T. TELEKOMUN GENEL KURULUT. TELEKOMUN GENEL KURULU

Tarih: 2011-04-02

TÜRK TELEKOMUN OLAĞAN GENEL KURULU 25 NİSAN’DA.
Türk Telekom’dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle;
Şirketimiz Yönetim Kurulu aldığı kararla 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 25 Nisan 2011 günü saat 14.00'te Şirketimiz Ankara Genel Müdürlük Kültür Merkezi'nde yapılmasını kararlaştırmıştır.
1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4. 2010 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması
5. 2010 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması
6. 2010 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
7. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki
8. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, TTK 351.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, seçilen üyenin üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki
9. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
10. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
11. 2010 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması
13. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması
16. 2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17. Genel Kurul'a UFRYK 12 uygulaması hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2010 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi
18. Şirketimizin ve bağlı ortaklıkların 2011 yılında gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
19. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması
20. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
21. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 334 ve 335inci maddeleri gereği izin verilmesine dair karar alınması
22. Dilekler ve Kapanış.

Bu Haber 1908 defa okunmuştur.
PTT’DEN SAİD-İ NURSİ PULU
ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER 55 İLİN N
BORÇ ŞAMPİYONU TELEKOM KÂR ETMİ
TELEKOM KRİZİ MECLİSE TAŞINDI
CEP FATURASINI AZALTMADA 7 ADIM
PTTMESSENGER %100 YABANCI
TELEKOM´U ÇİNLİLER ALIYOR
´YERLİ WHATSAPP´ PTT
BELEDİYE BAŞKANINA ÖZEL PUL
PTT´DEN ´ESNAF KART´A AVANTAJ İM
BÖYLE POSTACILAR DA VAR!
PTT 2000 KİŞİ ALACAK! SON GÜN
BAZ İSTASYONU KURULUMU KOLAYLAŞT
METİN ATALAR´IN ANNESİ VEFAT ETT
TÜRK TELEKOM DEVLETE Mİ DÖNÜYOR?
TÜRK TELEKOM BORÇLARINI YAPILAND
PTT’DE SKANDAL HARCAMALAR
PTT TAŞERON İŞÇİLERİ İŞTEN Mİ ÇI
BTK CEO’LARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞT
TÜRK TELEKOM’DAN ŞAŞIRTAN KİRALI
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!