170 YILLIK PTT’NİN TARİH OLUŞU170 YILLIK PTT’NİN TARİH OLUŞU

Tarih: 2011-10-03

PTT'nin yeni oluşumu ile ilgili olarak Türk Haber Sen Genel Başkanı İsmail KARADAVUT’un açıklamasını bilginize sunuyoruz. Sonuçta derneğimizin kısa bir açıklamasını okuyabiliriz.
170 YILLIK PTT’NİN TARİH OLUŞU.
23 Ekim 1840 tarihinde kurulan, İstiklal Savaşında, önemli görevler üstlenen, haberleşme gibi çok kutsal bir görevi yerine getiren, adına türküler yakılan PTT, yani 170 yıllık tarihi çınar tarih olma yolunda. Nasıl; Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı bırakılarak, Kanun Hükmünde Kararname ile. Bu mümkün mü? Anayasa’ya aykırı değil mi?
Hukukçulara göre mümkün değil, Anayasa’ya da aykırı. Ama anlayış ben yaptım oldu.
Neden tarihi bir kurum tarih yapılmak isteniyor. Gerekçesi nedir. Avrupa Birliği Müktesebatında yer alan, tekelin kaldırılması, hizmetlerin liberalleştirilmesi, özel sektöre açılması. Anonim Şirket yapılmadan sağlanamaz mı? Sağlanır, onlarca örnekleri var. Özel sektör zaten PTT’nin hizmetlerini yapıyor. Hiç kimsede bir şey diyemiyor.
Ülkemizde 80’li yıllarda Özal’la başlayan şirketleştirme, taşeronlaştırma, özelleştirme bütün hızıyla devam ediyor. Özelleştirme adı altında yüzlerce kurum ve kuruluş ya yok ediliyor veya küçültülüyor, ya da bir başka kurumla birleştiriliyor.
Bu uygulamadan kim kazançlı çıkıyor? Devlet mi, çalışanlar mı? Kocaman hayır. İstihdam edilen binlerce kişi işinden ekmeğinden olurken, devletin kurumları birer birer ortadan kaldırılıyor. Devletin bu da benim diyeceği neredeyse bir Çivisi kalmadı.
Eski Maliye Bakanlarından Kemal Unakıtan’la bir görüşmemizde, biz bunun için iktidar olduk. Ortadan kaldırılmayan, özelleştirilmeyen devletin kurumu kalmayacak, geriye kalan TRT-PTT özelleştirilecek demişti. Hükümet toplu görüşmelerde mutabakat altına aldığımız çok sayıda hakkımızın üzerine yattı, sözünün arkasında durmadı ama kurumların yok edilmesini büyük bir başarı ile gerçekleştiriyor.
Ancak burada beni çok derinden üzen bir nokta söz konusu. PTT’nin A.Ş yapılmasına ilişkin taslak yaklaşık iki yıldır ortada ve konuşuluyor. Vatandaşın umurunda değil. Çünkü PTT’nin hizmetlerinden memnun değil. Ama çalışanlar. Çalışanlarımız neden AŞ oluyoruz demiyor. Biz dediğimizde de neden karşı çıkıyorsunuz diye sorgulanıyoruz. Buna karşı duralım, mücadele edelim diyen bir Allahın kuluna rastlamadım. Taslakla ilgili iki soru soruldu. Personel sıkıntısından izin kullanamayan, canından bezen ama daha emekliliğine çok olan arkadaşlarımız, başka kurumlara geçiş hakkı var mı? diye soruyor, emekliliği dolmuş olanlar da teşvik ikramiyesi var mı? diye sordular.
Başka kurumlara geçmek isteyenler bu soruyu sormadan, Türk Telekom’dan veya özelleşen bir kurumdan başka bir kuruma nakledilen arkadaşlarımızı bir ziyaret etsinler. Onların neler çektiğini gözleriyle görsün, kulaklarıyla dinlesinler, ondan sonra kurum değiştirmeye karar versinler.
Türk Telekom özelleştirilirken, hiç unutmuyorum, Sendikamız binalarının önünde basın açıklaması yaparken Telekom çalışanları bizleri pencerelerden seyrederlerdi. Yani kurumlarına geleceklerine sahip çıkmamışlardı. Bir not daha düşmek istiyorum. Türk Telekom özelleşmiş ve devir teslimi yapılmış, artık kanunda belirtilen 90 günlük süre içerisinde sözleşmeli personel havuza gönderilecek. Sendikamız burada devreye girdi 90 günlük süreyi beş yıla çıkardı. Bunu yaparken amacımız, önümüzde bir seçim vardı, yeni iktidar bu olaydan vazgeçebilirdi, ikincisi ise kurumda çalışmak isteyenler vardı. Ve binlerce arkadaşımız bu imkandan faydalandı beş yıl çalıştı. Türk Devletine milyarlarca dolar kazandırmış olduk. Bizim iyi niyetle yaptığımız bu hizmeti birileri istismar etti, kendi çıkar ve menfaati için yorumladı. Ayrıca, bu süre içerisinde sendikamıza üye olanların haklarını korurken, ne yazık ki, Tük Telekom’da yetkili, ancak özelleşirken sesini çıkarmayan, grev yapmayan, benim için özel- kamu fark etmez diyen işçi sendikası ile, yine Türk Telekom da üyesi olmayan bir memur sendikası gizlice Çalışma Bakanlığına yazılı başvuruda bulunarak, burası özelleşti, memur sendikaları sendikacılık yapamaz dediler ve yönetmelikten Türk Telekom’u çıkardılar.
PTT veya başka bir kurumda Emekliliği gelmiş ve yüzde otuz ikramiye artışını kurtuluş olarak görenler ise, siz emekli olup gideceksiniz de buralarda kimler çalışacak diye hiç düşündünüz mü.( Emekli olduğunuzda maaşlarınızın yarı yarıya düşeceğini de unutmayın) Yine buralarda senin benim çocuğumuz çalışacak. Ama bir farkla. Sen Anayasanın 128’nci maddesine göre iş güvencesine ve her türlü hakka sahipsin, çocuklarımız buralarda köle gibi çalıştırılacak.
PTT’yi AŞ yapacak olan taslak bakanlara kurulunda imzaya açıldı. Taslakta neler var, isterseniz bir bakalım;
Daha önce hazırlanan ve sizlere duyurusunu yapmış olduğumuz taslakta Ulaştırma Bakanlığı bazı değişiklikler yaptı.
Buna göre, Posta ve Telgraf Kanunu taslakta yer almıyor. PTT Genel Müdürlüğü KİT olmaktan çıkartılıyor, PTT A.Ş’e dönüştürülüyor.
Taslağa göre emekliliği dolmuş yaklaşık 6900 kişiyi emekliliğe teşvik etmek amacıyla yüzde 30 teşvik ikramiyesi veriliyor.
Taslakta en çok merak edilenlerden birisi de başka kurumlara geçiş hakkı Başbakanlığa sunulan taslaktan çıkarıldı
Ayrıca mevcut çalışanlara performansına göre dört ikramiye ödenmesi de yer alıyor. Herkes bu ikramiyeden faydalanamayacak.
A.Ş. olunduğunda yeni personel istihdamı; KPS’den alınacak 657 Sayılı Devlet Memurları ve İş mevzuatına tabi olmayan sözleşmeli statüde olacak. Bu personelin özlük hakları yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Mevcut çalışan personelden bir yıl içerisinde başvuranlar yeni statüye geçebilecekler. Ancak, kimlerin bu statüye geçeceğini Yönetim Kurulu belirleyecek. 399 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışırken yeni statüye geçenler iş güvencelerini kaybedecekler. Yönetim Kurulu isterse bu durumda olanların sözleşmelerine son verebilecek.
Kurum; personel alımında yüzde 10 sınırlama getiren Finansman Kararnamesinden de muaf tutuluyor.
Taslağın 3 Ekim 2011 tarihine kadar kanunlaşması bekleniyor.
Çok değerli PTT çalışanı arkadaşım;
Sendikamız PTT’nin şirket olmasına kesinlikle karşıdır. PTT’nin 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de yönetilmesi mümkün değildir. Çünkü PTT kit konumundadır ve personel alımında finansman kararnamesine tabidir. Böyle olunca; yıl içerisinde eksilen personelin yüzde onu kadar personel alınmakta. Bu durum da kurumun hızla taşeronlaşmasına yol açmaktadır. Bu yüzden sendikamız, kurumların şirketleştirilmesi, taşeronlaştırılması yerine siyasilerin elini çektiği Özerk hale getirilmesinden yanadır. PTT yönetimine mali ve idari özerklik verilerek kurumun ve çalışanlarında geleceği karanlıktan kurtarılmalıdır. PTT A.Ş yapıldığında kurumunda çalışanların akıbetinin yarın ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü bu yetkiyle PTT A.Ş, yeni şirketler kurabilecek, bu şirketleri başkalarına devredebilecek. Ayrıca, ülkemizde kurumların şirket yapıldıktan sonra sonuçları ortada. Kurumlar ya tamamiyle yok edilmiş, özelleştirilmiş, taşeronlaştırılmış veya küçültülmüştür. Kurumundan başka kurumlara geçen personel ise gittiği kuruma uyum sağlayamamış, intiharlara varan mağduriyetler yaşanmıştır.
Milletimizin 170 yıldır hizmetinde olan ve en ücra köşesine kadar kamu hizmetini yerine getiren tarihi bir kurumun, tarih olmasını istemiyoruz.
Bugün Avrupa ülkelerinde bile yapılan yanlışlıktan dönülmekte, özelleştirilmiş kurumlar tekrar kamulaştırılmakta iken, ülkemizin bu yanlışlıkları yapmalarının da karşısında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz.
PTT zarar eden bir kurum değildir. Milletimizin omuzlarında bir yük hiç değildir. Yaklaşık 37 bin kişi istihdam edilmektedir. Özel sektör ise kar amacı gütmektedir. Özel sektörün kar etmediği bölgelere hizmet götürmesi söz konusu değildir, o zaman bu hizmetleri kim yapacak. Türk Telekom’da aynı anlayışla özelleştirilmişti. Rekabete açılacak, hizmetler ucuzlayacak denilmişti. Ne oldu, hizmetlerimiz ucuzladı mı? Bugün Tük Telekom’da hizmetler ucuzlamazken, arızalar daha geç yapılır hale gelmiştir. Çünkü özel sektör sadece karın yoğun olduğu bölgelerde hizmet vermektedir.
Bütün bu sebeplerden dolayı PTT’nin şirket yapılmasından vazgeçilmeli ve özerk hale getirilmelidir.
Buradan, kendisini başmüdür, genel müdür, hatta bakan sanan, tayin, terfi yaptıran, çalışanların çocuklarını işe aldırma sözü veren, her türlü yalan vaatte bulunan, her türlü ahlaksızlığı meziyet sanan, sendikacılığı sulandıran, tetikçilik yapan, çalışanların huzurunda biz buna karşıyız nutukları atan, sendikamızı suçlayan malum sendikaya da bir sözüm var. Mademki gücünüzü hükümetten alıyorsunuz, onların verdiği destekle büyüyorsunuz, çalışanları tehdit ediyorsunuz, bu kadar yalakalık yapıyorsunuz, buyurun her türlü talimatı aldığınız, yetkililere söyleyin PTT’nin şirket olmasından vazgeçsinler. Allah rızası için bir iş yapın veya yaptırın. Yıpranmayı çıkartın, PTT’ye beşbin personel aldırın, mesela, kefalet paralarını hak sahiplerine dağıttırın. Bir günde bir hayırlı iş yapın. Fitne üretmeyin. Yalan söylemeyin.
Saygılarımızla,
 İsmail KARADAVUT
Türk Haber-Sen Genel Başkanı
TELEKOMCULAR DERNEĞİNİN NOTU:
Sayın Karadavut'un açıklamalarına genelde katılıyoruz.
Ancak;
Üzülerek görüyoruz ki, Türk Telekom'un özelleştirilmesi sırasındaki yanlış yine sürdürülüyor.
Evet Türk Telekom'un özelleştirilmesi sırasında, Türk Haber Sen eylem yaparken Haber-Sen, Haber-İş ve Birlik Haber Sen üyeleri seyretti... Haber Sen üyeleri eylem yaparken diğerleri, Haber-İş eylem yaparken de memurlar seyretti... Birlik olamadık... Eğer PTT'de başarılı olmak isteniyorsa, Memur Sendikaları ve İşçi Sendikasının birlikte hareket etmesi gerekir. Diğer sendikaları, özellikle İşçi Sendikasını suçlayarak bir yere varılamaz...
Sayın Karadavut'un şu cümlelerine ise katılmamız mümkün değil:
  "Türk Telekom özelleşmiş ve devir teslimi yapılmış, artık kanunda belirtilen 90 günlük süre içerisinde sözleşmeli personel havuza gönderilecek. Sendikamız burada devreye girdi 90 günlük süreyi beş yıla çıkardı. ...Ve binlerce arkadaşımız bu imkandan faydalandı beş yıl çalıştı. Türk Devletine milyarlarca dolar kazandırmış olduk. Söz konusu yasa çıkmadan  22.000 kişi dilekçe vermişti ve dilekçe verenler hızla artıyordu. Personelin kamuya geçmesinden sonra kalan personelle Türk Telekom'un hizmetleri yürütmesi mümkün değildi. Türk Telekom'u alanlar önünde iki şık kalıyordu; ya biz bu işi yürütemiyeceğiz diyecekler ve özelleştirme iptal edilecekti. Ya da, personele iş garantisi ve yüksek ücret  içeren sözleşme yapmalarını teklif edeceklerdi.  90 günlük süreyi 5 yıla çıkaran yasa çalışanların değil Oger grubunun ekmeğine yağ sürmüştür. Arkadaşlarımız işi bittikçe, hizmetlerine gerek kalmadıkça İFP (İhtiyaç Fazlası Personel) adı altında DPB'na bildirilmiştir. Karadavut'un hâla yanlışı savunmasındaki ısrarı anlayamıyoruz.

Bu Haber 6656 defa okunmuştur.
BORÇ ŞAMPİYONU TELEKOM KÂR ETMİ
TELEKOM KRİZİ MECLİSE TAŞINDI
CEP FATURASINI AZALTMADA 7 ADIM
PTTMESSENGER %100 YABANCI
TELEKOM´U ÇİNLİLER ALIYOR
´YERLİ WHATSAPP´ PTT
BELEDİYE BAŞKANINA ÖZEL PUL
PTT´DEN ´ESNAF KART´A AVANTAJ İM
BÖYLE POSTACILAR DA VAR!
PTT 2000 KİŞİ ALACAK! SON GÜN
BAZ İSTASYONU KURULUMU KOLAYLAŞT
METİN ATALAR´IN ANNESİ VEFAT ETT
TÜRK TELEKOM DEVLETE Mİ DÖNÜYOR?
TÜRK TELEKOM BORÇLARINI YAPILAND
PTT’DE SKANDAL HARCAMALAR
PTT TAŞERON İŞÇİLERİ İŞTEN Mİ ÇI
BTK CEO’LARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞT
TÜRK TELEKOM’DAN ŞAŞIRTAN KİRALI
3 BANKA TELEKOM´U YAKIN İZLEMEYE
O.MUZAFFER AYVALI YAZDI:CASUS Gİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!