TELEKOM OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPIYORTELEKOM OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPIYOR

Tarih: 2012-06-19

Türk Telekom Yönetim Kurulu aldığı bir kararla 30.06.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmaya karar verdi.

Türk Telekom'dan KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu)'a yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul Gündemi şöyle:

GÜNDEM:


1.         Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi;
2.         Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3.         Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 11. maddesi, "Genel Müdür ve Yardımcıları" başlıklı 13. maddesi, "Toplantıya Davet, Yeter Sayı" başlıklı 21. maddesi, "İlanlar" başlıklı 31. maddesinin tadili ve "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı 9/A maddesinin ve "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. maddesinin ilave edilmesinin onaylanması;
4.         Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi (Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay vermesi kaydıyla);
5.         Şirketimiz Ücretlendirme Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;
6.         Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri gereği izin verilmesi;
7.         Dilekler ve kapanış.

Şirketimizin (A) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı Olağanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 12:00'de aşağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara) yapılacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN  A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.         Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2.         Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3.         30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

Şirketimizin (B) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı Olağanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 13:00'de aşağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara) yapılacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN  B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.         Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2.         Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3.         30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.

Şirketimizin (C) grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı Olağanüstü Genel Kurul kararını müzakere etmek ve onaylamak üzere, aynı gün (30.06.2012) saat 14:00'te aşağıdaki gündemle aynı adreste (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara) yapılacaktır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 30.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN  C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.         Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2.         Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3.         30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması.


   EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı kararla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 11.00'de Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılmasını kararlaştırmıştır.


   

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Bu Haber 2207 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!