TBMM TUTANAKLARINDA TÜRK TELEKOMTBMM TUTANAKLARINDA TÜRK TELEKOM

Tarih: 2011-12-26

 

Kasım ve Aralık 2011 Aylarına ait TBMM tutanaklarını tarayarak, TBMM’de Türk Telekom’la ilgili olarak yapılan konuşmaları çıkardık. Aşağıda bilginize sunuyoruz.

24. Dönem 2. Yasama Yılı 15. Birleşim 02/Kasım /2011 Çarşamba

VELİ AĞBABA (Malatya) - Hükûmet, Tekelin alkollü içecekler bölümünü 2003 yılında 292 milyon dolara sattı, aynı şirket bu yıl 2,1 milyar dolara satıldı. Yani ülkemiz, halkımız tam 10 kat zarar etti, 2 milyar dolar zarar etti. Kim kâr etti değerli arkadaşlar? Kimin kâr ettiğini de hepiniz çok yakından biliyorsunuz.

Tekelin sadece alkollü bölümü değil, sigara bölümü de aynı şekilde çok komik rakamlara satıldı, birilerine peşkeş çekildi. Tekeli "Babalar gibi satarım." diyen o dönemin Maliye Bakanı hem babalar gibi Tekeli sattı hem de oğluna babalık yapıp bir firmaya daha çok mısır satılmasını sağladı.

Çağdaş ülkelerde özelleştirmenin amacı, istihdamı, ekonomik verimliliği artırmak ve fiyatları düşürmektir. Oysa AKP dönemindeki hiçbir özelleştirme bu şartları yerine getirmemiştir. Binlerce kişi özelleştirme nedeniyle ekmeğinden olmuş, işsiz kalmıştır. Bunun en güzel örneği, yine AKP'nin ballandıra ballandıra anlattığı, cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmesi olarak reklam ettiği Telekom özelleştirmesidir. AKP iktidara geldiğinde Türk Telekomda 61 bin kişi çalışırken, Telekomda çalışan sayısı 2010 itibarıyla 25 bine düşmüştür. Hükûmet yeni yatırım için değil, dış ülkelere borç ödemek için insanları işsiz, aç ve sefil bırakmıştır. Özelleştirme sonucunda yüzlerce yuva yıkılmıştır.

Peki, bu özelleştirmelerin sonucunda ne oldu? Piyasada rekabet mi oluştu? Fiyatlar mı düştü? İstihdam mı arttı? Hayır, sadece halka ait olan kârlar Hariri'ye gitti, Teksas'a gitti, İngiltere'ye gitti. Daha önce özelleştirme yapılırken değerlendirme raporları açıklanıyordu,

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli-MHP) Bir de daha önce Türkiye'nin can damarı sayılan önemli kuruluşlardan özellikle Telekom'un sayın İktidarla yakın ilişkide olan bir şirkete satılmasından sonra bu şirketin aldığı Telekom şirketi de bu kapsamda Garanti Fonu tarafından riskleri üstlenilmiş midir? Zira, bu fonun içerisinde Türkiye'nin de binde 48 oranında, 8,1 milyon dolar civarında bir ortaklığı var. Türkiye hem satıp hem de politik risklere karşı bunları garanti altına almış mıdır?

24. Dönem 2. Yasama Yılı 23. Birleşim 24/Kasım /2011 Perşembe

CHP GRUBU ADINA AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) -

Geçmişe baktığımızda, ülkemize gelen yabancı sermaye yatırımları yeni baştan bir sanayi sektörüne yatırım yapmak için değil, var olan bir kuruluşu almak için olmuştur. Ya bir bankamız satılmıştır ya bir önemli kamu kuruluşumuz satılmıştır ya da Türk Telekom gibi önemli bir kamu kuruluşumuz altı yıllık toplam ciro değerine satılmıştır. Önemli olan, yabancı yatırımın ülkemize yeni bir teknoloji getirmesi, yeni bir fabrika kurması, sıfırdan ülkemizde katma değer yaratmasıdır. Şimdi ülkemizde yabancı sermaye yatırımlarına garanti sağlamak için Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesi'nin maddelerinde değişiklik yapılması için kanun tasarısı gündemimizde.

MHP GRUBU ADINA LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) 

Politik risklerin bu kadar çok olduğu bir bölgede kalkıp Türkiye'de yatırım yapacak yabancı bulamazsınız. Kimi bulursunuz bilir misiniz? Ancak Telekom'u verdiğiniz Hariri ailesi gibi bir dost aileyi bulursunuz, bir devletin değerini peşkeş çekersiniz. Onun ismi yatırım olmaz, o başka bir şey. Yatırım, doğrudan yatırımla ifade edilebilir. Türkiye'de hiç duydunuz mu siz; gelmiş arazi almış, efendime söyleyelim, makinelerini getirmiş, istihdam yaratacak? Hayır. Ancak Şeker Kanunu'nda olduğu gibi, Cargill'i Türkiye'deki bir yabancı şirketle ortak yapıp nişasta bazlı şeker konusunda Türk insanını zehirleyen, Türk insanının ömrünü kısaltan, dünyada kullanılmayan bu maddenin Türkiye'de daha çok kullanılmasını temin eden yatırımların önünü açarsınız. Başka türlü Türkiye yatırımın olduğu bir ülke olmaktan çıkar.

AKP Adına NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hepsini veriyorum.

6,93 iken devraldığımızda yani 100 liralık harcamanın sadece 6,93 lirası millî eğitim camiasına, öğretmenlerimize giderken, 2010'da bu rakam -gerçekleşme oranı olarak söylüyorum- yüzde 9,8'e çıkmış, yaklaşık yüzde 50'ye yakın. Bakın, oran olarak yüzde 50'ye yakın bir artış söz konusudur değerli arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul-CHP) - Onun ne kadarı Ülker'e ne kadarı Telekom'a gitti? Öğretmene gitmedi, ihale yaptığınız şirketlere gitti. Kimi kandırıyorsunuz? Bu para Ülker'le Telekom'a gitti, Datateknik şirketine gitti. Kimi aldatıyorsunuz?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - İcraat önemli. Nutuk atmakla bu sorunlar çözülmüyor. Nutuk atılabilir ama önemli olan sonuç, intihac, netice. Netice bu. Konuşmaların hiçbir anlamı yok.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Netice, bu paranın Telekom'a gittiği, bu özelleştirme yatırımlarını oradan finanse ettiğiniz. Biz aptal mıyız? Yer miyiz biz onu?

24. Dönem 2. Yasama Yılı 32. Birleşim 09/Aralık /2011 Cuma

CHP GRUBU ADINA ATİLLA KART (Konya) Telekom özelleştirmesi yoluyla Türkiye'nin iletişim ve güvenlik bakımından kuşatıldığını görüyorsunuz. Telekom'un taşınmazlarının satılmasına ve içinin boşaltılmasına seyirci kalan Başbakanlık Müsteşarı, TRT Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel Müdürü, Mohammed Haririler, Abdullah Tivnikliler… Kimden söz ediyorum? Yönetim ve Denetim Kurulundan söz ediyorum değerli milletvekilleri. Peki, yaygın hâle gelen bütün bu uygulamalar tesadüf kavramıyla ya da münferit uygulamalar kavramıyla izah edilebilir mi, geçiştirilebilir mi? Elbette bu kadar tesadüf bir arada olamayacağına göre bu şekilde bir açıklamayı yapmak mümkün değil.

24. Dönem 2. Yasama Yılı 38. Birleşim 15/Aralık /2011 Perşembe

CHP GRUBU ADINA KAZIM KURT

Şimdi, Telekom'u özelleştirir özelleştirmez bir kanun çıkardınız. Bu Telekom'un hasılatının yüzde 15'i hazineye gidiyordu, bunu çıkardınız, bu hazine hissesini kaldırdınız. 2005'le 2010 arasında Telekom'un hasılatı aşağı yukarı 48 katrilyon 500 trilyon liradır. Bunun yüzde 15'ini şey ettiğiniz zaman 7,2 katrilyon liralık devletin, hazinenin alması gereken şeye set çektiniz. Hemen arkasından kurumlar vergisini yüzde 30'dan yüzde 20'yi indirdiniz. Burada Telekom'un hissesine düşünen, aşağı yukarı, ödenmeyen kurumlar vergisi 2 katrilyon lira civarında bir para...Bankaların büyük bir kısmını özel, yabancı şirketlere devrettiniz, devredildi sizin zamanınızda. Kurumlar vergisini yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirmek suretiyle burada devletin kaybı 5-6 katrilyon lira….

Telekom'u, TÜPRAŞ'ı ve ERDEMİR gibi ülke güvenliği için son derece önemli kuruluşları satan AKP düşünüş tarzı acaba neden sermayesinin tamamı devlete ait olan Devlet Malzeme Ofisini daha canlı tutmayı, kullanmayı, onu sömürmeyi ve AKP'li belediyelerin oyunlarına alet etmeyi istemektedir?

 24. Dönem 2. Yasama Yılı 40. Birleşim 17/Aralık /2011 Cumartesi

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) - Sayın Bakan, geçen dönem kabul edilen torba yasa içerisinde vergi cezalarının faizlerinin affına ilişkin yasada, Telekom, Ülker, Çalık, Kiler, Albayrak, Çeliker, Cengiz gibi şirketlerin ne kadar vergi borcu, faiz ve cezaları silinmiştir?

24. Dönem 2. Yasama Yılı 41. Birleşim 18/Aralık /2011 Pazar

AKP GRUBU ADINA SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) 

Değerli arkadaşlarım, AK PARTİ döneminde yapılan özelleştirmelerin yüzde 95'i daha önce alınmış olan özelleştirme kararları doğrultusunda yapılmıştır; buna bir iki örnek verebiliriz: TÜRKŞEKER'i verebilirim, Tekeli verebilirim, TürkTelekom'u verebilirim. Az önce bir arkadaşımız, burada, Türk Telekom'un satışıyla ilgili birtakım bilgiler aktardı. Ben, size, çok kısa, bununla ilgili bir aydınlatıcı bilgi vermek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, Türk Telekom'un satışı Türkiye'nin gündemine 1994 senesinde oturdu ve 57'nci Hükûmet döneminde de Türk Telekom'un özelleştirme sürecinin hızlandırıldığına şahit oluyoruz. Bir kere burada, özelleştirme kavramında bir yanlış ifade kullanılıyor, Türk Telekom'un satılmış olduğundan bahsediliyor. Aslında Türk Telekomsatılmadı, yirmi beş yıllığına özel sektöre devredildi ve devredilen rakam ise sadece yüzde 55'idir.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Gayrimenkulleri nasıl satılıyor?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) - Daha sonra, bir bölümü de -yüzde 10 küsur civarında bir bölüm- halka arz edilmiştir ve hâlâ da Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk Telekom'un yüzde 31'ine sahiptir, yani Türk Telekom'da Türkiye Cumhuriyeti devletinin yüzde 31 payı vardır.

Değerli arkadaşlarım, tabii ki şu bilgileri de aktarmak istiyorum: Ojer'in bu dönemde almış olduğu temettü tutarı yaklaşık 3,5 milyar dolardır ama Türkiye Cumhuriyeti devletine, hazineye aktarılan total rakama baktığınızda bu rakamın 13 milyar 419 milyon 31 bin 878 dolar olduğunu görüyoruz. Yani yüzde 55'ini devretmişsiniz. Bunun karşılığında elde edilen temettü tutarı 3,5 milyar dolardır Ojer tarafından; Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2005 sonrasında, yani özelleştirme sonrasında elde etmiş olduğu gelir tutarı da 13 milyar 420 milyondur.

MHP GRUBU ADINA S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) 

Eminim, aklıselim AKP'liler de gelinen bu noktadan dolayı üzgündür. Artık yeni bir Türk Telekom, yeni bir PETKİM kurmak, ekonominin aktörlerini millileştirmek hiç de kolay değildir. Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir, ne Üsküdar'ı, sınırlarımızın dışında almıştır soluğu.……Bu devlet, zengini fakiriyle hepimizin. Ancak, öldüm fiyatına elden çıkarılan işletmeler de hepimizin idi. Örneğin Türk Telekom, Türkiye'nin en stratejik kuruluşlarından biri olmasından da vazgeçtik, hiç olmazsa hak ettiği değer karşılığında satılsaydı. Kime verilmiştir? Hariri sülalesine. Kaça verilmiştir? 6,5 milyar dolar. Bir de 2010 yılındaki Telekom'un kârına bakalım kıymetli arkadaşlar: Kârını bir önceki yıla göre yüzde 32 artırmış. Ne mi olmuştur? 2,5 katrilyon lira. Yani kıymetli arkadaşlar, Türk ekonomisinin amiral gemilerinden biri olan TürkTelekom sadece dört yıllık kârı karşılığında elden çıkarılmıştır.

Telekom'un yıllık kârı, dikkatinizi çekmek istiyorum, KİT'lerin görev zararı, kamu bankalarının gelir kaybı toplamı kadardır neredeyse. Bu paralar şimdi, tüketimi teşvik eden, kârı maksimize edecek yatırımlar dışında tamamıyla yabancıların kasasına gitmektedir. Geride kalan bütçe deliklerini de dış borçlarla kapatmaya çalışan bir Türkiye.

24. Dönem 2. Yasama Yılı 42. Birleşim 19/Aralık /2011 Pazartesi

CHP GRUBU ADINA YILDIRAY SAPAN  (Antalya) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzülerek belirtmeliyim ki AKP İktidarı döneminde ülkemizin en önemli kurumları yabancıların eline geçmiştir. AKP, ulusal değerleri yabancılara peşkeş çekmekte o kadar ileri gitmektedir ki 2005 yılında yüzde 55'i Lübnan-İtalya ortaklığına verilen Telekom'un yıllık brüt gelirlerinden alınan yüzde 15 pay satış öncesi yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştır. Bu düzenlemeyle şu ana kadar devlet 7,3 milyar lira zarar ettirilmiştir. Ülkemizdeki diğer telefon operatörleri bu payı öderken Telekom'un ödememesi için özel bir kanun çıkarılması manidardır ve izaha muhtaçtır. Bu gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz, bugün olmazsa yarın mutlaka ortaya çıkacaktır. Bu işin takipçisi olacağımızı bu kürsüden duyuruyorum.

ALİM IŞIK (Kütahya-MHP)Son sorum: Türk Telekom'a ait sabit telefon hatlarından alınan sabit telefon ücretlerini ne zaman kaldırmayı düşünüyorsunuz?

MHP GRUBU ADINA REŞAT DOĞRU (Tokat) - Özelleştirme sonucu çiftçi üretim yapamayacak, işsizlik gelecektir, buradan göçler başlayacaktır. Pancar ekenin, tütün ekenin sonu ne olacaktır? AKP İktidarında nişasta bazlı şeker kotası sürekli olarak artıyor. Son beş yıllık çalışmalarda dünya artık suni şekerin kullanımını kaldırıyor, azaltıyor. Amerika Birleşik Devletlerindeki oran şu anda yüzde 1'ler civarına çekiliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde şeker üretimi devletçe desteklenmektedir. Üreticinin masraflarının yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanmaktadır. Acaba ülkemizde bu durum nedir? Karşılama durumu, yüzde 15'ler, 20'ler civarındadır. Nişasta bazlı şeker, kalitesiz olup insan vücudunda obezite, alerji, kansere varana kadar organik değişiklikler yapmaktadır. Dünya tıp kongrelerinde bu konu tartışılırken biz ülkemizin elindeki fabrikaları satıyoruz, şeker pancarının üretimine neredeyse son vermeye doğru süratli bir şekilde gidiyoruz. Sadece şeker fabrikaları mı? TÜPRAŞ, Et Balık Kurumu, Telekom, SEKA da yok pahasına satılmadı mı? Alan şirketler milyarlarca dolar kazandılar. Hâlbuki bu stratejik kurumlar devlet elinde kalsa idi ne olurdu?

ÜMİT ÖZGÜMÜŞ (Adana)  Değerli arkadaşlar, daha önceki yıllarda anlatamadık. Kurumlar vergisi bir maliyet unsuru değildir. …… Bu, yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirme sadece Türkiye'de bazı bankalara ve sattığınız Telekom gibi kuruluşlara yarar. Yoksa, KOBİ'nin, esnafın işine yarayacak ya da onlara rekabet gücü kazandıracak bir uygulama değil. Bu durumda hangi bütçeyi onaylayacağız?

 24. Dönem 2. Yasama Yılı 43. Birleşim 20/Aralık /2011 Salı

CHP GRUBU ADINA KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) - En stratejik kurumlarımızdan en kârlı kuruluşlara kadar her şeyi sattınız. "Babalar gibi satarım." dediniz. Belki burnunuzun direği sızlar diye bazı kurumların adını saymaya çalışacağım. Hani 220 milyon dolara satılan ama bugünkü değeri 2,5 milyar dolar olan Tekeli hatırlar mısınız? Türkiye'de hayvancılığın ve süt üreticilerinin güvencesi olan SEK ve Et Balık Kurumunu hatırlar mısınız? Petrol Ofisini, Sümerbank'ı ve onun Manisa'daki arsasının nasıl yağmalandığını, İstanbul Gübre Sanayisini, ERDEMİR'i, İSDEMİR'i, Gemi Sanayisini, Zirai Donatımı, SEKA'yı, hani bugünlerde de üç, beş fabrikayı da yandaşlara satmak üzere olduğunuz şeker fabrikalarını hatırlar mısınız? Yılda 2,5 milyar dolar kâr eden ama 6,5 milyar dolara satılan Telekom'u hatırlar mısınız? Daha geçenlerde, İstanbul halkının parasıyla kurulmuş olan İDO'nun en kârlı bölümünün özelleştirildiğini biliyor musunuz? Bugün İDO İstanbullulara yeni zam müjdesini vermiştir. Sizlere bu konuda da bir bilgi vermek istiyorum. En stratejik kurumumuzdan en kârlı kuruluşlara kadar her şeyi sattınız. "Rekabet" dediniz, "kalite" dediniz ama sattığınız bütün kuruluşlar tekel olmaya devam ediyor.

24. Dönem 2. Yasama Yılı 44. Birleşim 21/Aralık /2011 Çarşamba

MHP GRUBU ADINA MEHMET ŞANDIR (Mersin) Varlıklarımız yabancıların eline geçti; TÜPRAŞ'ı, PETKİM'i, Petrol Ofisini, Telekom'u, bankaları, sigortaları… Birçok şirket yabancının mülkiyetine geçti. Yeni bir PETKİM kurabildiniz mi? Yeni bir TÜPRAŞ kurabildiniz mi? Nerede bu büyüme? Kim büyüdü Türkiye'de? Bugün ülkemizde yaklaşık çalışabilir durumda olup da çalışamayan, iş bulmaktan ümidini kesmiş insanlarımız dâhil 4,5 milyon insan işsiz…

24. Dönem 2. Yasama Yılı 45. Birleşim 22/Aralık /2011 Perşembe

ORHAN DÜZGÜN (Tokat-CHP) Değerli arkadaşlarım, bu olayda da çok net bir şekilde gördüğümüz gibi, emperyalizm, kendi çıkarları söz konusu olduğunda hangi düzeylerde alçalabildiğini bir kere daha göstermiştir. Ancak onları bu şekilde eleştirirken bizim de ne yaptığımıza dönüp bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, biz ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Biz TÜPRAŞ'ı sattık -emperyalistlere sattık, global sermayeye sattık- PETKİM'i sattık, Telekom'u sattık.

Türk Telekom özelleştirilmesi ile ilgili olarak TBMM’de söylenenlerin tamamı TÜRK TELEKOMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ- BİR TALANIN HİKAYESİ isimli raporumuzda dile getirdiğimiz hususlar olması bu konuda bir kamuoyu oluşturabildiğimizi gösteriyor. Sayın Milletvekillerimizin Türk Telekom’un özelleştirilmesi konusunda gösterdikleri duyarlılığı Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrası mağdur olan eski Türk Telekom çalışanlarının sorunlarına da göstermelerini umuyoruz.

Bu Haber 5066 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!