7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
T.TELEKOMA 1.119.367TL CEZAT.TELEKOMA 1.119.367TL CEZA

Tarih: 2011-08-17

 BTK, TÜRK TELEKOM'A 1,119,367 TL İDARİ PARA CEZASI VERDİ VE UYARDI.
BTK 13.07.2011 ve 2011/DK-08/362 Sayılı Kararıyla, İmtiyaz Sözleşmesi gereğince Türk Telekom’un  BTK’ya sunduğu Yatırım Plan ve Programlarında yapılan hukuki eksiklikler nedeniyle, Türk Telekom’a  İdari Para Cezaları verdi. Türk Telekom’u UYARDI.
Türk Telekom’un Yatırım Plan ve Programlarına ilişkin sorunları da ilk defa derneğimiz, “Türk Telekom’un Özelleştirilmesi, Bir Talan’ın Hikayesi” başlıklı raporda gündeme getirmişti.
BTK’nın kararında 2007, 2009 yıllarındaki eksiklikler için ceza verilmesinde neden bugüne kadar beklendiği konusunda bir açıklamaya yer verilmediği, Plan ve Programların şekli yönden incelendiği anlaşılmakla birlikte esastan incelenip incelenmediği konusunda bir değerlendirme yapılmadığı görülmüştür.
BTK’nın söz konusu kararı şöyle:
5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu”nun 6 ncı maddesinin (ı), (l) ve (s) bentleri, Kurumumuz ile Türk Telekom arasında imzalanan “Telekomünikasyon Hizmetlerinin  Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi”nin “Plan ve Program” başlıklı 11 inci  maddesi ile Geçici Madde 1 hükmü, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Geçici  4 üncü maddesinin birinci fıkrası, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere  Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 6, 7 ve 32 nci maddeleri ile, 29/03/2006 tarih ve 2006/İK-08/226 sayılı Kurul Kararına ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine istinaden; 2005-2010 yılları arasındaki döneme ilişkin olarak Yatırım Plan ve Programlarının Kurumumuza sunulmasında Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından yapılan usulî eksikliklerin incelenmesi neticesinde,  
1) Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin,
a. 28/09/2007 tarihinde Kurumumuza ilettiği Yatırım Plan ve Programını sadece 1 sayfa olarak hazırlayarak, Kurumumuzun 27/04/2007 tarihli yazısı ile belirlenmiş formatta yer alan tablolardan sadece ana yatırım  kalemlerini içerir tabloyu göndermiş olduğu, söz konusu Yatırım Plan ve Programının değerlendirilmesi için gerekli olan alt yatırım kalemlerine ilişkin tablolara yer vermediği, bilâhare eksik olan Yatırım Plan ve Programı bilgilerini elden teslim ettiği tespit edildiğinden, anılan işletmeciye, fiilin tespit edildiği yıl dikkate alınarak bir önceki takvim yılı (2006 yılı) cirosu olan 7.103.207.243,63 TL' nin % 0,005 (yüzbinde beş) i * oranında idari para cezası uygulanması,
b. 01/10/2009 tarihinde Kurumumuza ilettiği Yatırım Plan ve Programını  YPP’yi sadece 1 sayfa olarak hazırlayarak, Kurumumuzun 27/04/2007  tarihli yazısı ile belirlenmiş formatta yer alan tablolardan sadece ana yatırım kalemlerini içerir tabloyu göndermiş olduğu, söz konusu Yatırım
Plan ve Programını değerlendirilmesi için gerekli olan alt yatırım kalemlerine ilişkin tablolara yer vermediği, söz konusu eksiklikleri  31/12/2010 tarihinde Kurumumuza ilettiği bilgiler ile tamamladığı ve Yatırım Plan ve Programını taslak olarak sunduğu tespit edildiğinden, anılan işletmeciye, fiilin tespit edildiği yıl dikkate alınarak bir önceki takvim yılı (2008 yılı) cirosu olan 7.734.891.747,60 TL' nin % 0,005 (yüzbinde beş)** i oranında idari para cezası uygulanması,c. 29/09/2010 tarihinde Kurumumuza ilettiği Yatırım Plan ve Programını YPP’yi sadece 1 sayfa olarak hazırlayarak, Kurumumuzun 27/04/2007  tarihli yazısı ile belirlenmiş formatta yer alan tablolardan sadece ana  yatırım kalemlerini içerir tabloyu göndermiş olduğu, söz konusu Yatırım 2 / 2 Plan ve Programını değerlendirilmesi için gerekli olan alt yatırım kalemlerine ilişkin tablolara yer vermediği, söz konusu eksiklikleri  31/12/2010 ve 28/01/2011 tarihlerinde Kurumumuza ilettiği bilgiler ile tamamladığı ve Yatırım Plan ve Programını taslak olarak sunduğu tespit  edildiğinden, anılan işletmeciye, fiilin tespit edildiği yıl dikkate alınarak bir önceki takvim yılı (2009 yılı) cirosu olan 7.549.276.387,55 TL' nin % 0,005 (yüzbinde beş) i*** oranında idari para cezası uygulanması,
2) Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yatırım gerçekleşmelerine ilişkin verileri gönderirken, Kurumumuza 1 Ekim tarihinden önce sunduğu YPP verilerini, ilgili yıl içerisinde farklı kalemlere yönelik gerçekleşen değişiklikler kapsamında değiştirdiği ve geçmişe yönelik veri gönderirken, bu rakamları revize ettiği tespit edildiğinden, söz konusu uygulamaya gitmemesi konusunda uyarılması hususlarına karar verilmiştir.
*    355.160.00 TL.
**  386.744.00 TL.
***377.463.00 TL.
Bu Haber 2111 defa okunmuştur.
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
TELEKOM´DAN YÖNETİM DEĞİŞ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!