ARAŞTIRMACININ ADI YOK (II)ARAŞTIRMACININ ADI YOK (II)

Tarih: 2011-12-16

 

Yazı dizimizin 2. Bölümünde, Kamu Kurumlarının Unvan Yükselme Yönetmeliklerinde Araştırmacının konumunun ne olduğunu irdeleyeceğiz.

Kamu Kurumların Unvan Yükselme Yönetmeliklerini incelediğimizde, Pek çok kamu kurumunda Araştırmacıların  Şube Müdürünün astı bir görev  olarak belirlendiğini gördük.

Unvan Yükselme Yönetmeliklerinde araştırmacının konumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Resmi Gazete

Kurum

Yükselebileceği Unvan

Madde Metni

Tarihi

Sayı

31.05.2005

 

SSK Başkanlığı

Şube Müdürü

Kurumda, Sosyal Sigorta Uzmanı, Uzman, Şef, Muhasebeci, Araştırmacı, Tabip, Eczacı, Diş Tabibi, Biyolog, Fizyoterapist, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Matematikçi, Çözümleyici, Programcı, Mütercim, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı ve Çocuk Gelişimcisi kadrolarının birinde en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak,

05.07.2005

25866

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü

Kamu kurum ve kuruluşlarında APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Şef, Tekniker, Mütercim, Ayniyat saymanı, Çözümleyici, Programcı, Redaktör, Kütüphaneci, Araştırmacı unvanlarından birinde en az 3 yıl bulunmuş olmak,           

08.07.2005

25869

Türkiye İş Kurumu

Şube Müdürü

Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Muhasebeci, Ayniyat Saymanı, Şef, Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, Tekniker, Daire Tabibi, Diş Tabibi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Aktüer, Programcı, Çözümleyici ve Mütercim unvanlı kadrolarda  ayrı ayrı veya toplam en az iki (2) yıl görev yapmış olmak kaydıyla, on (10) yıl hizmeti bulunmak,

29.07.2005

25890

Başbakanlık

Şube Müdürü

Kurumda Araştırmacı, Şef, Çözümleyici, Ayniyat Saymanı kadrolarında veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az üç yıl hizmeti bulunmak,

Başbakanlık

Ayniyat Saymanı

Kurumda Araştırmacı ve Şef  unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

22.08.2005

25914

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Şube Müdürü

Kütüphane Müdür Yardımcısı, Müze Müdür Yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak,

17.10.2005

25969

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Şube Müdürü

APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Kimyager, İstatistikçi, Ekonomist kadrolarından birinde en az 3 yıl asaleten görev yapmış olmak,

11.11.2005

25990

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü

Uzman, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı, Mimar, Mühendis, Arkeolog, Kitap pataloğu, Musahhih, Programcı, Kütüphaneci, Mütercim şef, Ayniyat saymanı, Teberrukat saymanı veya Fon saymanı kadrolarından birinde en az 4 yıl asaleten çalışmış olmak,

21.12.2005

26030

MTA Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü

APK Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Jeolog, Mimar, Jeofizikçi, Paleontolog, Jeomorfolog, Arkeolog, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Matematikçi kadrolarından birinde en az iki yıl asaleten çalışmış olmak

26.07.2007

26594

Hazine Müsteşarlığı

Şube Müdürü

En az iki yıl Müsteşarlıkta Araştırmacı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Ayniyat Saymanı kadrolarında bulunmak,

19.08.2007

26618

SGK

Şube Müdürü

Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, Araştırmacı, Uzman, Şef, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru, Aktüer veya İstatistikçi kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

SGK Merkez Müdürü

Araştırmacı, Uzman, Şef veya Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

30.05.2009

27243

Gümrük Müsteşarlığı

Şube Müdürü

Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı ve Uzman kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya Araştırmacı, Çözümleyici, Programcı, Muayene Memuru kadrosunda en az beş yıl ya da merkez teşkilatı kadrolarında şef veya ayniyat saymanı olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

10.07.2010

27637

Denizcilik Müsteşarlığı

Şube Müdürü

Son müracaat tarihi itibariyle 2 yıl Müsteşarlık merkez ya da taşra teşkilatında Uzman, GSK Uzmanı, Mühendis, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Mütercim, Şef, Denetleme Şefi, Araştırmacı, Çözümleyici, Programcı görevlerinde çalışıyor olmak,

06.12.2010

27777

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Şube Müdürü

Araştırmacı, APK Uzmanı, Uzman, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici, Programcı ve Ayniyat Saymanı görevlerinde çalışmış olmak

11.06.2011

17961

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Şube Müdürü

Mühendis, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi, Uzman Tabip, Tabip, Biyolog, Psikolog, Çözümleyici, Programcı, APK uzmanı, Araştırmacı, Mütercim, Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman, Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef unvanlarında veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki ve teknik görevlerde en az iki yıl bulunmuş olmak,

20.06.2011

27970

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Şube Müdürü

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı, APK Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, İstatistikçi, Kimyager, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak.

Tablonun İncelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Araştırmacı bu Yönetmeliklerde Şube Müdürünün, hatta Başbakanlıkta Ayniyat Saymanının altında bir unvan olarak belirlenmekle kalmamış, çoğu Kurumda  Şef  ile  bir tutulmuştur.

Türk Telekom’da veya Özelleştirilen diğer kurumlarda, Müdür, İl Müdür Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Bölge Müdürü, Daire Başkanı, Hatta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacaksınız, ama yıllarca hizmet ettiğiniz Devletiniz hazırladığı Yönetmeliklerde sizi şefle bir tutacak. Ayrıca, Sizi hemen Şube Müdürü de yapmayacak , o kurumda belirli süre çalışma şartı arayacak. Bunun akılla, mantıkla, bürokratik gelenekle bağdaşır bir yönü var mı?

 

 

Bazı Unvan Yükselme Yönetmeliklerinde Araştırmacı atanmak için aranan şartlar da belirtilmiş;

Resmi Gazete

Kurum

Araştırmacı Olma  Şartları

Tarihi

Sayı

05.07.2005

25866

Basın Yayın Enfermasyon Genel Müdürlüğü

En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur unvanlarından birinde en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

29.07.2005

25890

Başbakanlık

Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Memur, Satınalma Memuru, Anbar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni ve Tahsildar unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

11.11.2005

25990

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Şef, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı veya fon saymanı kadrolarında toplam en az 2 yıl asaleten çalışmış olmak,

Başbakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Araştırmacı’yı Şef’in üzerinde bir unvan olarak görürken, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde, Şefin üstü olarak görülmemiş.

Yani Özelleştirilen Kurumlarda yıllarca en üst unvanlarda bulunan ve başka kurumlara Araştırmacı olarak  atanan kişileri Devlet kesinlikle Şube Müdürünün altında görmekte, bazen Şefle eşdeğer görürken, bazen Şef’in üzerinde bir konumu lütfetmektedir.

Bu olay, bilgi birikiminin, deneyimin, kazanılmış hakların hiçe sayılmasıdır…

Bu Haber 4704 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!