T.TELEKOM’UN  GENEL KURULUT.TELEKOM’UN GENEL KURULU

Tarih: 2011-10-25

TÜRK TELEKOM’UN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 14 KASIM’DA.
Türk Telekom Yönetim Kurulunca, Türk Telekom’un Olağanüstü Genel Kurulunun 14 Kasımda yapılacağı açıklandı.

Açıklama şöyle.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

14.11.2011 Tarihinde Yapılacak Olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na Davet.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,
14 Kasım 2011 Pazartesi günü saat 15:00’de, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden yirmi bir gün önce Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.turktelekom.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin MKK’nın http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallari.pdf?MOD=AJPERES internet adresinde yer alan güncellenmiş “Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları” kitapçığının Genel Kurul İşlemleri’ni düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 17 Ekim 2011 Pazartesi günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 11 Kasım 2011 Cuma günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir.
Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldırmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da Genel Kurul Toplantısında yanlarında bulundurmaları rica olunur.
MKK’nın 294 numaralı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul’a katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.
Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu’nun 368. madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimiz ya da www.turktelekom.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No. 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 14 Kasım 2011 Pazartesi günü öğlene kadar Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:
*Kimlik Belgesi,
* Hisse senetleri bankalar, aracı kurumlar veya MKK nezdinde saklanan ortaklarımızın genel kurul blokaj mektupları,
* Gerçek ve Tüzel Kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),
* Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.
Sayın hisse senedi sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.
Not: Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetlerinin sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 14.11.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul’un onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının, seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
5. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
6. Yönetim kurulu tarafından güncellenen bilgilendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
7. Dilekler ve kapanış.
_
_

 

 

Bu Haber 4036 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!