7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
BTK’DAN TÜRK TELEKOM’A CEZA BTK’DAN TÜRK TELEKOM’A CEZA

Tarih: 2012-01-07

BTK, Türk Telekom’un  Ölçme ve Faturalandırma Sistemine ilişkin olarak yürüttüğü soruşturma sonucunda Türk Telekom’a  16.11.2011 Tarih ve 2011/DK-07/597 Sayılı Kararıyla   İdari Para Cezaları Verildi. Karar  05.01.2012 Günü BTK’nın web sitesinde yayınlandı.

BTK’nın Kararı şöyle;

“KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi  Başkanlığının  hazırladığı 31/10/2011 tarihli ve B.11.6.BTK.0.07.00.00.101.01.01/62729 sayılı takrir ve ekleri incelenmiştir.

Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom)’nin ölçme ve faturalandırma sistemlerine ilişkin olarak 13.04.2011 tarih ve 2011/DK-07/179 sayılı Kurul Kararı uyarınca yürütülen soruşturma neticesinde;

1. Soruşturma kapsamında incelenen 822 ile başlayan internet aramalarının  ekseriyetinde, Kurumumuza vergiler dahil 0,02 TL/dk. olarak uygulanacağı bildirilen StandartHatt tarifelerinin 0,02036496 TL/dk. olarak uygulandığı;

Kurumumuza vergiler dahil 0,02 TL/dk. olarak uygulanacağı bildirilen Ev Avantaj 100 tarifelerinin 0,01952839 TL/dk. olarak uygulandığı ve bu kapsamda Kurumumuza sunulan tarife bildirimleri ile Türk Telekom tarafından  fiilen uygulanan tarifelerin aynı olmadığı tespit edilmiş olup;  5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6 ve 59’uncu maddeleri;  Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik’in 10, 13 ve 15’inci maddeleri ve Tarife Yönetmeliği’nin  6, 7, 8 ve 15’inci maddeleri ile 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince Türk Telekom’a 2010 yılı net satış tutarının (7.340.362.029,99 TL) % 0,005 (yüz binde beş) i oranına isabet eden tutarda idari para cezası  uygulanması,

2. 119-Posta Kodu Danışma kısa numarasına doğru yapılan aramalarla ilgili  olarak;

- Abone olunan tarifenin şehirlerarası arama ücreti üzerinden ücretlendirme yapılacağı Kurumumuza bildirilmesine rağmen bazı illerde  şehiriçi arama ücreti üzerinden ücretlendirme yapılması nedeniyle 5809  sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6 ve 59’uncu maddeleri;  Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10, 13 ve 15’inci maddeleri;  Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari  Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 2/3 32’nci maddesi ve Tarife Yönetmeliği’nin 6, 7, 8, 15’inci maddeleri ile 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince Türk Telekom’a  2010 yılı net satış tutarının (7.340.362.029,99 TL) % 0,0025 (milyonda yirmi beş) i oranına isabet eden tutarda idari para cezası uygulanması,

- Abone olunan tarifenin şehiriçi arama ücreti üzerinden ücretlendirme  yapılacağı Kurumumuza bildirilmesine rağmen bazı illerde şehirlerarası  arama ücreti üzerinden ücretlendirme yapılması neticesinde,  Kurumumuza bildirilen tarifelerden farklı ücretlendirme yapıldığının  tespit edilmesi nedeniyle Tarife Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin  birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ve 18.06.2009 tarih ve 2009/DK- 07/299 sayılı Kurul Kararına uygun ücretlendirme yapılmaması nedeniyle Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler  Hakkında Yönetmelik’in 34’üncü maddesi gereğince işlem tesis edilmesi  gerekmektedir. Bu çerçevede, Türk Telekom tarafından tek fiille birden fazla ihlal  gerçekleştirildiğinden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrası;  5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6 ve 59’uncu maddeleri; Telekomünikasyon Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10, 13 ve 15’inci maddeleri ile  Telekomünikasyon Kurumu Tarafından  İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve  Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 32’nci ve 34’üncü maddeleri  kapsamında Türk Telekom’a 2010 yılı net satış tutarının  (7.340.362.029,99 TL) % 0,0025 (milyonda yirmi beş) i oranına isabet  eden tutarda idari para cezası uygulanması,

3. İşbu Kurul Kararının 1 ve 2’nci maddelerinde yer alan ihlaller neticesinde  oluşan abone mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli işlemlerin Türk  Telekom tarafından yapılması,

4. Türk Telekom, 05.11.2010 tarih ve 1019 sayılı yazısıyla bir önceki maddedeki  tespite konu ihlalden etkilenen abone sayıları ile bu ihlalden kaynaklanan  tahakkuk farklılıklarını (borç ve alacakları) Kurumumuza sunmuş; 27.01.2011  tarih ve 223 sayılı yazısı ile de söz konusu borç ve alacakların Aralık 2010  döneminden itibaren işleme alınmasına ilişkin bilgi vermiştir. Bu çerçevede, Türk Telekom tarafından tesis edilen işlemin teyidi için inceleme başlatılması,

5. Lansman ismi “Ev Avantaj Özgür” olarak değiştirilen “Dakika Tarife Paketi 5”  ve lansman adı “Artı” paket olan “Sınırsız Şehirlerarası Tarife Ek Paketi”nin bireysel müşteriler ile sınırlandırılarak tüzel kişi müşterilere kapatılmasına 3/3 ilişkin 30.04.2009 tarih ve 2009/DK-07/211 sayılı, 16.09.2009 tarih ve2009/İK-07/476 sayılı Kurul Kararlarının gereği olarak yaklaşık 40.000 civarında tüzel kişi müşterinin aboneliklerinin iptal edilmesi gerekirken,  soruşturma tarihi itibariyle bunlardan 5.502 adedinin abonelik iptalinin henüz sonuçlandırılmadığı tespit edilmiştir. İşletmecinin iptal sürecinin devam ettiği hususundaki beyanı da dikkate alınarak söz konusu 5.502 tüzel kişi aboneliğin, işbu Kurul Kararının Türk Telekom’a tebliğinden itibaren en geç 3  ay içerisinde sonlandırılması ve konuya ilişkin olarak Kurum’a bilgi verilmesi,

Hususlarına karar verilmiştir"

Bu Haber 4253 defa okunmuştur.
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
TELEKOM´DAN YÖNETİM DEĞİŞ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!