüden milletin menfaatlerini mi, yoksa Oger'in menfaatlerini takip için mi yemin ettiniz? Belki birçoğunuz bu hadiseden haberi olmaksızın el kaldırıyor. Böyle bir vebalin altına sizi ve sizin iradenizi itenlerle yüzleşmeniz ve en azından bunun hesabını sormanız gerekmiyor mu?
23. Dönem 5. Yasama Yılı 39. Birleşim 22/Aralık /2010 Çarşamba
ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) Sayın milletvekilleri, özelleştirme konusu ise AKP'nin övünerek anlattığı konulardan biridir. Sayın Bakan bu konuya da aynı biçimde değindi. Şöyle ki: Özelleştirme konusunda bir başarı örneği vermek istiyorum! Tabii ki Hükûmet açısından. Kurumun adı Türk Telekom. Türk Telekom dünyanın 13'üncü büyük şebekesine sahipti. Yalnızca 2.500 adet gayrimenkulün değeri 10 milyar doların üzerindeydi. Yatırımları ve isim hakkıyla birlikte değeri 25 milyar doları buluyordu. Bazılarına göre Türk Telekom'un gerçek değeri 40 milyar dolardır. Başka bir ifadeyle yüzde 55'inin değeri 22 milyar dolardır. Türk Telekom yeniden kurulmak istenirse tesis 200 milyar doları aşacak bir parayla ancak kurulabilir.
23. Dönem 5. Yasama Yılı 39. Birleşim 22/Aralık /2010 Çarşamba
KAMER GENÇ (Tunceli) - Telekom'un gayrimenkulleri düşük gösterildi.
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Yani, bakın, Türk Telekom gayrimenkule 13 kat daha fazla yatırım yapmış, 13 kat; 13 kat değerli arkadaşlar, 13 kat. Dolayısıyla…
KAMER GENÇ (Tunceli) - Telekom kanuna aykırı olarak gayrimenkulleri satıyor.
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, hiçbir kanuna aykırı değildir. Satılanlar…
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim, sözleşmeye aykırı…
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Kanuna aykırılık olsaydı müdahale ederdik. Hâlâ, bizim, orada yüzde 31 oranında payımız var. 10 Yönetim Kurulu üyesinin 4'ü kamudandır. Bir yanlışlık olsa müdahale edilirdi. Hepsi şartnameye uygundur, hepsi kanun ve kurallara uygundur.
KAMER GENÇ (Tunceli) - Her birisi 100 milyar lira maaş alıyor Sayın Bakan!
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) - Devlete nasıl güven sağlayacaksınız değerli arkadaşlar? Kuralını koyacaksın, özelleştirmeye çıkacaksın, 85'ten beri yapacaksın; ondan sonra, keyfine gelmediği zaman: "Bunu yapamazsın, şunu yapamazsın." Şartnamede ne varsa o yapılır.
NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - Şartnamede "Satılamaz." kaydı var. Devir sözleşmesinde var.
23. Dönem 5. Yasama Yılı 39. Birleşim 22/Aralık /2010 Çarşamba
SÜLEYMAN TURAN ÇİRKİN(Hatay) Sayın milletvekilleri, şimdi gelelim bu iddialarımızı somutlaştırmaya: Türk Telekom'un yüzde 55'i 6,5 milyar dolara Oger Telekom'a satılmıştır. Bu satıştan hemen sonra kurumlar vergisi yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülerek Oger daha ilk günden kâra geçmiştir. Şirketin sadece 2010 yılının dokuz aylık döneminde açıkladığı net kârı 1,9 milyardır. Tekelin içki satış bölümü 292 milyon dolara satılmış, alan firma aynı kuruluşu iki yıl içinde 810 milyon dolara başka bir firmaya satmıştır. Manisa Mensucat Fabrikası 3,7 milyon dolara satılmış, alan firma 90 dönümlük arazinin 55 dönümünü 13,7 milyon dolara satmıştır.
23. Dönem 5. Yasama Yılı 40. Birleşim 23/Aralık /2010 Perşembe
M. FATİH ATAY (Aydın) - "Türk Hava Yolları." denildiği zaman oranın içini denetimden nasıl kaçırdığınız KİT Komisyonundaki tutanaklarda var. Yüzde 49,12'ye getirerek devlet hissesini KİT Komisyonunun denetiminden kaçırdınız.
Tabii, Telekom'da… Bakın, şu ilana bakın, bu ilan Telekom'daki taşınmazların satımı. Telekom Oger Grubunun malı değildir, devletin malıdır, yirmi bir yıllığına o şirkete hisse devri yapılmıştır, işletme devridir, mülkiyet devri değildir. Bu taşınmazları satma hakkı yoktur. Bu devletindir, halkın malıdır bu. OGER grubu bunları satıyor, şimdi bunları alıyor, parasını da alacak cebine koyacak. Halkın malını satmasına göz mü yumacaksınız sayın milletvekilleri? Bu halkın malı bunlar, halkın. Yirmi bir yıl sonra OGER grubu aldığı hisseleri devretmek zorunda bütün mallarıyla birlikte. Biz gerçekten, halkın çıkarları doğrultusunda yemin etmedik mi? Milletvekili değil miyiz hepimiz arkadaşlar? Bu çıkarlar doğrultusunda tavır takınmak konusunda yemin etmiş milletvekilleri olarak OGER grubunun yaptığı bu satışların durdurulması gerekmiyor mu? Halkın malının birilerine peşkeş çekilmesini engellemek bizim sorumluluğumuzda değil mi?
OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Siyasetçi halk değil mi, onların çıkarları vardır.
M. FATİH ATAY (Devamla) - Değerli milletvekilleri, "OGER Grubu" deyince Lübnan geliyor aklıma. Şimdi, Başbakan bütçe görüşmelerinde "Lübnan'a gittim, büyük ilgi gördüm." dedi. Doğru, iki gün sonra gazetelerden… Gazetelerden öğrendik ki Lübnan polisi mitinge katılan herkese üç günlük yevmiye vermiş arkadaşlar. Hiç kıskanmıyoruz, yevmiyeli adam. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
 
 
Bu Haber 2521 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!