TELEKOMCU OLMAK,ÇOK ZORTELEKOMCU OLMAK,ÇOK ZOR

Tarih: 2011-01-22

TELEKOMCU OLMAK, TÜRK TELEKOMDA DA, BAŞKA KURUMLARDA DA ÇOK ZOR.
Türk Telekomda çalışan/çalışmak zorunda kalan arkadaşlardan Emekliliğe zorlandıkları konusunda mailler alıyoruz…Bazı arkadaşlarımız baskının mobbing sınırlarına vardığını vurguluyorlar. Telefon açıp telefonda dakikalarca ağlayanlar oldu…
Türk Telekom’dan başka kurumlara geçen arkadaşlar dan da, ilginç mesajlar almaktayız.
2010 Yılının  ortalarında bir arkadaşımız aradı… Maaşını yapan mutemet, özelleştirilen başka bir kurumdan gelmiş. “Bizim maaşlarımız 3 sene sonra kadromuzun maaşına düştü. Sizinki de öyle olması gerekir” diyormuş da başka bir şey demiyormuş. Bu arkadaşımız 3 ay noksan maaş aldı. O kurumun İnsan Kaynakları yöneticileri ile görüştük. Sorunu çözemedik. En Nihayet Devlet Personel Başkanlığındaki uzman arkadaşlara telefon ettirdik de sorunu çözdük.
2010 yılı Kasım ayında, Türk Telekomdan başka kuruma geçen bir arkadaşımız aradı. Kasım Ayından itibaren Maaşından %27 Vergi kesilmeye başlanmış. 406 Sayılı Yasanın Ek 29. 4046 Sayılı Yasanın 22. maddelerinden bahsettik. Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin tebliğlerini gönderdik. İkna edemedik. Devreye O kuruma Telekom'dan gelen Müfettiş arkadaşları devreye soktuk. Bir daha geri dönüş olmadı ne oldu bilmiyoruz.
Dün de bir arkadaşımızdan bie e-posta aldık. Çok ilginçti;
“İyi Günler
Ben F…. Ö….. . Türk Telekom'da çalışmakta iken 2010/Ocak ayında havuza düştüm. Şu anda ……..
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Muhasebe Uzman Yardımcılığı  sınavlarına müracaat ettim. Müracaatım kabul edilmedi. Gerekçe olarak, sınav şartlarından biri olan "son üç yıla ait olumlu sicil notu almış olmak şartı"yla ilgili olarak aşağıda yazdığım gerekçe gösterildi"
“ Bilindiği üzere 17/07/2001 tarih ve 24467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin Ek 1.maddesinde; "yaş şartı hariç, muhasebe uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için gerekli şartları taşıyan ve son üç yıl olumlu sicil almış olan Bakanlık personelinden, Yönetmeliğin 30.maddesinde belirtilen sınav konularından yazılı ve sözlü olmak üzere Genel Müdürlük'çe yapılan özel sınavı kazananlardan Maliye Yüksek Eğitim Merkezinde yapılacak uzmanlık eğitiminde başarılı olanlar, muhasebe uzmanı kadrolarına atanabilirler." hükmü yer almaktadır.
Belirtilen hükümde yer alan "son üç yıl olumlu sicil almış olan Bakanlık personelinden" ifadesinden, Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmanın ön koşul olmasıyla birlikte personel hakkında düzenlenmiş son üç yıla ait olumlu sicil raporlarının bulunması gerektiği; bu sicil raporlarının da Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği kapsamında düzenlenen sicil raporları olması gerektiği anlaşılmalıdır.
Buna göre, 657 sayılı kanuna tabi olmaksızın çalışılan sürelerde düzenlenen sicil raporlarının (399 sayılı KHK hükümlerine göre düzenlenen "sicil ve başarı değerleme raporu" ve İş Kanunlarına göre çalışılan sürede doldurulan "performans işçi değerlendirme formları" gibi) dikkate alınmamasının gerektiği Bakanlığımız Muhasebet Genel Müdürlüğü'nün yazıları ile bildirilmiş olup, yukarıda açıklanan nedenle Muhasebe Uzmanlığı sınavına katılma şartlarını taşımadığınız anlaşıldığından başvurunuz kabul edilmemiştir. " 
Türk Telekom'da iken sözleşmeli çalışmakla birlikte 657 ye tabi olduğumuzu biliyordum.
Konuyu değerlendirip bana acilen geri dönerseniz çok sevinirim.”
Evet bunun adı MOBBİNG’tir. Psikolojik tacizdir….
Bizce, Maliye Bakanlığı arkadaşımızı sınava sokmamak için mazeret üretmiş.
Eğer başka kurumlarda verilen siciller geçersiz olsa 657 Sayılı Kanunun 37.Maddesindeki;" Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. " hükmünün de uygulanmaması gerekirdi. Ancak Türk Telekom’da geçen süreler bu maddenin uygulanmasında dikkate alınmaktadır.
Keza, 399 Sayılı KHK'nin sicil notlarını belirleyen 42. Maddesi İle 657 Sayılı Kanunun Olumlu/olumsuz sicili belirleyen 119. Maddesi arasında bir parelellik vardır.
 "KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK"de olumlu sicile vurgu yapılmıştır. Devlet memurları ile
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usül ve esasları bu yönetmelikte belirlenmiştir.
Kanaatimizce kurumların unvan yükselme yönetmelikleri buna aykırı olamaz.
Bu yönetmelikte de 70'in üzerinde not almak yeterli görülmüştür.
Ayrıca, Devlet Personel Başkanlığı Tarım Kredi Kooperatiflerinde İşçi Statüsünde iken verilen sicil notlarının bile Devlet Memurluğunda geçerli olacağına karar vermiştir. (DPB 08.08.2008 gün 14087 Sayılı Karar)
Tüm bunlara rağmen, arkadaşımızın sınava kabul edilmemesi mevzuatla, iyi niyetle açıklanamaz…
 Kısacası, her hafta, MOBBİNG’in değişik örneklerine şahit oluyoruz….
TÜRK TELEKOMCU olmak ne zormuş?

 
Bu Haber 4550 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!