7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
BİR HUKUK MÜCADELESİBİR HUKUK MÜCADELESİ

Tarih: 2011-05-02

BİR HUKUK MÜCADELESİ.
Türk Telekom’un özelleştirilmesinden sonra başka kuruma geçen/geçmek zorunda kalan arkadaşlarımız içerisinde en fazla mağduriyete uğrayanlar, şüphesiz Teknisyen Yardımcılarıdır.
Teknisyen Yardımcıları Türk Telekom’da görev yaparken GİH sınıfında idiler. Ama büyük çoğunluğu Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kurumlara Yardımcı Hizmetler sınıfında atandılar.
Biz bu arkadaşlarımızın sorunlarını, Siyasi Partilerle yaptığımız görüşmelerde dile getirdik. Devlet Personel Başkanlığına yazı yazarak bu konuda bir çözüm bulunmasını talep ettik.
Türk Telekom’da 399 Sayılı KHK’ye göre sözleşmeli olarak çalışan Teknisyen Yardımcısı arkadaşların önemli bir bölümü de, Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirmesine rağmen Kapsam dışı kadroya atanmak istemediklerinden Teknisyen olarak atamaları yapıldı. Bu arkadaşlarımızın o tarihte atamaları yapılsaydı, özelleşme sonrası şimdiki çalıştıkları kurumlarına  Teknisyen olarak ve (TH) sınıfından atamaları yapılacaktı. Ancak şimdi Teknisyen Yardımcısı olarak ve Yardımcı Hizmetler sınıfından atamaları yapıldı.
Bu arkadaşlarımızdan bazıları Türk Telekom’da çalışırken Türk Telekom aleyhine, Teknisyen olarak atanma talebiyle davalar açtılar. Önemli bir bölümü de açtıkları davaları kazandılar. Ancak Mahkeme kararlarını bir türlü uygulatamıyorlar.
Bu yazımızda aktaracağımız olay, bir arkadaşımızın,  Sayın Tuncay Ülker’in hukuk mücadelesi.
Tuncay Ülker,  İstanbul Avrupa Yakası Telekom  Başmüdürlüğü Avcılar Telekom Müdürlüğünde Teknisyen Yardımcısı olarak görev yaparken, tahsil durumu itibariyle Teknisyenliğe atanmasının yapılması için 2003 yılında Türk Telekom’a başvurur. Tuncay Ülker’e 07.07.2003 gün ve 14763 sayılı yazıyla “399 Sayılı KHK’ye tabi olarak çalıştığı, iş mevzuatına geçmediği sürece Teknisyen olarak atanamayacağı” cevabı verilir.
Bunun üzerine Tuncay ÜLKER’in 8 yıl sürecek hukuk mücadelesi başlar.
İstanbul 6. İdare Mahkemesi 15.07.2005 gün E:2003/1614, K2005/1503 Sayılı Kararıyla; davacının 399 Sayılı KHK kapsamında bulunması ve davalı idare bünyesinde 399 Sayılı KHK kapsamında, kadroların şahsa  bağlı kadro haline dönüştürülmüş olması karşısında kadro ve unvan değişikliği yapılamayacağından davanın reddine karar vermiştir.
Tuncay ÜLKER’in davayı temyiz etmesi üzerine, Danıştay 5. Dairesinin 14.04.2008 gün E:2006/890, K:2008/2055  sayılı kararında, “4502 sayılı Yasa'nın Geçici 4. maddesinde yer verilen "Bu Kanun'un yürürlüge giriş tarihinde Türk Telekom'da 399 sayili Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan isteyenler iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilir. İş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmek istemeyenlerin mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur" hükmü ile iş mevzuatına geçmek istemeyen 399 sayılı KHK’ye tabi kadrolu veya sözleşmeli personelin statüleri, sosyal ve özlük hakları korunmak suretiyle ve görevde yükselmelerine de olanak sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Buna göre davacının başvurusunun 399 sayılı KHK hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği halde belirtilen biçimde değerlendirme yapılmaksızın, 399 sayılı KHK ye tabi olan davacının iş mevzuatına tabi statüye geçmediği takdirde ünvan yükselmesi yapamayacağı yolundaki işlemle başvuruşunun reddinde ve anılan isleme karşı açılan davanın reddi yolunda idare Mahkemesince verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı” belirtilerek,  İstanbul 6. idare Mahkemesi'nce verilen kararın bozulmasına karar verilir.
Konuyu yeniden görüşen 6. İdare Mahkemesi bu kez Tuncay ÜLKER’i haklı bularak, 30.10.2008 gün Tarih E:2008/1251 ve K:2008/1700 sayılı kararında “Davacının başvurusunun 399 sayılı KHK hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği halde belirtilen biçimde değerlendirme yapılmaksızın 399 sayılı KHK ye tabi olan davacının iş mevzuatına tabi statüye geçmediği takdirde ünvan yükselmesi yapamayacağından bahisle  reddine dair işlemde  hukuka uyarlık bulunmadığı”na karar verir.
Bu kez temyiz için  Danıştay’a başvurma sırası Türk Telekom’dadır. Türk Telekom’un temyiz talebini görüşen Danıştay 5. Dairesi 25.05.2009 gün E:2009/553 K: 2009/2952 sayılı kararında “İstanbul 6. idare Mahkemesi'nce verilen 30.10.2008 günlü E:2008/1251 ve K:2008/1700 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına” karar verdi.
Türk Telekom bu kez karar düzeltme için Danıştay’a başvurdu. Danıştay 5. Dairesi 27.10.2009 E:2009/459 K:2009/5854 sayılı kararı ile de karar düzeltme talebini redderek, olaya hukuken son noktayı koydu.
Ancak aradan 18 aya yakın bir süre geçmesine rağmen Türk Telekom bu kararları uygulamadı. Teknisyen Yardımcısı-teknisyen maaşı arasındaki farkları ödemedi.  Maaş nakil ilmuhaberini düzeltmedi.
Tuncay ÜLKER, Devlet Personel Başkanlığı'na, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na, Ulaştırma Başkanlığı'na yazdığı dilekçelere  mahkeme kararlarını da ekledi. Ancak  3 kurumdan da olumsuz cevap aldı.. Cumhuriyet Savcılığına Mahkeme karını uygulamayan Türk Telekom yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu…
Kısacası Tuncay ÜLKER 8 yıldır Hukuk Mücadelesi veriyor. Mücadelesinde tüm yasal yollarını kullandı. Hukuken kazanacaklarını kazandı… Ama mahkeme kararlarını TÜRK TELEKOM bir türlü uygulamadı…
Maddi ve Manevi Kaybı hâd safhada…
Mahkeme kararlarının uygulanacağı günü bekliyor…
Ama bir gün muradına mutlaka erecek… Çünkü Anayasamızda “TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR” diyor.
Bu Haberi yayınladıktan sonra, sayın Tuncay ÜLKER'den bir e-posta aldık. Aynen yayınlıyoruz.
Güzel yurdumuzun güzel değerli dürüst cesur ve yürekli telekomcular derneği yöneticileri,
mahkeme kararımı web sitenizde özveri ve yüreklilikle yayınladınız sizleri tebrik ediyor  teşekkür ediyorum.DEĞERLİ YÜREKLİ YÖNETİCİLER YAINLAMIŞ OLDUĞUNUZ WEB SİTENİZE AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİDE EKLEMENİZDE FAYDA OLACAĞI GÖRÜŞÜNDEYİM
1) Telekom teknisyenlik ünvanımı uygulamadığı için idare mahkemesine mahkeme kararını uygulamadığı için tekrar dava açtım dava devam ediyor.(teknisyenlik ünvanı 40+40 denge ek ödeme ve 4 maaş tutarındaki ikramiyeleri dava dosyasına ekleyerek üçünü birlikte açtın dava devam ediyor.
2)İş mahkemesinede teknisyen yardımcısı ünvanı ile teknisyen arasındaki fark ve şu andaki mevcut maşıma eklenmesi için maddi maddi ve manevi tazminat davası açtım dava devam ediyor şu anda bilir kişi inceliyor.
3) Telekomdan  teknisyenlik ünvanının kazanmış olduğum mahkeme masraflarını icra yoluyla 2010/11779 Bakırköy 6. İcra Dairesi kanalıyla aldım.
SİZ DEĞERLİ YÖNETİCİLERE EKTE SUNMUŞ OLDUĞUN BELGELERİ GÖNDERMEKLE AYRICA ONUR DUYUYORUM
Şu anda devam eden mahkemelerimde ilerliyen günlerde gelişmeler olduğunda bilgi ve belgeleri büyük bir mutlulukta göndermeye devam edeceğim.
Saygılarımla.Selamlar
Tuncay ÜLKER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
Bu Haber 4830 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!