DPB'NIN CEVABIDPB'NIN CEVABI

Tarih: 2011-06-20

BİR ARAŞTIRMACININ DPB YAPTIĞI BAŞVURUYA, DPB’NIN CEVABI.
Kahramanmaraş’da İl Çeve ve Orman Müdürlüğünde Araştırmacı olarak çalışan Mehmet Doğan Arkadaşımız 26.05.2011 DPB’na yazdığı dilekçede;
Özelleştirilen Türk Telekom A.Ş de Santrallar Müdürü (Mühendis)(Kapsam Dışı) olarak çalışmakta iken 10.05.2006 tarihinde Kahramanmaraş İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Araştırmacı olarak atamasının yapıldığını,
4046 sayılı kanunun 03.07.2005 tarihli ve 5398 sayılı kanunla değişik 22 nci maddesinde ise; "399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tabi tutulan personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dahil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı haktan yararlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında (daha önce nakledilenler dahil) dikkate alınır.” hükmünün bulunduğunu,
Belirterek,
(1) sayılı cetvelde olmadığım halde (Kapsam Dışı olmam nedeniyle)   anılan kanun hükmünün ilgili kısmının tarafıma uygulanıp uygulanmayacağı, saklı tutulan üç yılın sonunda özel hizmet ve yan ödeme tazminatı puanının kaç puan olacağını, maaş hesaplanmasında yeni kurumumdaki araştırmacı kadrosu mu yoksa Şube Müdürü kadrosu mu denk kadro olarak alınacağı hususlarında, Kurum Görüşünün tarafına bildirilmesini,
Talep etmiştir.
Devlet Personel Başkanlığının 08.06.2011 gün ve 11747 Sayılı Cevabında aynen;
 “Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünde kapsam dışı statüde Müdür unvanı ile çalışmakta iken 4046 sayılı Kanun kapsamında 14/02/2006 tarihli ve 1102 sayılı yazı eki listede Başkanlığımıza kapsam dışı personel olarak bildirildiğiniz ve Başkanlığımız tarafından 20/03/2006 tarihli ve 23714 sayılı yazı Çevre Orman Bakanlığı emrine Araştırmacı unvanı ile atama teklifinizin yapılarak göreve başladığınızdan bahisle, 24/11/1994 tarih ve 1046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmünden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda bilgi talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.     Bilindiği üzere, 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele,Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye bankacılık tazminatı,ek ücret,ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan   ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro ve pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil),makam tazminatı,temsil tazminatı,görev tazminatı,sözleşme ücreti,ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin(fazla mesai ücreti,fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazlası olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergiye ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro ve unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.” Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ve iş kanunlarına tabi personelin özlük ve mali hakları mezkur madde hükmü çerçevesinde belirlenmektedir.”
Denilmiştir.
Kısacası Devlet  Personel Başkanlığı  cevabında, Malumu ilan etmiş, Mehmet DOĞAN arkadaşımızın, sorularına net bir cevap vermemiştir.
 
Bu Haber 4632 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!