7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
TÜRK TELEKOM OLAĞAN GENEL KURULU  TÜRK TELEKOM OLAĞAN GENEL KURULU

Tarih: 2012-05-02

 

Türk Telekom’un KAP’a(Kamuoyu Aydınlatma Platformu) verdiği bilgiye göre Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurulu’nu 25 Mayıs 2012 Cuma günü saat 11.00'de Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapacak.

Genel Kurulun Gündemi şöyle;.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması 
4. 2011 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması 
5. 2011 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması 
6. 2011 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 
7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 
8. Denetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 
9. 2011 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması 
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik'in 14. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirketin halihazır Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun karara bağlanması 
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespit edilmesi 
12. Hissedarların kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi 
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması 
14. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi 
15. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 sayılı tebliğinin 5. maddesi uyarınca 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve değerlemesi hakkında bilgi verilmesi 
16. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2012 yılında gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması 
17. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması 
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 2011 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi 
19. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 
20. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri gereği izin verilmesi 
21. Dilekler ve Kapanış.

Bu Haber 2014 defa okunmuştur.
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
TELEKOM´DAN YÖNETİM DEĞİŞ
TÜRK TELEKOM İÇİN SÜRE İSTEDİLER
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!