UYGULANMAYAN YARGI KARARIUYGULANMAYAN YARGI KARARI

Tarih: 2011-06-02

TÜRK TELEKOM’UN UYGULAMADIĞI BİR MAHKEME KARARI DAHA

Tarih: 2011-06-02

Türk Tekekom’a karşı 8 yıldır Hukuk Mücadelesi veren, hukuken kazanacaklarını kazanan  Ama mahkeme kararlarını TÜRK TELEKOM bir türlü uygulatamayan Tuncay ÜLKER’in hukuk mücadelesini daha önce size aktarmıştık.

Bu defa da, benzer bir mücadele yürüten Sayın Mustafa S.’in uygulatamadığı mahkeme kararından bahsedeceğiz.

Türk Telekom A.Ş. de sözleşmeli personel statüsünde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Mustafa S. tahsil durumu itibariyle  Teknisyen kadrosuna atanması için Türk Telekom’a başvurur. Türk Telekomun bunu 5.5.2004 ve TTŞ.04.06.20/43-135902 sayılı yazıyla reddeder. Bunun üzerine Mustafa S.  bu  işlemin, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemi ile dava açar.

Ankara 2. İdare Mahkemesi  02.03.2006 günlü E:2004/2231, K:2009/407 sayılı kararında, Mustafa S.’i haksız bulur. Mustafa S. bu kararın bozulması talebiyle Danıştay’a başvurur.  Danıştay Beşinci Dairesi 10.3.2009 günlü, E: 2006/7556, K:2009/1163 sayılı kararı ile Ankara 2. İdare Mahkemesinin kararını bozar. Danıştay’ın bu kararı üzerine konuyu yeniden görüşen Ankara 2. İdare Mahkemesi 03.03.2011 tarih 2011/365 Esas, 2011/306 sayılı kararında; dava konusu işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların davacıya ödenmesine karar verir.

Mustafa S. Mahkeme Kararının uygulanması için 19.04.2011 tarihinde bir dilekçe ile Türk Telekom’a başvurur. 

Türk Telekom, dilekçeye cevap mahiyetindeki 18.05.2011 tarih  ve 2715 sayılı yazısında;

“…. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan personelin bir üst unvana atanması o unvanda hizmetine ihtiyaç bulunması gerektiği gibi, o unvana ait boş bir kadro ve pozisyonun olması ile mümkün olacağından, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan bir personelin iptal edilmiş kadro ve pozisyonlarda yer alan bir üst veya başka unvana atanmasının yapılamayacağı hususunun kanunların öngördüğü bir gerçek olduğu” belirtilerek,

“Şirketimizde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi boş pozisyon olmadığı gibi, Şirketimizden ayrılmış olmalarının  gerçeği ile birlikte çalışan personelimizin  dahi Teknisyen olarak atanma taleplerinin Şirketimiz genel ihtiyaçları doğrultusunda  yapılacak tebliğler çerçevesinde değerlendirildiğinden, mahkeme kararının uygulanması talepleri hakkında herhangi bir işlem yapılamamıştır.” denilir.
Ayrıca; “ Mahkeme kararında “…yoksun kalınan parasal hakların davacıya ödenmesine…”ifadesi yer almış ise de önceki içtihatlar doğrultusunda Danıştay incelemesi neticesinde kararın bu açıdan bozulacağı düşünüldüğünden parasal haklar Danıştay temyiz incelemesi sonucuna göre Şirketimizce ödenecektir.” Denilerek , teknisyen yardımcılığı ile Teknisyen ücreti arasındaki farkların ödenmesi de, Danıştay kararının sonrasına ertelenir.

İnsanlar, neden dava açarlar? Tabii ki  mağduriyetlerinin giderilmesi, yoksun kalınan haklarının iadesi için. Dava kazanılmasına rağmen, mağduriyet giderilmiyorsa, ortada hukuka aykırı bir durum vardır.

Kadronun olup olmaması bir mazeret değildir. Aslolan, davayı kazanan Mustafa S.’in Teknisyenliğe atanmasıdır. En azından, Mustafa S.’in de görüşü alınarak, O’nun Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne atanırken düzenlenen atama kararındaki görev unvanının “Teknisyen”, Maaş Nakil İlmühaberinin de ilgili yasaya göre güncellenen Teknisyen Ücreti olarak düzeltilmesi gerekirdi.

Türk Telekom Yetkililerine Şunu HatırlatalımYargı kararlarını uygulamayarak etkisiz kılma fiilinin, ilgililer açısından eski TCK'nin 228. maddesindeki keyfi muamele, 230. maddesindeki görevi ihmal ve 240. maddesindeki görevi kötüye kullanma suçlarından birini oluşturduğu hem Danıştay hem Yargıtay içtihatlarıyla kabul edilegelmiştir. Bu nitelendirmeden hareketle Danıştay 1. Dairesi, yargı kararlarını uygulamayan ve 4483 sayılı Yasa uyarınca idari izin güvencesi bulunan kamu görevlileri hakkında cezai soruşturma açılması gerektiğini belirtmekte, Yargıtay'ın görevli 4. Ceza Dairesi de bu yönde mahkumiyet kararları vermektedir. Ayrıca bu tür suçların oluşması için, ilgilinin kin, garez, husumet gibi güdülerle hareket edip etmediğine bakılmamakta, salt kararın uygulanmamış olması suçların tekemmülü (oluşması) için yeterli görülmektedir.”*

* İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI SORUNLARI ve 2577 SAYILI YASANIN 28/4. MADDESİNİN İSTİSNA HALİ  Oktay AYDIN /HAKİM

Bu Haber 1745 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!