7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
TÜRK TELEKOM İLAN VERGİSİNDEN DE MUAF TÜRK TELEKOM İLAN VERGİSİNDEN DE MUAF

Tarih: 2012-07-25

Bir Belediyenin Gelir Tahakkuk Sorumlusu, Mahalli İdare Kotrolörleri Derneğine  Haziran ayında şu soruyu yöneltmiş; “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun genel ve katma bütçeli idarelerle il özel idarelerin beledi-yelerin kuracakları birliklerin ve Posta-Telgraf-Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapa-cakları her türlü ilan ve reklamlar vergiden muaftır hükmüne göre şu anda özelleşen Türk Telekom'un ilan ve reklamları, tabela v.s artık vergiden muaf sayılır mı bunu öğrenmek istiyorum.”

Dernek adına, bir Mahalli İdareler Başkontrolörü soruyu şöyle cevaplamış;

“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 14. maddesinde İlan ve Reklam Vergisinden istisna ve muaflıklar düzenlenmiş, söz konusu maddenin 6. fıkrasında, “Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta Telgraf Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,”dan vergi alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Bilindiği üzere Türk Telekom, hisselerinin tamamı Hazine’ye ait bulunmakta iken, Ba-kanlar Kurulunun 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom)’nin %55 Oranındaki Hissesinin Blok Olarak Satışına İlişkin Nihai Devir İşlemlerine Dair Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı uyarınca, Türk Telekom’un %55 oranındaki hissesi blok satış ile özelleştirilmiştir.Hisse devir işlemleri tamamlanarak özelleşmiş bulunan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi, 406 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir anonim şirket olup, kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan mevzuat Türk Telekom’a uygulanmamaktadır.

Diğer taraftan, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 4000 sayılı Kanunla değişik geçici 3.maddesinde ise, "406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları itibariyle Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne (P.İ.) yapılmış sayılır." hükmüne yer verilmiştir. Her ne kadar 406 sayılı Kanunun geçici 3. maddesindeki düzenleme Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin özelleştirilmesinden önce yapılmış olsa da halen yürürlükte olduğundan dolayı 2464 sayılı Kanunun 14. maddesinin 6. fıkrası hükmü gereğince Türk Telekom AŞ’nin İlan ve Reklam Vergisi konusu olan ilan ve reklamlarının ilan ve reklam vergisinden istisna tutulması gerektiği düşünülmektedir. Nitekim Maliye Bakanlığının 13.3.2009 tarihli ve B.07.1.GİB.0.02.66/6623-102/28424 sayılı Özelgesinde, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin adı açıkça belirtilmemiş olsa da 406 sayılı Kanunun geçici 3. maddesindeki düzenlemeye yapılan atıfla, “Buna göre, ...Anonim Şirketince yapılacak her türlü ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.” denilmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 14. maddesinde İlan ve Reklam Vergisinden istisna ve muaflıklar düzenlenmiş, söz konusu maddenin 6. fıkrasında, “Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta Telgraf Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,”dan vergi alınmayacağı hük-me bağlanmıştır. Bilindiği üzere Türk Telekom, hisselerinin tamamı Hazine’ye ait bulunmakta iken, Bakanlar Kurulunun 25.07.2005 tarih ve 2005/9146 sayılı Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom)’nin %55 Oranındaki Hissesinin Blok Olarak Satışına İlişkin Nihai Devir İşlemlerine Dair Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı uyarınca, Türk Telekom’un %55 oranındaki hissesi blok satış ile özelleştirilmiştir. Hisse devir işlemleri tamamlanarak özelleşmiş bulunan Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi, 406 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir anonim şirket olup, kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan mevzuat Türk Telekom’a uygulanmamaktadır.

Diğer taraftan, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 4000 sayılı Kanunla değişik geçici 3.maddesinde ise, "406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları itibariyle Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne (P.İ.) yapılmış sayılır." hükmüne yer verilmiştir. Her ne kadar 406 sayılı Kanunun geçici 3. maddesindeki düzenleme Türk Telekomüni-kasyon Anonim Şirketinin özelleştirilmesinden önce yapılmış olsa da halen yürürlükte olduğundan dolayı 2464 sayılı Kanunun 14. maddesinin 6. fıkrası hükmü gereğince Türk Telekom AŞ’nin İlan ve Reklam Vergisi konusu olan ilan ve reklamlarının ilan ve reklam vergisinden istisna tutulması gerektiği düşünülmektedir. Nitekim Maliye Bakanlığının 13.3.2009 tarihli ve B.07.1.GİB.0.02.66/6623-102/28424 sa-yılı Özelgesinde, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin adı açıkça belirtilmemiş olsa da 406 sayılı Kanunun geçici 3. maddesindeki düzenlemeye yapılan atıfla, “Buna göre, ...Anonim Şirketince yapıla-cak her türlü ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.” denilmiştir.”

Bu açıklamalar, bizce de doğrudur.  

Türk Telekom Reklam ve İlan Vergisinden muaftır.

Ancak şunu ifade etmemiz gerekir ki; Türk Telekom’un özelleştirilmesi sırasında 406 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi değiştirilmeyerek, Türk Telekom korunmuştur. Rakipleri ile Türk Telekom arasında , Türk Telekom lehine bir eşitsizlik yaratılmıştır.

Belediyelerin Reklam ve ilan tarifeleri ile Türk Telekom’un tabelaları, açık hava reklamları, afişleri, saha dolaplarındaki reklamları karşılaştırıldığında Türk Telekom’un her yıl milyonlarca lira reklam ve ilan vergisi ödemekten kurtulduğu anlaşılmaktadır.

Bu uygulama şu soruları sormamıza neden olmaktadır;

Bu bilinçli/siyasi bir tercih midir? Yoksa, konunun bu yönünü düşünmeyen bürokratların atladığı bir husus mudur?

Bu eşitsizlik sürecek midir?

Bu Haber 2898 defa okunmuştur.
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
TELEKOM´DAN YÖNETİM DEĞİŞ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!