BTK: TÜKETİCİLERİ DÜŞÜNÜNBTK: TÜKETİCİLERİ DÜŞÜNÜN

Tarih: 2011-08-18

 BTK BAŞTA TÜRK TELEKOM OLMAK ÜZERE TÜKETİCİ HAKLARINA UYMAYAN OPERATÖRLERE 40 MİLYON TL CEZA KESTİ.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu operatörlerin sözleşme fesihleri ve fesih sürelerinde uyması gerektiği şartlara uymadığı gerekçesiyle Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TTNet ve Avea hakkındı açtığı soruşturmalar sonrasında ceza yağdırdı.Operatörler toplamda 40 milyon TL’ye yakın idari para cezası ödeyecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Türk Telekomünikasyon AŞ, TTNet AŞ, Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ nezdinde Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin “Fesih ve fesihte takip edilecek usul” başlıklı 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygun işlem tesis edip etmediklerinin incelenmesini teminen yürütülen soruşturma kapsamında her bir işletmeci için hazırlanan Soruşturma Raporları ve anılan Raporlara ilişkin işletmeci savunmalarının alınmasını müteakip hazırlanan EK Soruşturma Raporları neticesinde 7 Temmuz 2011 tarihli kurur kararı için her bir operatöre 2010 yılı cirolarının onbinde 15′i ile binde 2′si arasında değişen cezalar verdi. Ayrıca her operatör için ayrı ayrı farklı soruşturmalar da açıldı. 15 Ağustos 2011′de BTK’nin kurum internet sitesinde açıklanan 2011/DK-10/352 sayılı kurul kararına göre Türk Telekom’a 2010 yılı cirosu olan 7 milyar 340 milyon 362 bin 029 TL 99 Kuruş’un binde ikisine karşılık gelen 14 milyon 680 bin 725 TL, TTNet A.Ş’ne 2010 yılı cirosu olan 2 milyar 487 milyon 668 bin 218 TL 20 Kuruş’un binde ikisine karşılık gelen 4 milyon 975 bin TL, Turkcell İletişim Hizmetleri’ne 2010 yılı cirosu olan 8 milyar 172 milyon 652 bin 738 TL’nin onbinde 14′üne karşılık gelen 11 milyon 442 bin TL, Vodafone Telekomünikasyon’a 2010 yılı cirosu olan 3 milyar 4 milyon 211 bin 198TL’nin onbinde 13′üne karşılık gelen 3 milyon 905 bin TL , Avea İletişim Hizmetleri’ne 2010 yılı cirosu olan 2 milyar 497 milyon 421 bin 758TL’nin onbinde onbeş’ine karşılık gelen 3 milyon 746 bin 130 TL idare para cezası kesildi. Operatörlere ayrıca çeşitli uygulamaları sebebiyle ek soruşturmalar açılması da karara bağlandı.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI
Karar Tarihi :07.07.2011
Karar No :2011/DK-10/352
Gündem Konusu :Soruşturma.
KARAR :Türk Telekomünikasyon AŞ, TTNet AŞ, Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ nezdinde Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin “Fesih ve fesihte takip edilecek usul” başlıklı 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygun işlem tesis edip etmediklerinin incelenmesini teminen yürütülen soruşturma kapsamında her bir işletmeci için hazırlanan Soruşturma Raporları ve anılan Raporlara ilişkin işletmeci savunmalarının alınmasını müteakip hazırlanan EK Soruşturma Raporları neticesinde;
1. Türk Telekomünikasyon AŞ; 
A) Türk Telekomünikasyon AŞ abonelik başvurularının Türk Telekomünikasyon AŞ ofisleri, Türk Telekomünikasyon AŞ bayileri ve farklı satış noktaları gibi birçok noktada alındığı, bununla birlikte fesih başvurularının sadece Türk Telekomünikasyon AŞ ofislerinden alındığı, Türk Telekomünikasyon AŞ ofislerinde abonelik fesih işlemlerinin mobil telefon işletmecilerine kıyasla daha zor ve zahmetli yapıldığı, abone başına düşen fesih başvuru noktası sayısının çok düşük olduğu, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 28.07.2010 tarihinden beri yürürlükte olmasına ve fesih başvurularının abonelik başvurusu kabul eden her temsilciden alınması konusunda işletmecilere bildirim yapılmasına rağmen işlemin gerçekleştirilmediği ve Türk Telekomünikasyon AŞ’nin hâlihazırda ofisleri haricinde fesih başvurusu alan bayisi bulunmadığı da göz önüne alınarak;
 Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle, Telekomünikasyon Kurumu tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında 2010 yılı cirosu olan 7.340.362.029,99- TL’nin % 0,2 (binde iki) si oranına isabet eden tutarda idari para cezası uygulanması,
B) Türk Telekomünikasyon AŞ’nin Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin “Fesih ve fesihte takip edilecek usul” başlıklı 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygunluğun incelenmesini teminen 3 ay içerisinde inceleme başlatılması,
 C) Türk Telekomünikasyon AŞ’nin Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan …sözleşmenin imzalı bir suretini aboneye vermek…” hükmüne uygun işlem tesis edip etmediğinin tespit edilebilmesi için ilgili İşletmeci hakkında inceleme başlatılması,
 2. TTNet AŞ.
A) TTNet AŞ abonelik başvurularının Türk Telekomünikasyon AŞ ofisleri, Türk  Telekomünikasyon AŞ/TTNet AŞ bayileri ve farklı satış noktaları gibi birçok noktada alındığı, bununla birlikte fesih başvurularının sadece Türk Telekomünikasyon AŞ ofislerinden alındığı, Türk Telekomünikasyon AŞ  ofislerinde abonelik fesih işlemlerinin Mobil Telefon İşletmecilerine göre daha zor ve zahmetli yapıldığı, abone başına düşen fesih başvuru noktası sayısının çok düşük olduğu, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 28.07.2010 tarihinden beri yürürlükte olmasına ve fesih başvurularının abonelik başvurusu kabul eden her temsilciden alınması konusunda işletmecilere bildirim yapılmasına rağmen işlemin gerçekleştirilmediği ve TTNet AŞ’nin hâlihazırda Türk Telekomünikasyon AŞ ofisleri haricinde fesih başvurusu alan bayisi bulunmadığı da göz önüne alınarak; 
 Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği TTNet A.Ş. hakkında 2010 yılı cirosu olan 2.487.668.218,20- TL’nin % 0,2 (binde iki) si oranına isabet eden tutarda idari para cezası uygulanması,
B) TTNet AŞ’nin Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin “Fesih ve fesihte takip edilecek usul” başlıklı 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygunluğun incelenmesini teminen 3 ay içerisinde inceleme başlatılması,
 C) TTNet AŞ’nin Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları  Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…sözleşmenin imzalı bir suretini aboneye vermek…” hükmüne uygun işlem tesis edip etmediğinin tespit edilebilmesi için ilgili İşletmeci hakkında inceleme   başlatılması,
3. Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ
 A) Alt ve ana bayilerinden abonelik başvurularını kabul eden Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin alt bayilerinden fesih başvurularının alınmadığı, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 28.07.2010 tarihinden beri yürürlükte olmasına ve fesih başvurularının abonelik başvurusu kabul eden her temsilciden alınması konusunda işletmecilere bildirim yapılmasına rağmen  Soruşturma Raporu Şirketlerine ulaşıncaya kadar işlemin gerçekleştirilmediği, bununla birlikte Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından alt bayilere fesih başvurularını kabul etme yönünde bilgilendirme yapıldığı ve mevzuat hükümlerine uyma noktasında iyi niyetli bir yaklaşım sergilendiği hususları ile fesih başvurularını kabul eden temsilci sayısı verileri göz önüne alınarak,
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve 3 / 4 Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında 2010 yılı cirosu olan 8.172.652.738,27- TL’nin % 0,14 (onbinde ondört)ü oranına isabet eden tutarda idari para cezası uygulanması,
B) Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin “Fesih ve fesihte takip edilecek usul” başlıklı 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygunluğun incelenmesini teminen 3 ay içerisinde inceleme başlatılması,
4. Vodafone Telekomünikasyon AŞ. 
A) Alt ve ana bayilerinden abonelik başvurularını kabul eden Vodafone Telekomünikasyon AŞ’nin alt bayilerinden fesih başvurularının alınmadığı, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 28.07.2010 tarihinden beri yürürlükte olmasına ve fesih başvurularının abonelik başvurusu kabul eden her temsilciden alınması konusunda işletmecilere bildirim yapılmasına rağmen Soruşturma Raporu Şirketlerine ulaşıncaya kadar işlemin gerçekleştirilmediği, bununla birlikte, Vodafone Telekomünikasyon AŞ tarafından alt bayilere fesih başvurularını kabul etme yönünde bilgilendirme yapıldığı ve mevzuat hükümlerine uyma noktasında iyi niyetli bir yaklaşım sergilendiği hususları ile fesih başvurularını kabul eden temsilci sayısı verileri göz önüne alınarak;
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 5inci fıkrasında yer alan hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. hakkında 2010 yılı cirosu olan 3.004.211.198,31- TL’nin % 0,13 (onbinde onüç) ü oranına isabet eden tutarda idari para cezası uygulanması,
B) Vodafone Telekomünikasyon AŞ’nin Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin “Fesih ve fesihte takip edilecek usul” başlıklı 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygunluğun incelenmesini  teminen 3 ay içerisinde inceleme başlatılması,
 5. Avea İletişim Hizmetleri AŞ.
 A) Alt ve ana bayilerinden abonelik başvurularını kabul eden Avea İletişim Hizmetleri AŞ’nin alt bayilerinden fesih başvurularının alınmadığı, Avea  İletişim Hizmetleri AŞ tarafından alt bayilerin kendi bayileri olmadığı iddiası ile  söz konusu yönetmelik hükmünü uygulamama konusunda ısrarcı tavrı,
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 28.07.2010 tarihinden beri yürürlükte olmasına ve fesih başvurularının abonelik başvurusu kabul eden her temsilciden alınması konusunda işletmecilere bildirim yapılmasına rağmen işlemin gerçekleştirilmediği hususları ile fesih başvurularını kabul eden temsilci sayısı verileri göz önüne alınarak; Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle, Telekomünikasyon 4 / 4 Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında 2010 yılı cirosu olan 2.497.421.758,69- TL’nin % 0,15 (onbinde onbeş) ioranına isabet eden tutarda idari para cezası uygulanması,
B) Avea İletişim Hizmetleri AŞ’nin Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin “Fesih ve fesihte takip edilecek usul” başlıklı 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygunluğun incelenmesini teminen 3 ay içerisinde inceleme başlatılması,
C) Avea İletişim Hizmetleri AŞ tarafından Kurumumuza iletilen savunmada, alt bayilerin abonelik başlatamayacağı fakat hat aktivasyonu yapabileceği ifade edildiğinin anlaşılması nedeniyle ve ilgili mevzuat gereğince hizmet sunumuna başlanabilmesi için aboneliğin bulunması gereklilik arz ettiği dikkate alındığında, bu konuda bir ihlalin bulunup bulunmadığına yönelik ilgili İşletmeci hakkında inceleme başlatılması,
6) Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerden, İnternet Hizmetleri, Kablo TV ve uydu platform hizmetleri sunan pazar payı en büyük üç işletmeciden başlamak üzere belli bir planlama dahilinde Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin “Fesih ve fesihte takip edilecek usul” başlıklı 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne uygun işlem tesis edip etmediklerinin incelenmesini teminen gerekli denetimlerin yapılması,
hususlarına karar verilmiştir.

 

Bu Haber 2191 defa okunmuştur.
BİLİŞİMİN EN İYİLERİ
OGER 22 MİLYAR TEMETTÜ ALDI
SİBER ZORBALIK YAYGINLAŞIYOR
NETAŞ´IN 50. YILI
TURKCELL UKRANYANIN 4G İHALESİNE
TURKCELL DİYALOG MÜZESİNE ÖDÜL
CEP VE İNTERNETTE YENİ DÖNEM
TURKCELL’İ ALKIŞLIYORUZ.
GSM OPERATÖRLERİNE KIYAK MI?
GSM OPERATÖRLERİ VERGİ Mİ KAÇIRI
2017´DE DURDURULAN SİBER SALDIRI
BTK ve TÜRKÇE DUYARLILIĞI
PARMAK İZİ DE ÇALINABİLİYOR
KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ
BAŞLANGIÇ ÇOK İYİ! PEKİ, SONRASI
TURKCELL FAİZSİZ BANKACILIĞA GİR
ŞİFRENİZİ GÜVENLİ Mİ SANIYORSUNU
VODAFONE´DA AKILLI ŞEBEKE
VODAFONE´UN İŞGÜZARLIĞI MI?
TUİK 2017 BİLİŞİM ARAŞTIRMASI
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!