TELEKOM ÖZELLEŞTİRMESİ VE BEYİN YIKAMATELEKOM ÖZELLEŞTİRMESİ VE BEYİN YIKAMA

Tarih: 2011-11-17

1980’lerden  bu yana pek çok konuda beynimiz yıkanıyor…

Özelleştirme, hele Türk Telekom Özelleştirmesi de bu konulardan biri…

Kayıtsız şartsız özelleştirme taraftarları, Liberaller “Türk Telekom zamanında satılsaydı  40 milyar dolara satılırdı. Bununla da dış borçlarımız ödenirdi. ”argümanına çok sık sığınırlar. Ve genellikle de birkaç günah keçisi bulurlar: Mümtaz Soysal, Enis Öksüz….

Maalesef bu liberal yalana, kamuoyunun büyük bir bölümü inanmıştır. Konuyu en iyi bilmesi gereken eski Telekomcular arasında da bu liberal yalanın savunucuları çıkar zaman zaman.

Web sitemizde yayınladığımız “KARA BİR GÜN” isimli yazıya facebookdaki grubumuzda yorum yazan, değerli bir arkadaşımız şöyle demiş; “Telekom’un satış kararı alındığı tarihte bu hükümet mi vardı. Lütfen biraz vicdan muhasebesi yapın öyle yazın. Telekom’un satışına ilk karar verildiğinde iç borcumuza karşılık geliyordu. Satılıncaya kadar Telekom’un değeri 6 kat düştü, borcumuz 6 kat arttı. Böyle olunca, Satılan Telekom yaramızın 40 da birine merhem olamadı. Ama direkt olarak hükümeti suçlamak bence çok yanlış. Esas suçlu zamanında satamayanlar, sattırmayanlardır bence.”

Çok değer verdiğimiz bazı arkadaşlar da, bu liberal yalana inadığına göre, bu konuda yeniden bir açıklama gereği hasıl oldu.

1) “Türk Telekom zamanında satılsaydı 40 milyar dolara satılırdı” iddiasınının  cevabını iki AKP ileri geleninden alalım.

Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi 02/Mayıs /1995 Salı günü gerçekleşen Genel Kurulunda (19. Dönem 4. Yasama Yılı 107. Birleşim) konuşan Salih Kapusuz ve Zeki Ergezen neler demiş;

'Sayın Başbakan 'efendim, aslında bu tasarı gecikti' diyor. Geciktiren kim; bunun suçlusunu bulmak lazım; yine, kendileri. '30 milyar dolar edecekken, 15 milyar dolar seviyesine düştü' diyor; kıstas, belli değil. Kiminle görüştün, hangi değer tespit esaslarına göre bu rakamı buldun, bu da yok orta yerde; ama, var olan bir şey var ki, demek ki Sayın Başbakan ve çevresindeki birtakım görevli olmayan çevreler ne yapıyorlar: kendilerine göre değer biçiyorlar; pazarlıklar yapıyorlar; hesaplara giriyorlar; onlardan kalan kırıntılar da, maalesef, dillerinden dökülmek mecburiyetinde kalıyor. İşte bugün özelleştirme özelleştirme deyip de gündemde tuttuğunuz temel mesele... (Salih Kapusuz)

“Başbakanın, bakanı azarladığı, PTT'nin T'sinin maliyetinin altında satılacağı, günlerce medyada tartışıldı, konuşuldu. Birisi, 20 milyar doların üzerinden bahsederken, diğeri, beş altı milyara satılacağını söylüyor. “ (Zeki Ergezen)

Yani Neymiş; 30, 40 Milyar dolar rakamı yalanmış. Değerinin 40 milyar olduğunu söyleyen de varmış, Beş-Altı Milyar Dolar değer biçen de. Ve bu değerin nasıl bulunduğu da tam bir bilmeceymiş…

Şunu Belirtelim, bizim gözümüzde, Türk Telekom’un değeri O tarihte de  40 Milyar Doların üzerindeydi. Hisse devrinin yapıldığı 15 Kasım 2005 de de…

Ayrıca o tarihlerde sözü edilen rakamların, Türk Telekom’un tamamı için mi, özelleştirilecek bölümü için mi telaffuz edildiği de bir muammadır.

“PTT'nin T'sini 5-6 milyar dolara satacağını, Thatcher'in oğluyla Çanakkale'de bunun için görüştüğünü, Amerika'ya kendisi gitmeden on gün önce beyefendisini Amerika'ya bunun için gönderdiğini; âdeta Afşin-Elbistan'da yaptıkları gibi, yap-işlet-devret modeliyle yirmi yıl gibi taksitlerle, peşin para ödemeden PTT'nin T'sinden elde edilen gelirle, yani kârla, PTT'nin T'sinin değerlerinin ödeneceği konusunda hem basında hem kamuoyunda, açık, net ve gerçekten halkımızı endişelere sürükleyen iddialar mevcuttur.” (Zeki Ergezen)

“Bütçe açığımız var, dış borcumuz var, iç borcumuz var; bunları kapatabilmek için, zamanında taksitini ödeyebilmek için PTT'nin T'sini satmamız gerekiyor, peşkeş çekmemiz gerekiyor... Bu peşkeş çekme tabirini sık sık kullanıyoruz; gerçekten peşkeş çekiliyor.”(Zeki Ergezen)

Yani neymiş; O zaman Thatcher'in oğluyla görüşülmüş, bugün Hariri ile… O zaman da değerinin altına satılacakmış, 2006’da da değerini altına satıldı… O zaman da peşkeş çekilecek iddiaları vardı, şimdi de peşkeş çekildi iddiaları…

“Bu, âdeta, iflas etmiş bir tüccarın, dükkânındaki malları satmak için başvurduğu bir yoldur; âdeta, iflas etmiş bir tüccarın, yatak odasının anahtarını yabancılara teslim etmesinin ifadesidir” (Zeki Ergezen)

Yani Neymiş; Özelleştirmeyi yalnızca Anayasa Mahkemesi engellememiş, bugün iktidarda bulunanlar o gün Türk Telekom’un özelleşmesini istemiyormuş.

“Özelleştirme Kanunu çıktı; burada iki ay çalışıldı, gece-gündüz çalıştırdınız. Özelleştirmeyle ilgili -Allah aşkına- bir arpa boyu ilerleyebildiniz mi? İşte, Et ve Balık'ın durumu orta yerde, işte, Demir-Çelik'in durumu orta yerde, işte, Petlas orta yerde...” (Zeki Ergezen)

Yani neymiş; Kanunun çıkması, mutlaka satış yapılması demek değimiş. Anayasa Mahkemesi iptal etmese bile, büyük ihtimal PTT’nin T’si yine satılamazmış…

“Hatırlayacaksınız, Özelleştirme Kanunu ve PTT'nin T'si ile ilgili tasarılar buraya getirilip görüşüldüğü sıralarda ifade ettiğimiz halde, kabul etmediğiniz; fakat, özellikle Anayasa Mahkemesinden döndükten sonra tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini işgal eden bu konularda, aynı şeyleri tekrar etmek bizim görevimiz; fakat, sizlerin de bunlardan birazcık sonuç çıkartmak göreviniz olması gerekirken, maalesef ısrarla aynı yanlışları ihtiva eden şekliyle, bu kanun tasarılarını buraya getiriyorsunuz.” (Salih Kapusuz)

“Daha önce bu kanun buradan geçmiş; ama, Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerini incelediğimiz zaman, aynı gerekçelerin geçerliliğini muhafaza ettiğini görüyoruz. Anayasanın tekellerle ilgili hükmünden, yine Anayasa Mahkemesi -bozma gerekçesinde var- Sayıştayın, idarî yargının denetimi olmamasından dolayı, geçen kanunu iptal etmişti. Bu kanun da, yine Danıştayın, yine idarî yargının denetiminden uzak, yine tekelleşmeye meydan veren bir kanun” (Zeki Ergezen)

Yani Neymiş; Bugünün AKP’lileri, O gün, Anayasa Mahkemesinin kararına sığınıyorlarmış.

Türk Telekom’un ihalesine 2005 yılına kadar hiç çıkılamamıştır. Herhangi bir fiyat verilmemiştir. AKP Milletvekillerinin beyanlarından da anlaşılmaktadır ki; telaffuz edilen rakamlar tamamen hayalidir.

2) 1994’de, 1995’de Türk Telekom’un satılması mümkün değildi. Dolayısıyla, Türk Telekom O tarihte 30 Milyar Dolara, 40 Milyar dolara satılırdı sözü tamamen bir LİBERAL YALANDIR.

Dünyadaki Telekom Şirketlerinin özelleştirilmesi incelendiğinde; Önce düzenleyici kurul oluşturulmuş, tarifelerin bağlı olacağı esaslar belirlenmiş, Asgari Hizmet yasası çıkarılmıştır.

O tarihte çıkarılmaya çalışılan yasalarda Türk Telekom’un yalnızca %34’ün özelleştirilmesi öngörülüyordu, Türk Telekom’un yönetimi tamamen Devletin kontrolünde olacaktı.

Sektörü düzenleyici bir Kurum oluşturulmamıştı, Tahkim Yasası çıkmamıştı. Kırsal bölgelerde, kârlı olmayan yerlerde yapılacak yatırımların bedellerinin nasıl karşılanacağını, bir başka ifadeyle Asgari Hizmet’in nasıl verileceğine ilişkin bir yasal düzenleme yapılmamıştı,

Bu düzenlemelerin yapılmadığı bir ülkede, yabancı sermayenin hem de yönetimde etkili olamayacağı bir hisseye talip olması düşünülemez. Kısacası, Anayasa Mahkemesi 1994 ve 1995’de hazırlanan Yasaları iptal etmeseydi bile, Türk Telekom’un %34’ünü satmak mümkün olmazdı.

Anayasa’nın ilk iptal tarihi 1994’dür. 1994’de daha Türk Telekom kurulmamıştır. Hedeflenen PTT içindeki Telekom hizmetlerinin özelleştirilmesiydi. Bu fiilen de hukuken de mümkün değildi.

Anayasa'ya "Özelleştirme"ye izin veren hüküm Haziran 1999 tarihinde eklenmiştir.

Düzenleyici Kurum (TK-BTK), 2000  yılında kurulmuştur.

Tahkim Yasası 2000 Yılında çıkmıştır.

Evrensel Hizmet Yasası 2004 Yılında çıkmıştır.

Özelleştirilecek hisse oranı 2005 yılında %50’nin üzerine çıkmıştır.

Özetle, Hukuki Altyapı 2005 Yılına kadar Türk Telekom’un özelleştirilmesi için yeterli değildi. Tarife belirleme/onaylama  yetkisinin Bakanlıkta olduğu, hisse alanların yönetimde olanların söz sahibi olmadığı, kırsal alana ve kâr getirmeyen yerlere yatırımın nasıl yapılacağının belirlenmediği, Türk Telekom işlemlerinin çok büyük oranda PTT tarafından yapıldığı (2001 yılına kadar tüm kırsal alanda abonman ve tahakkuk işlemleri PTT tarafından yürütülüyordu. Bu işlemlerde PTT’ye %40’lara varan oranda komisyon veriliyordu. Yine 2001 yılına kadar tahsilatlardan PTT’ye %4,5 komisyon veriliyordu),  kısacası Özelleşmenin hukuki ve fiili altyapısının olmadığı bir ortamda Türk Telekom’un  özelleştirilmesi en hafif tabiri ile ÇOK ZORDU…

3) Türk Telekom’un geç özelleştirilmesinin milyarlarca dolar tutarında bir alternatif gelir kaybı ortaya çıkardığı iddiası ile “Eğer bu yargı engeli olmasaydı, Türkiye'de istihdam çok yüksek  olurdu” iddiası tamamen bir ATMASYONDUR…

Hayali bir satış rakamından hareket edeceksiniz, o paranın çok verimli kullanıldığını varsayacaksınız, Türk Telekom’un 1995-2005 arasında yarattığı katma değeri yok sayacaksınız. Türk Telekom’un özelleşmesinin yarattığı beyin kaybını, diğer kamu kurumlarına getirdiği yükü, Türk Telekom’daki istihdam daralmasını görmeyeceksiniz, isminizin önündeki; Dr.,  Prof.,  Köşe Yazarı gibi etiketlerden utanmayacaksınız ve kafaları karıştırmak için BİLGİ KİRLİLİĞİ YARATACAKSINIZ…

HAYIR….

Yalanlara HAYIR…

Aldatmalara HAYIR….

Bilgi Kirliliğine HAYIR…

Beyin Yıkamaya HAYIR

Bu Haber 6317 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!