"ARTIK TELGRAFIN TELLERİNE KUŞLAR KONMUYOR- PTT ve Türk Telekom Anıları" isimli kitabımızı NASIL TEMİN EDEBİLİRSİNİZ?
 
444’LÜ HATLARA ÇEKİ DÜZEN444’LÜ HATLARA ÇEKİ DÜZEN

Tarih: 2012-03-02

BTK 21.02.2012tarih ve  2012/DK-07/73Sayılı Kararıyla, 444’lü hatlara önemli ölçüde çeki düzen verdi. BTK’nın bu kararı Sitesinde 29.02.2012 günü yayımlandı.

Sabit ve mobil telefonlarla 444'lü numaraların aranmasından kaynaklanan yüksek ücretlere yönelik şikâyetleri dikkate alan BTK, yeni bir düzenleyeme gitti. Yapılan düzenlemeyle, her yöne paketlerindeki görüşme sürelerinin 444'lü aramalar için de kullanılmasını öngörüyor.

Düzenlemeyle, telekom abonelik paketlerinde 444'lü aramalara şehir içi tarifelerinden daha yüksek bir ücret belirlenemeyeceği ifade ediliyor.

Uygulanacak düzenlemeyle vatandaşlar, 1 Nisan 2012'den itibaren abonelik paketlerindeki Türk Telekom yönüne ücretsiz dakikalarını 444 aramaları için de kullanabilecek. Tüketicilere uygulanacak ücretlerle de 444 aramaları için operatörler bazında da bazı üst sınırlar getiriliyor.

Sözkonusu kararın tam metni aşağıya çıkarılmıştır

"Erişim ve  Tarifeler  Dairesi Başkanlığının hazırladığı  21/02/2012 tarihli ve B.11.6.BTK.0.07.101.01/12464 sayılı takrir ve ekleri incelenmiştir.

*01.02.2012 tarih ve 2012/DK-07/46 sayılı Kurul Kararı’nın iptal edilmesine,

*444xxxx yapısındaki (444’lü) numaralara doğru başlatılan çağrıların arabağlantı ve son kullanıcı tarifelerinin düzenlenmesi kapsamında;

*Herkesin, makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi,

*Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi,

*Eşit şartlardaki aboneler, kullanıcılar ve işletmeciler arasında ayrım gözetilmemesi ve hizmetlerin benzer konumdaki kişiler tarafından eşit şartlarla ulaşılabilir olması,

*Tarifelerin, sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin maliyetleri mümkün olduğunca yansıtması

hususları göz önünde bulundurularak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 47, 48 ve 49’uncu maddeleri;  Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5, 11 ve 12’nci maddeleri; Tarife Yönetmeliği’nin 5, 7, 9 ve 14’üncü  maddeleri; Elektronik  Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 5 ve 9’uncu maddeleri; Elektronik  Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesi; 18.02.2012  tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; Kurumumuz ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.  (Avea), Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell), Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Vodafone) arasında ayrı ayrı akdedilen İmtiyaz Sözleşmeleri’nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde,

Kurum’un düzenleme hakkı saklı kalmak kaydıyla;

1. 444’lü numaralar ve Numaralandırma Yönetmeliği’nde tanımlanan benzeri yerel aranır numaralara doğru başlatılan çağrıların sonlandırılmasında, Türk Telekom Referans  Arabağlantı Teklifi kapsamında “Türk Telekom Coğrafi Numaralarında Sonlandırma  Ücretleri” başlıklı 3.1.1.1. maddesinde yer verilen ücretlerin, 01.04.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde çağrı sonlandırma ücreti olarak uygulanması,

2. Telefon hizmeti sunan işletmecilerin şebekelerinden 444’lü numaralar ve Numaralandırma Yönetmeliği’nde tanımlanan benzeri yerel aranır numaralara doğru başlatılan çağrıların son kullanıcı tarifelerine yönelik olarak;

2.1. Söz konusu çağrıların Türk Telekom şebekesinde sonlandırılması halinde;

a) Türk Telekom tarafından söz konusu tarifelerin, ilgili abonelik paketlerinin şehiriçi arama tarifelerinden yüksek belirlenmemesi,

b) Diğer işletmeciler tarafından söz konusu tarifelerin, ilgili abonelik paketlerinin Türk Telekom coğrafi numaralarına doğru arama  tarifelerinden yüksek belirlenmemesi,2/2

2.2. Söz konusu çağrıların diğer şebekelerde sonlandırılması halinde tarifelerin, ilgili abonelik paketlerinin söz konusu aramanın sonlandırıldığı şebekeye doğru arama tarifelerinden yüksek belirlenmemesi,

2.3. Tüm işletmeciler için, 444’lü numaralar ve Numaralandırma Yönetmeliği’nde  tanımlanan benzeri yerel aranır numaralara doğru yapılan çağrıların, ilgili abonelik paketleri kapsamında söz konusu aramanın sonlandırıldığı şebekeye  doğru tanınan görüşme süreleri içine dâhil edilmesi,

3. İşbu Kurul Kararı’nın 2’nci maddesi uyarınca Avea,  Turkcell, Türk Telekom ve  Vodafone tarafından, söz konusu aramalara ilişkin olarak 01.04.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek şekilde belirlenecek tarifelerin işletmecilerin tabi oldukları mer’i mevzuat çerçevesinde Kurumumuza sunulması,

4. Yürürlüğe girecek son kullanıcı tarifelerine ilişkin olarak tüketicilerin, Tarife Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici  Hakları Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi çerçevesinde bilgilendirilmesi

hususlarına karar verilmiştir

Bu Haber 3044 defa okunmuştur.
WHATSAPP BU TELEFONLARDA ÇALIŞMA
BİLİŞİM VADİSİ 100 BİN KİŞİYE İŞ
TRT MÜLAKATI TBMM GÜNDEMİNDE
TURKCELL´İN NET KARINDA BÜYÜK DÜ
VODAFONE SAMSUNG İŞBİRLİĞİ
TÜRK HACKER ALMANYA’DA YAKALANDI
PTT’YE 2500 YENİ PERSONEL ALINAC
YA İSTİKRAR OLMASAYDI
OHAL´LE GELEN BÜYÜK SERVET TRANS
YERLİ ARAMA MOTORU ´FİYASKOO´ ÇI
“GELİYOO” PAZARA GİRDİ
TÜM İNTERNET TRAFİĞİ POLİS TAKİB
SİBER TERÖRLE MÜCADELE
İNTERNETTE EN HIZLI ÜLKELER
İNTERNETE DÜŞMAN OLMAK
BTK 131 FİRMANIN YETKİSİNİ İPTA
TELEKOM SEKTÖRÜNÜN DURUMU ÇALIŞT
TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ GSMA YÖNET
FETÖ´NİN BİLİŞİM CASUSLUĞU
TURKcell RUScell mi OLUYOR?
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!