BİNA DIŞI GÖREVLERDE ÖDEMEBİNA DIŞI GÖREVLERDE ÖDEME

Tarih: 2008-09-17

BİNA DIŞI GÖREVLER NED.YAP.ÖD. Nakle Tabi Tutulan Personelin Bina dışındaki görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin fark tazminatı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususundaki Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görüş yazısı aşağıda sunulmuştur. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115472-267 6/4/2007*6331 Konu : 4046 Sayılı Kanunun Uygulanması SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 16/03/2007 tarihli ve B.02.1.sçe.0.71.00.02.907-99/3439 sayılı yazı. Uşak İl Telekom Müdürlüğünde Teknisyen Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Uşak Çocuk Yuvası Müdürlüğüne nakledilen personelin önceki görevinde almakta olduğu bina dışı ödemenin, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre yapılan fark tazminatı ödemelerinde esas alınan ilgilinin eski pozisyonuna ilişkin olarak almakta olduğu sözleşme ücreti, ücret ve benzeri adlarla yapılan ödemeler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususundaki tereddüdün giderilmesi talebine ilişkin ilgi yazı incelenmiş ve görüşümüz aşağıda belirtilmiştir. Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanunun, 03/07/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle yapılan değişiklikten önce yürürlükte olan 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında;“Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personele, atamayı yapacak kurum ve kuruluş tarafından ikinci fıkra uyarınca atandıkları tarihteki eski kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarı; nakledildiği kurum ve kuruluştaki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı olarak, atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personel hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.”hükmüne yer verilmiştir. 4046 sayılı Kanunun 5398 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değiştirilen 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında ise;“Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir...”hükmü yer almaktadır. Buna göre, özelleştirme nedeniyle başka kurumlara geçişlerde, “fark tazminatı” uygulaması düzenlenerek, eski ve yeni kadro için aylık ve diğer mali haklar açısından yapılan toplam ödemelerin mukayese edilerek aradaki farkın tazminat olarak ödenmesi öngörülmektedir. Öte yandan, 03/05/1995 tarihli ve 4107 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan;“… Şirketin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına giren personelin ücretleri, unvanı, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle şirket yönetim kurulunca belirlenir.”hükmüne göre, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun şirketin sözleşmeli personelinin ücretlerini bu personelin unvanı, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alarak belirleme yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla bina dışı ödemenin de Yönetim Kurulunca personelin çalışma yer ve şartlarlarına göre sözleşme ücretinin kapsamında belirlendiği değerlendirilmektedir. Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, Uşak İl Telekom Müdürlüğünde Teknisyen Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Uşak Çocuk Yuvası Müdürlüğüne nakledilen personelin, önceki görevlerinde almakta oldukları bina dışı ödemenin, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre yapılan fark tazminatı ödemelerinde esas alınan ilgililerin eski kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret ve benzeri adlarla yapılan ödemeler kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Bilgilerini rica ederim. Bakan a. NOT: Bu bilgiler Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün web sitesinden alınmıştır.
Bu Haber 2514 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!