7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
SINIFI ÇALINANLAR (II)SINIFI ÇALINANLAR (II)

Tarih: 2012-01-05

Başka Kuruma, Yardımcı Hizmetler Sınıfından Teknisyen Yardımcısı olarak atanan bir arkadaşımız, Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak, Türk Telekom’da görev yaparken taşıdığı unvanın ve sınıfının bildirilmesini talep eder.

Türk Telekom bu başvuruya aşağıdaki cevabı verir.

Türk Telekom’un cevabı nettir: Türk Telekom’da çalıştığınız sürece GİH Sınıfında Teknisyen Yardımcısı idiniz.

Aynı Arkadaşımız  daha önce Devlet Personel Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmuş ve aşağıdaki cevabı almıştı. .

Devlet Personel Başkanlığı  Yardımcı Hizmetler Sınıfına atama yapma gerekçesini kendi yayınladığı tebliğe dayandırıyor.  Kendi koyduğu hükme sığınıyor.

İnsanların, her ay, 200 TL’ye yakın noksan ücret almasına neden olacaksınız, emekliliğinde mağdur olmasına neden olacaksınız, Yüksek Okul Mezunlarının “HİZMETLİ” olarak istihdamına yol açacaksınız ve tek dayanağınız yayınladığınız Tebliğ olacak…

Devlet Personel Başkanlığının cevabında “Özelleştirmeden önce 399 Sayılı KHK Hükümleri uygulanan Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürlüğünde II Sayılı Cetvele tabi olarak çalışan sözleşmeli personel için “sınıf” kavramından bahsetmek imkansızdır.” Diyor.

Ne Demek Bu: “ 399 Sayılı KHK’ye tabi kurumlarda II Sayılı Cetvelde unvanları sayılan sözleşmeli personel için Teknik Hizmetler Sınıfı da, Genel İdari Hizmetler Sınıfı da , Sağlık Hizmetler Sınıfı da, Yardımcı Hizmetler Sınıfı da yok  diyor…”

Oysa;399 Sayılı KHK’nin  4. Maddesinde;

“  Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, ünvan derece ve sayıları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır.”

Geçici 10. Maddesinde de;

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıkların sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan ve adetleri en geç 2 ay içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Bu süre zarfında mevcut pozisyonların kullanılmasına devam edilir.”

Hükümler yer almaktadır.

Nitekim 399 Sayılı KHK’nin bu maddelerine dayanarak 9.3.1990 tarih ve 90/267 Sayılı Kararı ile  399 Sayılı KHK’nin uygulanacağı kurumlarda istihdam edilecek personelin sayıları ve unvanları tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararnameyi Müteakip PTT Genel Müdürlüğünce düzenlenip DPB gönderilen listelerde personelin “SINIFI” sütunu da yer almaktaydı. Bilahare  Türk Telekomünikasyon A.Ş tarafından düzenlenerek Devlet Personel Başkanlığına gönderilen çeşitli  formlarda da “SINIFI” sütunu da yer almaktadır.

Bir an için “399 Sayılı KHK’ye tabi kurumlarda  II Sayılı Cetvele tabi olarak çalışan sözleşmeli personel için “sınıf” kavramından bahsetmek imkansızdır.” Görüşünü doğru kabul etsek; o zaman bu kurumlarda personelin yan ödemeleri, özel hizmet tazminatları vb. neye göre tesbit edilecek, emekli maaşları neye  göre hesaplanacaktır?

399 Sayılı KHK tabi kurumlarda çalışanları da kapsayan, kamu personelinin özlük hakları ile ilgili çıkarılan çeşitli mevzuatta neden  sınıf kavramına vurgu yapılmıştır? (Örneğin; 17.4.2006 tarih 2006/10344 Sayılı kararın,Esas alınacak sınıf, kariyer, kadro ve görev unvanları başlıklı 3. maddesinde  “…….özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri,”nin esas alınacağı belirtilmiştir.)

 

Türk Telekom’da halen çalışan Teknisyen Yardımcılarının emekli kesintisine esas ücretleri hesaplanırken (GİH) Sınıfında oldukları varsayılırken, Türk Telekom’dan ayrılan Teknisyen Yardımcılarının maaş ve emekli keseneklerinin (YH) Sınıfına göre hesaplanmasının, emekliliklerinde; Türk Telekom’dan ayrıldıktan sonra emekli olanların, Türk Telekom’dan emekli olan emsallerine nazaran daha az maaş almalarının mantıklı bir açıklaması var mıdır?

Bu Haber 5061 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!