ÇEŞİTLİ MAHKEME KARARLARIÇEŞİTLİ MAHKEME KARARLARI

Tarih: 2011-02-03

ÇEŞİTLİ MAHKEME KARARLARI.
Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün 2010/56 Esas ve 2010/157 Karar Sayılı,05.07.2010 Tarihli kararından haberdar olduktan sonra, görüştüğümüz hukukçuların da görüşleri doğrultusunda, Denge Tazminatına ilişkin davaların Adli Yargıda açılması gerektiği kanaatine vardık ve bu kanaatimizi sizinle paylaştık.
Üyelerimizin Denge tazminatı davalarını takip etmek üzere de bir hukuk bürosu ile anlaştık.
Uyuşmazlık Mahkemesi kararının yazılması ve taraflara tebliğini müteakip Türk Telekom avukatları 2010 yılının Ekim ayından itibaren bu konudaki davalara, Uyuşmazlık Mahkemesi kararını sunarak, mahkemelerden görevsizlik kararı vermesini talep etti.
2010’un Son aylarından itibaren İdare Mahkemeleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün 2010/56 Esas ve 2010/157 Karar Sayılı,05.07.2010 Tarihli kararına dayanarak Yetkili Yargı Yerinin Adli Yargı Yeri olduğu sonucuna vararak Görevsizlik Kararı vermiştir. Bu konuda yüzlerce İdare Mahkeme kararı vardır.
Bu kararlardan birisini bilginize sunuyoruz; İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 25.11.2010 Tarih E:2010/2390, K:2010/1880Sayılı Kararı (
TIKLAYINIZ)
Bazı İdare Mahkemeleri de, Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına hiç vurgu yapmaksızın , ancak Uyuşmazlık Mahkemesinin kararındaki aynı gerekçelerle, Yetkili yargı yerinin Adli Yargı Yeri olduğu sonucuna  vararak Görevsizlik kararı vermiştir.
Örneğin; İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 14.10.2010 tarih  E:2010/751, K:2010/1734Sayılı Kararı (
TIKLAYINIZ)
2010 Yılının Ekim Ayından itibaren İdare Mahkemelerine açılan davalarda İdare Mahkemeleri genelde görevsizlik kararı vermesine karşın, Uyuşmazlık Mahkemesi kararına rağmen görevlilik kararı veren İdare Mahkemeleri de olmaktadır. Örneğin Malatya İdare Mahkemesinin 03.11.2010 Tarih ve E:2010/553 Sayılı görevlilik kararı (
TIKLAYINIZ
)
Öte Yandan; Halen çalışılan kurumlar aleyhine İdare Mahkemelerinde açılan davalar genelde kazanılmasına karşın, bazen kaybedilen davalar da olabilmektedir.
Örneğin;
Tokat İdare Mahkemesinin 10.12.2009 tarih  E:2009/183, K:2009/61Sayılı Kararı(
TIKLAYINIZ)
Bu arada, Ankara 15. İdare Mahkemesi 1.10.2009 tarih E:2009/953 K:2009/1142 Sayılı Kararıyla, 2006 yılında Başka Kamu Kuruluşuna geçen Türk Telekom eski  personelinin, Denge Tazminatı ve enflasyon farkının maaşına yansıtılmadığı gerekçesiyle açtığı davayı, yetkili yargı yerinin Adli Yargı Yeri olduğu gerekçesiyle  görev yönünden reddetmişti. Davacı’nın temyizi üzerine Danıştay Beşinci Dairesi 22.06.2010 tarih ve E:2010/1343 K:2010/4716 Sayılı Kararıyla Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin söz konusu kararını bozmuştu. Danıştay’ın bu kararı üzerine konuya yeniden bakan Ankara 15. İdare Mahkemesi 13.10.2010 Tarih ve E.2010/1687, K:2010/1180 Sayılı kararında; Uyuşmazlık Mahkemesinin 02.02.2009 Tarih ve E:2008/142, K:2009/19 Sayılı kararını gerekçe göstererek ilk kararında direnmiştir. Böylece Denge Tazminatı davasının Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda görüşülmesi kesinlik kazanmıştır. (TIKLAYINIZ)
Bu arada, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Denge Tazminatı davalarını da etkileyecek önemli bir karar almıştır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 13.12.2010 Tarih ve E.2010/14070, K:2010/12873 Sayılı ilamında; Türk Telekom’un %55 hissesinin Ojer Telekom’a satıldığı, bu tarihten sonra Türk Telekom’un yapacağı işlemlerin, Özel hukuk ilişkisi olduğu ve bu tarihten sonra tarafının Türk Telekom olduğu davaların Adli Yargıda bakılması gerektiği belirtilmiştir. (
TIKLAYINIZ
)
Yargıtay’ın bu kararından da, İş Mahkemesinde açılan davaların Yargıtay’da görüşülmesi sırasında herhangi bir sorun çıkmayacağı anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, Uyuşmazlık Mahkemesi de kararlarında Türk Telekom’un  özelleşmesinden  önceki dönemlerden önce tesis edilen işlemlere İdari Yargının, Türk Telekom’un %55 hissesinin Ojer Telekom’a devrinden sonra (14.11.2005 den sonra) tesis edilen işlemlere Adli Yargı’nın bakacağını istikrarlı bir şekilde belirtmektedir.
Uyuşmazlık Mahkemesi;
E:2005/94, K:2006/38  03.04.2006 tarihli kararında;
 “ idari yargı denetiminin, Türk Telekom hisselerinin devrinin fiilen gerçekleştiği tarihten önce tesis edilen işlemlerden doğan uyuşmazlıklarla sınırlı olacağı;” hususunu ifade etmiştir.
E:2008/142, K:2009/19, 24.07.2009 tarihli kararında;
“Buna göre, idare aleyhine dava açılmayıp, işlemin tesis edildiği tarihte davalı mevkiinde kamu kuruluşu niteliği taşımayan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin bulunması karşısında, ortada idari yargı yetkisi kapsamında açılmış bir idari dava bulunduğundan söz etmek olanaksızdır.” Hükmüne yer vermiştir.
2010/56 Esas ve 2010/157 Karar Sayılı,05.07.2010 Tarihli kararı da aynı doğrultuda ve önceki kararlarla tutarlıdır (
TIKLAYINIZ)
Tüm bunlar , 14.11.2005 tarihinden sonra tesis edilen işlemler için Türk Telekom aleyhine açılacak davaların,  Adli Yargı Yerinde açılması gerektiği yolundaki kanaatimizi doğrular nitelikteki gelişmelerdir.

 

Bu Haber 8982 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!