7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
TT. ÖZELLEŞTİRMESİTT. ÖZELLEŞTİRMESİ

Tarih: 2010-12-29

TBMM'DE TÜRK TELEKOMUN 
GAYRİMENKUL SATIŞLARI VE ÖZELLEŞTİRİLMESİ TARTIŞILDI.

TBMM'nin 24/Aralık /2010 Cuma Günü yapılan 41. Oturumunda da Türk Telekom'un Gayri Menkul Satışları ve Türk Telekom Özelleştirmesi tartışıldı. MHP'li ve CHP'li üyelerin eleştirilerini Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cevaplandırmaya çalıştı.
41. Oturumda Türk Telekom hakkında söylenenler;
MUSTAFA KEMAL CENGİZ
(Çanakkale) Değerli milletvekili arkadaşlarım, 27/10/2010 tarihinde Hürriyet gazetesinin İstanbul sayfasında tam sayfa olarak, 12/12/2010 tarihinde de Hürriyet gazetesinin Ankara baskısında yarım sayfa olarak "Sahibinden satılık taşınmazlar" diye bir ilan çıkmış ve bu sahibinden satılık taşınmazların kimden olduğu ilanda belli olmamaktadır ve "Sahibinden satılık taşınmazlar"dan sonra "Aşağıdaki taşınmazlar kapalı zarf, açık ihale usulüyle satılacaktır." ibaresinden sonra irtibat telefonlarına bakmaktayız ve irtibat telefonlarına baktığımızda, 555 ile başlayan telefonlar dikkati çekmektedir. Özellikle 555'li telefonların Telekom idaresi tarafından kullanıldığını ve bunları aramamız sonucunda da karşımıza Türk Telekom yetkililerinin çıkması da dikkatimizi çekti. İşte bu bağlamda, kendi ismini dağlara, taşlara, statlara, formalara büyük paralarla verdiren Türk Telekom, taşınmaz gayrimenkullerinin satış ilanında niye adını ve logosunu koymamıştır? Niye böyle bir gizleme cihetine gitmiştir? Niye böyle bir flulukla el altından bu taşınmazları satma cihetine giden Telekom, acaba milyonları aktardığı bu sahalarda adını yazdırmak için dağlara, taşlara, statlara milyonlar aktaran bu Telekom acaba niye ismini gizlemiştir de "Sahibi" altına sığınmıştır? Bu dikkatimizden kaçmamıştır. Acaba, bu gayrimenkulleri satışa çıkarırken, İstanbul'da Avcılar'da, Silivri'de, Beylikdüzü'nde üç taşınmaz, bunun yanında Eskişehir'de, Isparta'da, İstanbul'da, Kütahya'da, Malatya'da, Sakarya'da, Samsun'da ve Trabzon'daki taşınmazların acaba neye göre satıldıklarını da biz merak etmekteyiz.
Bu bağlamda, Telekom acaba burada açık ve alenen devlete uygun, devlet prosedürüne uygun olarak niye bir ihale yapmamıştır, adını saklamıştır, logosunu saklamıştır, neden çekiniyordur, suç mu işliyordur yoksa yasalara uymayan bir işlemle karşı karşıya mıyız? Çünkü, Telekom ile Bilgi Teknoloji Kurumu arasındaki sözleşmenin 38'inci maddesine göre, Türk Telekom, imtiyaz sözleşmesinin bitiminde, yani 2026 yılında alt yapısını ve taşınmazlarını devlete iade etmek zorundadır. Türk Telekom, imtiyaz sözleşmesinin bu maddesine şerh koymuş ve Danıştay bu şerhi bozmuştur, iptal etmiştir. İşte oysa, birkaç istisna dışında Türk Telekomun, tüm gayrimenkullerini alırken, Devlet Planlama Teşkilatından telekomünikasyon tesisatı kurmak amaçlı onay almış ve bu manada bunları çoğaltmıştır.
İki, telekomünikasyon amacıyla kullanılacak gayrimenkuller özelleştirme öncesi diğer kuruluşlara devredilmiştir. Türk Telekom taşınmazlarının büyük bir bölümünü, telekomünikasyon tesisatı kurulması amacıyla hibe edilmiş, kamulaştırılmış gayrimenkuller oluşturmaktadır. Bizim kanaatimize göre, Türk Telekom, taşınmazlarını satarak imtiyaz sözleşmelerinin hükümlerini ihlal etmektedir. Türk Telekom, daha önceki satış ihalelerinde olduğu gibi son satış ihalelerinde "Türk Telekom" ismini ve logosunu kullanmayarak yasa hükmünü de ihlal etmiştir.
Türk Telekomdaki kamu hisselerinin sahibi Hazine Müsteşarlığından, kamu hisselerini temsil edecek yönetim kurulu üyelerini seçen Ulaştırma Bakanlığından, imtiyaz sözleşmelerinin tarafı olan Bilgi Teknolojileri Kurulundan ve… Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Denetleme Kurulundan Bilgi Teknolojileri Kurumunu denetlenmesi sonucunda düzenlenen raporun 44'üncü maddesinde: Türk Telekom temsilcisi tarafından imtiyaz sözleşmesine konulan şerhin Danıştay kararı ile kaldırılmasına karşılık, mahkeme kararı doğrultusunda yeni imtiyaz sözleşmesi imzalandığına dikkat çekilmiş ve sorumluların tespiti için Başbakanlık müfettişleri tarafından inceleme yapılması istenmişti ve biz de soruyoruz: Bugüne kadar yeni imtiyaz sözleşmesi neden imzalanmamıştır? Başbakanlık Teftiş Kurulu sorumlular hakkında ne işlem yapmıştır? Türk Telekomun usulsüz gayrimenkullerinin satışlarına karşı ve bu yanlış ve ihaleye uymayan satış ihale şartnamesine ve satışlara kimler dur diyecektir? Bunları da merak ediyoruz.......
CHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) - ……..Değerli milletvekilleri, AKP'li sözcüler buraya çıkıyorlar, sanki biz bu Türkiye'de yaşamıyoruz, bu Türkiye'de yalnız bunlar yaşıyorlar, o kadar yalan söylüyorlar ki, bu yalanlara sanki biz bu memlekette olmasak inanırız. Mesela şimdi, birileri çıktı burada dediler ki; "Özelleştirmeleri biz şeffaf yapıyoruz." Peki, ATV ve Sabah ihalesinin nasıl yapıldığını biliyorsunuz değil mi. Tayyip Bey gitti, ihaleden önce bütün herkesi diskalifiye etti, o zaman sıkıysa birisi katılsın. Böyle tek kişilik yahut da anlaşan kişilerin girdiği bir ihalede bir şeffaflık olabilir mi?
Telekomda ne baskılar yapıldı. Telekom bedava verildi beyler. Telekom iki yıllık, üç yıllık gelir bedeline verildi. Zamanımız çok olmadığı için her konuya girmiyorum.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - ......Değerli arkadaşlar, hazır iki dakikam varken sık sık gündeme getirilen bir husus konusunda da ben yine sizleri bilgilendirmek istiyorum, yani yeni bir tartışma anlamında söylemiyorum. Şimdi, sık sık denildi ki: "Türk Telekom birkaç yıllık kârı bedeline satıldı." Değerli arkadaşlar, Türk Telekom'un yüzde 55'i 7 milyar 56 milyon dolara satıldı. Fakat, sonradan yüzde 15'i halka arz edildi, yaklaşık -ben yuvarlıyorum rakamları- 1,7 milyar dolar civarında bir gelir elde edildi. Bu dönemde, hazineye temettü olarak Türk Telekom'dan da yaklaşık 3,6 milyar dolar geldi. Bir de özelleştirmenin hemen öncesinde oradan 1 milyar dolar almıştık. Toplamda, Türk Telekom'dan bugüne kadar, yani 2005 döneminden bu yana, yani özelleştirme safhasından bu yana, bize, hazineye 13,3 milyar dolar… Hâlâ hazinenin Türk Telekom'da yüzde 31'in üzerinde de hissesi var değerli arkadaşlar.

Şimdi, size, hani bunu anlamak açısından söylüyorum: British Telecom 1980'li yılların ortalarında özelleştirildi yüzde 50'si, sonra 90'lı yılların başlarında yüzde 47'si daha satıldı. Ben yüzde 47'si satılırken İngiltere'deydim, çok iyi hatırlıyorum, yaklaşık 5 milyar pound elde edildi. Şirketin değeri 1999'da 80 milyar pounda çıktı. Sonra, bugün itibarıyla bakarsanız 14 milyar pound. Yani şirketler canlı organizmadır, bunların değerleri iner çıkar. Burada hakikaten yanlış bir şey aramamak lazım. Bakın, Denizbank'ı 1997 yılında Özelleştirme İdaresi 66 milyon dolara satmış. Sonra bunu alan grup çıkmış bunu 3,5 milyar dolara çıkmış.
Şimdi değerli arkadaşlar, ille de yani sadece AK PARTİ döneminde bir şirket şu fiyata satıldı, değeri şuraya çıktı, bunun altında bir şey aramamak lazım. Varsa hakikaten bir hata…
OKTAY VURAL (İzmir) - Var var. Niye aramayalım?
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Ama değerli arkadaşlar, bakın, açık, şeffaf bir şekilde bu şirketler…
AKİF AKKUŞ (Mersin) - Kısa aralıklarla oluyor ama.
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Bakın, ben size, değerli arkadaşlar, British Telecom'u anlattım.
OKTAY VURAL (İzmir) - Hariri'yi anlat mesela.
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Bakın, yarısı 5 milyar pounda satılıyor, değeri 80 milyar pounda çıkıyor, bugün 14,5 milyar pound.
OKTAY VURAL (İzmir) - Gizli ortak var mı yok mu onu anlatın.
MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Gaziantep) - Dolayısıyla, burada hakikaten, Türkiye'de, sizin döneminizde de bizim dönemimizde de başarılı özelleştirme uygulamaları olmuştur.

 


Bu Haber 2765 defa okunmuştur.
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
TELEKOM´DAN YÖNETİM DEĞİŞ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!