ÖNERİMİZ KABUL GÖRDÜ: TELEKOMÜNİKASYON MÜZESİ CEBİT 2008 DEÖNERİMİZ KABUL GÖRDÜ: TELEKOMÜNİKASYON MÜZESİ CEBİT 2008 DE

Tarih: 2008-09-08

Sayın Üyelerimiz, Bir telekomünikasyon müzesi kurulmasına yönelik Derneğimiz önerisi çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından kabul gördü. Bu önerimizin gerçekleşmesi için Derneğimiz TELEKOMÜNİKASYON MÜZE ÇALIŞMALARI GİRİŞİM GRUBU ' büyük bir hız ve şevk ile çalışmalarına devam etmektedir. Önerimize destek olarak nitelendirdiğimiz İstanbul'da 7-12 Ekim 2008 tarihinde düzenlenecek CEBİT 2008 Bilişim fuarında bir telekomünikasyon müzesinin sergileneceği haberini de sizlere duyurmak istiyoruz. Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği TÜTED, CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı'nda 'Zaman Tüneli' temalı Telekomünikasyon Müzesi kuracak. Fuar, 2-7 Ekim'de TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı, 2-7 Ekim 2007 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye'nin ilk Telekomünikasyon Müzesi olduğu belirtilen müze, ilk icat telefondan telgrafa, elle yönetilen ilk santraldan telekse kadar uzanan ve geçmişten bugünün pek çok gelişmiş teknolojileri arasında bir yolculuk yapma fırsatı sunacak. Bu nedenle 18-24 Mayıs 2008 tarihindeki MÜZECİLİK HAFTASINA izafeten yapmış olduğumuz önerimize yönelik makalemizi tekrar yayına veriyoruz. TELEKOMCULAR DERNEĞİ ÖNERİSİ: SANAL VE GERÇEK BİR TELEKOMÜNİKASYON MÜZESİ KURULMALIDIR. Sayın Üyelerimiz, Sitemizin alt kısmındaki 9 adet kutudan biri olan ‘Telekomünikasyon Müze Girişim Grubu’ adlı bölümün içeriğini uzun süredir boş olarak bekletiyoruz. Bu kısmın boş olarak bekletilmesi bizim 18–24 Mayıs 2008 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde kutlanacak olan Müzecilik Haftasına yakışır bir şekilde bir ‘ HABERLEŞME MÜZESİ ‘ kurulması önerimizi yapacak olmamızdan kaynaklanmaktadır. Daha önceki yıllarda önce PTT daha sonra da Telekomünikasyon A.Ş olarak bilinen dönemlerde çeşitli tarihlerde ve halen biri Türk Telekomünikasyon A.Ş yerleşkesi içinde olmak üzere Ankara’ da, diğeri ise İstanbul’da PTT’ ye ait olmak üzere haberleşme cihazlarının halen sergilenmekte olduğunu biliyoruz. İlgililerce müze olarak nitelendirilen ancak uluslar arası hiçbir standarda uygun olmayan her iki teşhir salonu cihazların niteliği konusunda da yetersiz bir konumdadır. Ayrıca her iki teşhir salonunun da vatandaşların bir müze kavramı içinde erişebilme hakkından da mahrum bir konum içinde olduklarını müşahede etmekteyiz. Bizim somut önerimiz batılı standartlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzeleri gibi işlev görecek bir ‘HABERLEŞME MÜZESİ’ nin Türkiye’nin bu alandaki tarihsel geçmişine uygun olarak tüm halkın ulaşabilmesini sağlayacak bir şekilde hizmete sunulması çalışmasının hemen başlatılması ve bunun fiiliyata geçilerek kurulmasıdır. Milletlerin tarihsel gelişimi içinde haberleşme çok önemli rol oynayan hadiselerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bizim tarihimizde haberleşme genel olarak ulak sisteminden bugünkü yapısına gelinceye kadar birçok aşamadan geçmiştir. Tüm dünyada kabul edildiği üzere bir müze kavramı içinde kurulmasını düşlediğimiz önerimizin fiiliyata geçirileceği bir müzenin kurulması modern haberleşmenin başlangıcı olarak kabul edilen telgrafın 1837 yılındaki icadından günümüze kadar getirilmesi ile mümkün olabilecektir. Sonuç olarak eğer bir gün modern bir Türk haberleşme tarihi yazılacak olursa bu tarihi aynen batı toplumlarında olduğu gibi 1837 yılından itibaren başlatmak gerekir. Bu yaklaşım kurulacak müzenin de bu tarihten itibaren gelişen olaylar dizisi içinde düşünülmesi gereğini de ortaya koyar. Tarihçi Roderic H. Davison , Osmanlı Devleti’nde ilk modern haberleşme yapısının elektrikli telgrafın mucidi Morse ile birlikte de çalışmış olan Chamberlein tarafından İstanbul’a getirilen telgraf aletleri ile başladığını yazar. Ancak Chamberlein’in telgrafın daha da geliştirilmesi için Viyana’ya gitmek üzere bindiği gemi Tuna nehrinde batıp hayatını kaybedince Osmanlı İmparatorluğu’nda telgraf gecikmeli olarak 1850 yılında bugünkü Robert Kolej’in de kurucusu olan Cyrus Hamlin’in çalışmaları ile Padişah Abdülmecid’e gösterilebildi. Padişah bu gösteriden o kadar memnun kaldı ki sonunda imparatorluk beratını Morse’a gönderdi. Morse da buna karşın Abdülmecid’e bir telgraf aleti göndererek jest yapmış ve bu cihaz da Padişah tarafından Askeri Mühendis Mektebi’ne gönderilerek, eğitim amaçlı kullanılması sağlanmıştır. Kırım Savaşı sırasında 1855 yılında ilk Telgraf sisteminin profesyonel olarak açıldığını II. Abdulhamit döneminde ise 30.000 Km ‘den fazla telgraf hattı döşendiğini (Bugünkü fiber kablo uzunluğunun dörtte biri) ve telgrafın günümüz Türkiye’sindeki İnternet gelişim hızından daha fazla olduğunu tarihçiler bizlere aktarmaktadırlar. Osmanlı Devleti’nde telgraf hatları tren hattı tesis etmek ile yarışırcasına paralellik arz eden yapıda ülkeyi modernleştirirken, İmparatorluğun son yıllarında ise yıkılışına neden olan bir alet olmuştur. Bu tespit tüm tarihçiler tarafından ortak bir kanı olarak tespit edilmekedir. Diğer yandan Ahmet Mithat Efendi, telefonun icadından tam 6 yıl sonra 1882 yılında yazmış olduğu Dürdane adlı romanında yan komşusunun aşığı ile buluşmasını gizlice dinlemesi için kullandığı aygıt olan günümüzdeki telefonun o zaman ki adı olan Nakl-i Seda 1886–1908 yılları arasında telgrafın aksine yasaklı aletler sınıfına girmekteydi. Telefonun herkes tarafından kullanımının önünü açan yasanın 1911 yılında çıkarılması ile başlayan, 1924 yılında Telgraf ve Telefon Hakkında Kanun ile günümüze kadar devam eden bir tarihsel süreç izlemiştir. İstiklal Harbimizde ise ‘MUHABERESİZ MUHAREBE OLMAZ’ deyişindeki doğruluk, birbirine zıt iki anlaşmanın görüşmeleri sırasında karşımıza çıktığını biliyoruz. Söz konusu her iki anlaşmada da Türk Milletinin kaderini tayin edecek ibretlik dersler bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Mondros Mütarekesini imzalayan Rauf Orbay’ ın Limni adasından telgraf çekmek üzere İzmir’e gelip buradaki telgrafhaneleri kullanarak İstanbul’a mesajları iletmesi ile oluşan gecikmeden dolayı Amiral Caltrhrop'un 'ya imzalarsın ya da bu iş burada biter' hakaretine maruz kalmasıdır. İkincisi ise Lozan görüşmeleri sırasında Ankara’dan gönderilen mesajların önce Köstence’ye elden götürülerek Lozan’a çekilmesi ile bu hattın bakımını yapan Fransız/İngiliz şirketlerinin kriptoları çözerek bu bilgileri Lozan’daki muhaliflerimize iletmiş olmalarıdır. Her iki olay da bizim ibret almamız gereken gelecek nesillere aktaracağımız binlerce haberleşme yetersizliğimizin tarihsel örneği vardır. O halde tüm bu gelişim süreçlerini de tarihsel bir anlatım içinde açıklayacak ve gelecek nesillere aktaracak bir 'HABERLEŞME MÜZESİNİN' kurulmasını TELEKOMCULAR DERNEĞİ olarak öneriyoruz. Bu amaçla yol haritamız öncelikle: 1. Bir sanal (virtual) HABERLEŞME (TELEKOMÜNİKASYON) MÜZESİ kurulması çalışmalarına Telekomcular Derneği olarak hemen başlıyoruz. Bunun için WEB tasarım ve barındırma işlemleri için gerekli alt yapının oluşturulması için girişimlerde bulunacağız. Bu konuda sponsor desteğine ihtiyacımız olacaktır. 2. Yukarıdaki tarihsel geçmişini verdiğimiz haberleşme ile ilgili tüm antik ve eski (1855–2008 arasındaki) tüm haberleşme cihazlarının bir listesinin oluşturularak 1994 yılında PTT olarak düzenlediğimiz telekomünikasyon sergi alanı örneğinde video galerimizde görüldüğü üzere standart bir yapı geliştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacağız. Buradan tüm üyelerimize ve tüm topluma çağrımız BİR YERLERDE bulunan sahipsiz, zaman zaman da Ulus Samanpazarı’ndaki antikacı dükkânlarında veya şu anda bilemediğimiz birçok şehir merkezinde hurda fakat yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyan HABERLEŞME AYGITLARININ bir araya toplanarak bir TÜRK HABERLEŞME TARİHİ yazılmasına yol açacak görsel bir müzenin oluşturulmasını sağlamaya yardımcı olmalarıdır. Örneğin, İstanbul’daki Atatürk Havalimanı yakınındaki Telsiz Müdürlüğü hangarında bulunan 1910'lu yılların BUHARLI TELGRAF/TELEX makinasını Çin’deki press makinalarına kaptırmayalım, onu değerlendirelim. 3. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçerek bu hareketimizin yararları anlatılacak ve herkesin bir müze konsepti içinde ulaşabileceği bir yer tesis edilmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır. 4. Dünyada bu müzelerin örneği çoktur. Bizim buradaki amacımız TELEKOMÜNİKASYON KAVRAMINI gelecek nesillere aktarabilme sorumluluğumuz ile bütünleşmektedir. Çalışmalarımızda yöntemimiz aynı zamanda bir TÜRK HABERLEŞME TARİHİ’NİN yazılması ile birlikte bir HABERLEŞME MÜZESİNİ ÖNCE SANAL DAHA SONRA İSE GERÇEK ANLAMDA KURULMASINA YÖNELİK olarak resmi organlar nezdinde girişimde bulunmak olacaktır. ÖNERİMİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ. 5. Sizlere aşağıdaki bazı linklerde çeşitli ülkelerde kurulmuş ve faaliyette olan bu amaçla kurulmuş sitelerin adreslerini veriyoruz. http://www.malaysiavacationguide.com/malaysiatelecommunication.html http://folk.uio.no/toresbe/nd/telemuseet/ http://www.flickr.com/photos/bre/sets/72157594561309516/ http://www.ote.gr/inside_en.

Bu Haber 1184 defa okunmuştur.
BYS´DEN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ
KADIN ve EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ
BAŞKANIMIZIN YENİ YIL MESAJI
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!