DİKKAT... DİKKAT... DERNEĞİMİZDEN ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI....
 
İŞTE TÜRKİYE'DE iNTERNETiN KARNESİİŞTE TÜRKİYE'DE iNTERNETiN KARNESİ

Tarih: 2012-04-16

Alternatif Bilişim Derneği Türkiye'de 19. yılını dolduran internetin fotoğrafını çekerek bir rapor hazırladı.

Rapora göre Türkiye'de hanelerin yüzde 43'ü internet erişimine sahip. Bu yaygınlığa rağmen dijital okuryazarlık seviyesinin düşüklüğüne dikkat çekildi.

Dernek web sayfalarından erişilebilen rapora göre, 2011 yılında Türkiye genelinde hanelerin yüzde 42, 9'u internet erişim imkânına sahip .

İstanbul, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Batı Marmara bölgeleri ise %56,9 ile Türkiye ortalamasının üzerinde.

Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %56,1 ve %54,9 iken, kadınlarda yüzde 36,9 ve yüzde 35,3.

Raporda verilen bu rakamlar kadın-erkek ve kent-kır arasındaki sayısal uçurum devam ettiğini göstermekte.

Ayrıca raporda, Türkiye'de 18 binden fazla alan adının erişime kapalı olduğu belirtilirken, sansür ve denetimin daha koyu hale geldiği vurgulanmakta.

DÜŞÜK RİSK, DÜŞÜK KULLANIM

İnternet kullanımı görece yaygın olmasına rağmen dijital okuryazarlık seviyesinin düşüklüğüne dikkat çekilen raporda, Ekim 2011 tarihli EU Kids Online Raporuna atıfla Türkiye'nin "Düşük risk, düşük kullanım" ülkesi durumunda olduğuna dikkat çekildi.

BTK tarafından 'seçmek özgürlüktür' diye sunulan hazır ve içeriği bilinmeyen filtre programlarına ilişkin ise, "Erişim engellemeleri, merkezi filtre uygulaması, kamuya açık erişim noktalarındaki keyfi sansür/filtre uygulamaları kullanıcılara karşı koyu bir sansür/denetim mekanizması haline geldi" değerlendirmesi yapıldı. Raporda hazırlıkları yürütülen Derin Veri Analizi çalışmalarına da dikkat çekiliyor .

"İnternetin bir türlü kullanamadığımız fırsatlarına yoğunlaşalım" çağrısının yapıldığı raporda çarpıcı çözüm önerileri yer alıyor.

İNTERNET KULLANICISINA ALTIN ÖNERİLER

Raporda yer alan öneriler özetle şöyle sıralanıyor:

- Yeni medya alanında üretilecek siyasal ve toplumsal politikalar öncelikle ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkını temel alarak tüm paydaşların katılımıyla farklı hedef kitlelere yönelik olarak geliştirilmelidir.

- Türkiye'de sayısal uçurumu çözmeye yönelik eğitim politikası geliştirilmeli; eğitim seferberliği başlatılmalıdır.

- Türkiye'de var olan İnternet'in güvenli kullanımına yönelik çeşitli çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları, STÖ'leri ve özel sektörü içerecek şekilde geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun

sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmalarda özellikle çocukların ve gençlerin görüşlerine başvurulması gereklidir. Çocukların ve gençlerin kullanım pratikleri onların bakış açısı ile, etiketlenmeden ve önyargısız bir şekilde disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranmaya çalışılmalıdır.

- Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin yeni medyayı doğru, etkin ve verimli kullanımı konusunda farkındalıklarının, bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması gereklidir.

- Türkiye'de her düzeyde (yaş, cinsiyet, kuşak, bölge) dijital okuryazarlığın geliştirilmesi gerekmektedir.

- Medyanın yeni medyanın kullanımından kaynaklanan olanakları ve riskleri dengeli bir şekilde kamuoyuna sunması, toplumda doğru kanaat oluşumunu desteklemesi gereklidir. Medya ahlaki panik yaratmanın bir aracısı/zemini olmamalıdır.

- Yeni medya ortamlarının kullanım bilgi ve beceri eksikliğiyle iyi niyet yoksunluğundan kaynaklı olası zararları üzerine yoğunlaşılarak, olanakları ve yararları göz ardı edilmemelidir.

- Temel öğrenim kurumlarındaki "Medya Okuryazarlığı" ve "Bilgisayar" dersleri müfredatının dijital okuryazarlığı geliştirecek şekilde gözden geçirilmesi gereklidir.

- 5651 sayılı kanunun ve ilgili diğer mevzuatın yurttaşın ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı temelinde yeniden ele alınması/düzenlenmesi gerekmektedir.

- Yurttaşın kişisel verilerinin korunması anayasal bir haktır ve bağımsız ve özerk bir yapı tarafından bu korumanın sağlanması gereklidir.

- Alternatif Bilişim Derneği olarak kullanıcı merkezli, kullanıcının haklarını odağa kalan tekno-sosyal politikaların geliştirilmesini talep ediyoruz. Bunun için de Kullanıcı Hakları Bildirgemize tekrar dikkat çekmek istiyoruz: http://www.bildirge.org

Raporun tamamına Alternatif Bilişim Derneği web sitesi

 http://www.alternatifbilisim.org/wiki/Ana_sayfa adresinden erişilebilir.

Bu Haber 970 defa okunmuştur.
GELECEĞİ YAZAN KADINLAR PROJESİ
BTK UYARDI... AMAN DİKKAT!
AVM´LERDE SMALLCELL DÖNEMİ
TT. BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BİRLEŞİYO
FACEBOOK VE ZİHİN OKUMA TEKNOLOJ
EMO 2016 RAPORU
İLGİNÇ BİR RÖPORTAJ
EPDK´DAN SİBER SALDIRILAR
4,5G´ DE YERLİLİK KRİTERLERİ
4,5 G 1 YAŞINDA YERLİLİK NE ALEM
WHATSAPP BU TELEFONLARDA ÇALIŞMA
BİLİŞİM VADİSİ 100 BİN KİŞİYE İŞ
TRT MÜLAKATI TBMM GÜNDEMİNDE
TURKCELL´İN NET KARINDA BÜYÜK DÜ
VODAFONE SAMSUNG İŞBİRLİĞİ
TÜRK HACKER ALMANYA’DA YAKALANDI
PTT’YE 2500 YENİ PERSONEL ALINAC
YA İSTİKRAR OLMASAYDI
OHAL´LE GELEN BÜYÜK SERVET TRANS
YERLİ ARAMA MOTORU ´FİYASKOO´ ÇI
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!