YENİ EK ÖDEMELERYENİ EK ÖDEMELER

Tarih: 2011-11-10

 

2 Kasım 2011 tarih ve 28103(Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan  666 sayılı KHK ile şuana kadar tüm kamu personeline verilmekte olan ek ödemeler yürürlükten kaldırılmış ve yeni ödemeler belirlenmiştir. Bugüne kadar hem 375 sayılı KHK'nın ek 3. maddesi hem de kurumların teşkilat kanunlarında yer alan tüm ek ödemeler çok az istisna dışında kaldırılmıştır. 

Bu uygulama ile istisnalar dışında kamu personelinin ek ödemeleri unvanlara göre eşitlenmiştir.

 Türk Telekom’dan başka kurumlara geçen arkadaşlarımızın taşıdıkları unvanlara ilişkin Ek ödeme miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kadro ve Görev Unvanı

EkÖdeme  Oranı (%)

ALINACAK EKÖDEMEMİKTARI (TL)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

-

 

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel il ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;

-

 

e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı

185

1.132,88

f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık vebağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları

180

1.102,27

g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları

170

1.041,03

ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

165

1.010,41

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

704,23

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

673,61

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

612,37

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

 

0

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

115

704,23

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

105

642,99

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

95

581,75

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

673,61

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

612,37

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

551,13

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

520,51

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

a)Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

918,56

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

140

857,32

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

130

796,08

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;

 

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

120

734,84

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

110

673,61

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

100

612,37

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda * bulunanlardan;

 

0

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

110

673,61

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

100

612,37

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

90

551,13

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

85

520,51

* (Tekniker, Teknik Uzman; Teknisyen)

 

 

Başka kamu kurumlarına Araştırmacı olarak geçen arkadaşlarımızın, durumlarına gözlemleyebilmeleri için Tabloda, Araştırmacıların eski unvanlarına (Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Md. Yard. İl Müdürü, İl Md. Yard., Şube Müdürü, Müdür, Müdür Yard.) özellikle yer verdik.

Bu Haber 5434 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!