FAALİYET RAPORUFAALİYET RAPORU

Tarih: 2012-12-05

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun Genel Kurula sunacağı faaliyet raporu aşağıda bilginize sunulmuştur.

TELEKOMCULAR DERNEĞİ 19.12.2009-01.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Yönetim kurulumuz göreve gelince Kısa, Orta ve Uzun vadeli hedeflerini belirledi. Bu hedefler aynı zamanda yol haritamız oldu.

Derneğimizin faaliyetleri bu yol haritasına uygun olarak yürütüldü.

YENİ DERNEK BİNASI

İlk olarak, ulaşım sorunlarını dikkate alarak 100. Yıl Semtindeki Dernek binasını, daha merkezi bir yere taşımaya karar verdik. Bu amaçla Dernek merkezimizi, Necatibey Caddesi 12/3’de kiraladığımız yeni adresine taşıdık.  Türk Telekom’un Kuruluşunun 15,. Derneğimizin kuruluşunun 4. yılını ve Yeni Dernek Merkezimizin açılışını 24.04.2010 tarihinde bir kokteylle kutladık.

DERNEK LOGOSUNUN HAZIRLANMASI

İlk Yaptığımız işlerden birisi Derneğimiz için bir amblem/logo belirlemek oldu. Yaptırdığımız 5 Farklı logo çalışmasını web sitemizde yayınladık, web sitemizin takipçilerinin oylarıyla derneğimizin logosunu belirledik. Logoyu belirledikten sonra, derneğimizin  rozetlerini yaptırdık.

TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİ

İllerde ve kamu kuruluşlarında üyelerimiz arasından İL TEMSİLCİLERİ ve KURUM TEMSİLCİLERİ belirledik. Temsilcilerin görev ve yetkilerini gösteren “Telekomcular Derneği Temsilcilik Yönergesi” hazırladık. Böylece farklı illerdeki ve kurumlardaki üyelerimize ilişkimizi daha güçlü kılmayı hedefledik. İstedik ki, Temsilcilerimiz Dernek ile Üyelerimiz arasında bir köprü olsunlar, yeni üye kazanımı konusunda destek olsunlar, İllerindeki ve Kurumlarındaki gelişmeleri web sitemizde yayınlamak üzere bize bildirsinler. İki kez Kurum Temsilcileri ile toplantı düzenleyerek sorunlarımızı tartıştık. Bu konuda gerek Yönetim Kurulumuzdan, gerekse temsilci arkadaşlarımızdan kaynaklanan eksiklikler oldu. Umarız yeni oluşacak yönetim kurulu temsilcilik müessesesini daha işler bir hale getirir.

WEB SİTEMİZ.

Web Sitemiz, sesimizi duyurmakta en önemli aracımız olduğu için web sitemizi hem görsel hem de içerik açısından geliştirmek için çaba gösterdik. Üyemiz olsun, olmasın camiamızda meydana gelen vefat, hastalık, düğün, unvan yükselmesi vb gelişmeleri haber olarak yayınladık. Ulusal ve yerel medyayı tarayarak, üyelerimizi ve sektörü ilgilendiren haberlerden izleyicilerimizi haberdar etmeye çalıştık. Türk Telekom’dan ayrılıp başka kurumlara geçen arkadaşlarımızın listelerini temin ederek, “Kim Nerede” başlığı ile web sitemizde yayınladık. Sitemizi haberler yanında makaleler ile zenginleştirdik.  Tüm bunların sonucunda da sitemiz oldukça iyi bir izlenme oranına kavuştu. 2012 yılı itibariyle günlük tekil ziyaretçi ortalaması 1500’e, Günlük ortalama tıklanma sayısı da 6000’e ulaşmıştır. Günlük tekil ziyaretçi sayısının 4000’ü tıklanma sayısının 12000’e ulaştığı günler oldu. Bu rakamlar, bir dernek sitesi için çok ciddi rakamlar. Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının internet sitelerinin izlenme sayıları içerisinde, sitemiz en önlerde yer alıyor. Sitemizin 2-3 milyon üyeli sendikaların sitelerinden, milyon dolar bütçeli derneklerin sitelerinden daha çok izleniyor.

SOSYAL MEDYA VE DERNEĞİMİZ.

Sosyal Medya’nın artan önemi dikkate alınarak, 2011 yılında derneğimizin facebook grubu kurulmuş, 2012 yılı Haziran ayında da twitter adresi oluşturulmuştur.

Facebook grubumuzun üye sayısı 2100 kişiyi geçmiş, twitter adresimizin takipçi sayısı da 320  kişiyi  bulmuştur.

Facebook grubumuzun üyelerinin tamamına yakınını Telekom kökenliler oluştururken, twitterdaki takipçilerimiz arasında sektör yöneticileri,gazeteciler ve politikacılar ağırlıkta…

RAPORLAR

Yönetim Kurulu olarak dört  farklı konuda dört kapsamlı rapor düzenledik.

1)      Türk Telekom Özelleştirmesinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi (2006 Yılından Önce Türk Telekomda Çalışan Personelin Sorunları)

2)      Türk Telekom’un Özelleştirilmesi- Bir Talan’ın Hikayesi

3)      Nasıl bir Anayasa?

4)      Araştırmacılar ve Sorunları

Düzenlediğimiz bu raporları, Siyasi Parti Yöneticilerine, Medya’ya ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarına sunduk.

Raporlarımız oldukça ses getirdi. Bazı köşe yazarları raporları köşelerine taşıdılar. Bazı milletvekilleri, raporlarımızda bahsettiğimiz konuları Soru Önergeleri ve Araştırma Önergeleri ile TBMM gündemine getirdiler.

“Türk Telekom’un Özelleştirilmesi- Bir Talan’ın Hikayesi” başlıklı raporumuz Türk Telekom’u çok rahatsız etmiş olacak ki, yayınına ihtiyati tedbir koydurdu ve 50.000 TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19.07.2011 tarih 2011/185 Sayılı Kararında, “…. Davaya konu raporda, ülkemizin en büyük firmalarından olan davacı şirketin özelleştirmesinin ne getirip, ne götürdüğünün , topluma yönelik taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğinin sorgulandığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kamuoyu ile paylaşıldığı, çeşitli eleştirilerin yapıldığı, konu ile ilgili görüşlerin bildirildiği, değerlendirmelerin eleştirisel bir yaklaşım olduğu, raporda ele alınan konuların güncel ve kamuoyunun ilgisini çekecek nitelikte olduğu, eleştiri ve yorumların veriliş biçiminde bir aşırılık olmadığı, ülkemizin en büyük firmalarından olan Türk Telekom’un özelleştirilmesi ve sonrasındaki gelişmelerin topluma duyurulmasında, kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve kamuoyu oluşturulmasında hukuka aykırılık bulunmadığı ve davalı yararına hukuka uygunluğun gerçekleştiği, davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulmadığı anlaşıldığından davanın reddine” karar verildiği belirtilerek, ihtiyati tedbir kararını kaldırdı, raporumuzu akladı, haklılığımızı tescil etti.

ZİYARETLER

Mensuplarımızın sorunlarının kamuoyuna duyurulması, sorunlara çözümler bulunması, ilgili kurum ve kuruluşların desteğinin alınması, STK’lar ile belirli konularda işbirliği yapılması amaçlarıyla; Siyasi Partilere,  Sendikalara, Derneklere, Medya Kuruluşlarına ziyaretler yapılmış, raporlarımız takdim edilmiş, sorunlarımız aktarılmıştır.

Ziyaret ettiğimiz ilgililer;

-9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel,

-Ak Parti Grup Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, Türk Telekom kökenli Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Öztürk ve Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ,

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

-CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, Milletvekilleri Atilla Kart, Oktay Ekşi,

-DSP Genel Başkanı Masum Türker,

-DYP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek,

-HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu,

-MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli,

-MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ekici ve Metin Çobanoğlu, MHP Milletvekilleri Yılmaz Tankut, Ali Uzunırmak

-Türkiye Haber İş Genel Başkanları Ali Akcan ve Veli Solak,

-Türk Haber Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut,

-Telkoder Genel Başkanı Yusuf Ata Arıak,

-Derneğimizin de üyesi olduğu Türk Dayanışma Konseyi Dönem Başkanı ve Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı  Şenol Bal,

-Türksam Başkanı Sinan Ogan,

-Türkiye Hukuk Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeleri,

-Gazi Üniversitesi İdare Hukuku hocası Prof. Dr. Murat Sezginer,

-Bazı Danıştay ve Yargıtay üyeleri,

-18 Ekim günü Çukurca’da Şehit Olan Yunus Yılmaz’ın babası Yenişehir Şebeke Bakım Amirliğinden emekli arkadaşımız Hasan Yılmaz,

Ziyaretlerimizin bir bölümü gazete ve internet sitelerine haber olarak yansıdı.

DERNEĞİMİZE YAPILAN ZİYARETLER.

-DSP Genel Başkan Yardımcısı; Hasan Macit,

-MHP Genel Başkan Yardımcıları;  Deniz Bölükbaşı, Hamit Ayanoğlu, Zuhal Topçu

-CHP Milletvekilleri; Osman Coşkunoğlu, Bülent Kuşoğlu,

-MHP Milletvekilleri Yılmaz Tankut, Mehmet Akif Paksoy, Muharrem Varlı,

-Türk Telekom Eski Genel Müdürleri; Cengiz Bulut, M.Fatih Yurdal, İbrahim Hakkı Alptürk,

-Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof.Dr. Mustafa Alkan,

-Telkoder Genel Başkanı Yusuf Ata Arıak,

-Türkiye Haber İş Genel Başkanı iken Ali Akcan,

-CHP Meclis Grubu Danışmanı Ali Mecit Gülbahar

-Türk Telekom Operasyonel Hukuk Hizmetleri Direktörü Can ESEN ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Lebin Ebru ÇOKİŞLER,

TELEKOMCULAR DERNEĞİ ÖDÜLLERİ

2011 yılı başında Telekomünikasyon sektörünün 2010 yılını, 2012 yılı başında Telekomünikasyon sektörünün 2011 yılını  değerlendirip  sektörde ve sektörü ilgilendiren on farklı sahada çalışma yapanların;  bize göre en başarılarını, en fedakarlarını, en üretkenlerini kısacası “EN İYİ”lerini belirledik ve onlara “TELEKOMCULAR DERNEĞİ ÖDÜLLERİ”ni düzenlediğimiz törenlerle takdim ettik.

Ödüller Medya’da oldukça yer buldu. Pek çok televizyon, gazete ve internet sitesi ödül törenlerimizle ilgili haber ve yorumlar  yayınladılar.

DİĞER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE MÜŞTEREK ETKİNLİKLERİMİZ

Derneğimiz 38 Dernek, 17 Vakıf, Bir Konfederasyon, 13 Sendika, Bir Oda, Bir Federasyon  ve Bir konseyin üye olduğu Türk Dayanışma Konseyi’nin üyesidir. Dolayısıyla Türk Dayanışma Konseyi’nin tüm faaliyetlerine katılmaya çalışmıştır. Konseyin düzenlediği Terörü Telin mitingine katılmıştır.  Özellikle Konseyin düzenlediği Anayasa Çalıştayı’na katkı verilmiş, düzenlediğimiz “Nasıl Bir Anayasa “ konulu rapor Çalıştaya sunulmuştur.

TEKEL Dayanışma Grubu’nun Tekel işçilerine destek Amacıyla düzenledikleri  mitinge Yönetim Kurulu Üyelerimiz katılmış, eylemdeki Tekel İşçilerine destek verilmiştir.

Türk Telekom’un sektörde ‘fiili tekel’ haline gelmesi üzerine, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) tüm sektörün de desteğini alarak yeni nesil işletmecilerin önünü açmak ve rekabet yaratarak fiyatları düşürmek amacıyla  düzenlediği FİİLİ TEKELE SON KAMPANYASI’na derneğimiz, TÜBİDER, Tüketiciler Birliği, Tüketici Hakları Derneği, Tüketiciler Derneği, Tüm İnternet Derneği, İnternet Teknolojileri Derneği ile birlikte destek vermiş, bu sivil toplum örgütleriyle birlikte müşterek basın toplantıları ve basın açıklamaları yapmıştır.

TBMM’de CHP Milletvekili Erdal Aksünger'in daveti üzerine, CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in   ve Bilişim/Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren 15 STK temsilcisinin katılımı ile 21.11 2012 günü TBMM’de gerçekleştirilen sohbet kahvaltısında Phorm ve TTNET işbirliği masaya yatırıldı. Toplantıda Derneğimizi Başkanımız Zafer TEKBUDAK temsil etti.

TOPLANTI, SEMİNER VE SÖYLEŞİLER

22.10.2011 günü saat  14.30'da Telekomünikasyon Tarihi ile ilgili 3 Kısa Film Gösterimi Yapıldı. Filmlerden birisi 1973, 2’si de 2002 yılı yapımıydı.

Hasan TAŞPINAR , 19.03.2011 Tarihinde dernek merkezimizde “Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirme” konulu bir konferans verdi.21.01.2012 Tarihinde Haluk Tanrıkulu’nun Sunduğu İnternette Güvende misiniz? 07.04.2012 günü Sayın Hasan Taşpınar'ın sunduğu E-Devlet, 03.10.2012 Tarihinde Haluk Tanrıkulu’nun Sunduğu “Fatih Projesi ve Altyapısı” konulu seminerler düzenlendi,

Türk Telekom’dan ayrılan arkadaşlarla fikir alışverişi yapmak amacıyla çeşitli iller ve  çeşitli kurumlar ziyaret edilerek buralarda toplantılar organize edildi.

Kadınlar Günü Nedeniyle 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yalnızca Bayan arkadaşlarımızın davet edildiği Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi.

Hasret Giderme Toplantıları adı altında, eskiden aynı birimde çalışan arkadaşları bir araya getirmek amacıyla toplantılar yapıldı.

Anma Günleri düzenleyerek, PTT/Türk Telekom’un gelişmesine katkıda bulunan büyüklerimizi andık. 08.Ocak.2010 Tarihinde PTT’nin unutulmaz Genel Müdürü Servet Bilgi’yi anmak için düzenlediğimiz Anma Günü’nde, katılımcı sayısının fazlalığı dikkat çekti.Merhum Servet Bilgi’nin  ailesinin de katıldığı bu toplantıda konuşmacıların unutulmaz anıları bu anlamlı güne damgasını vurdu.  09.Aralık.2011 Tarihinde İstiklal Savaşı’nın Kahraman Telgrafçısı Manastırlı Hamdi’yi andık. 

11.Ağustos.2012 tarihinde Ankara’da bir İftar Yemeği düzenledik.

MHP Genel Başkan Yardımcıları;  Deniz Bölükbaşı, Hamit Ayanoğlu, Zuhal Topçu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, çeşitli tarihlerde derneğimizi ziyaret ederek üyelerimizle söyleşiler gerçekleştirmişlerdir.

ÜYELERİMİZİN HUKUKİ SORUNLARI

Türk Telekom’dan ayrılan ve Türk Telekom’da çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın sorunlarını tespit ettikten sonra, bu konularda nasıl bir çalışma sergilenebileceğini tespit etmek amacıyla Türkiye Hukuk Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeleri, Gazi Üniversitesi İdare Hukuku hocası Prof. Dr Murat Sezginer, Bazı Danıştay ve Yargıtay üyeleri ile 10 civarında farklı avukat ile görüşmeler yaptık.

Bu görüşmeler sonucunda, başka kamu kurumlarına geçen arkadaşlarımızın Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı davalarını kazanmalarının imkânsız olduğu sonucuna vardık.

Türk Telekom’dan ayrılan/ayrılmak zorunda kalanları büyük bir müşteri kitlesi olarak gören, Türk Telekom’un özelleştirilmesi ile ilgili yasalardaki boşlukları, tutarsızlıkları ranta çevirmek isteyen Avukatlık yasası ile çelişen Müşteri kazanma faaliyetlerine giren, bazı avukatların, müşteri kazanmak için her konuda dava açmaları için arkadaşlarımızı yönlendirdiğini görmemiz üzerine, Derneğimizin daha önceki yönetimlerinin, pilot davalar sonuçlanmadan “zamanaşımı ihtimali olan konular dışında” dava açılmaktan kaçınılması, tüccar avukatların oyununa gelinmemesi  konusundaki uyarılarını tekrarladık.

Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarından sonra, görüştüğümüz hukukçulardan tavsiyeleri doğrultusunda Türk Telekom aleyhine açılacak  Denge Tazminatları davalarının İş Mahkemelerinde açılması gerektiği, çalışılan kurumlar aleyhine İdare Mahkemelerinde de dava açılabileceği kanaatine vararak, İş Mahkemelerinde açılacak davaları yürütmek üzere bir hukuk bürosu ile anlaştık. Vekalet veren arkadaşların davaları bu hukuk bürosu tarafından yürütülmektedir.

Açılan toplu davalardan yalnızca 11. İş Mahkemesinde görülen dava lehimize sonuçlanmış ve Türk Telekom tarafından temyiz edilen karar Yargıtay’ın inceleme aşamasındadır.

Diğer mahkemelerdeki duruşmalar devam etmektedir.

Sağlık Yardım Vakfına üyelik konusunda 3 arkadaşımız derneğimizin hazırlanmasına yardımcı olduğu dilekçeler ile avukatsız olarak yürüttükleri davaları kazanmışlar ve vakfa üye olma hakkını kazanmışlardır.

“Adalet Mülkün Temelidir” sözünü mahkeme salonlarına asan ülkemizde, ne acıdır ki hukuk çok yavaş işliyor. Adalet gecikiyor. Davalar sonuçlandığı zaman da vicdanlar yeterince tatmin olmuyor. Hukuk sistemimiz, “USUL” problemi ile boğuşuyor. Usul hukukundaki karmaşa adaletin gecikmesine, hatta gerçekleşmemesine neden oluyor. Bu eleştiriler toplumumuzda yıllardır tartışılır. Ama bir türlü çözüm bulunamaz. Biz bu konunun vahametini işin içine girince  daha iyi anladık.

Umarız bu davalar bir an önce lehimize sonuçlanır.

BASIN TOPLANTILARI-BASIN AÇIKLAMALARI VE FAALİYETLERİMİZİN YANSIMALARI

TRT RADYO 1’in Sevilen Programı Gündem’in 17.Mayıs 2010 tarihindeki konuklarından birisi de Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Zafer TEKBUDAK’dı. “17 Mayıs: Dünya Telekomünikasyon ve bilgi toplumu günü” konulu söyleşide, Zafer TEKBUDAK, Telekomünikasyon Sektörünün sorunları yanında Türk Telekom’dan ayrılanların sorunlarını da kamuoyuna aktardı.

Dernek olarak Türk Telekom’un Özelleştirmesinin değerlendirildiği “TÜRK TELEKOMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ-Bir Talanın Hikayesi” konulu rapor 22.09.2010 günü saat 14.00’de yapılan bir “Basın Toplantısı” ile kamuoyuna duyurulmuştur Tüm Medya kuruluşlarının davet edildiği Basın Toplantısını Bir Televizyon Kanalı, 4 Ulusal gazete, 3 Mahalli gazete, 20’nin üzerinde İnternet Sitesi Haber olarak yayınladı.

Ayrıca;

PTT Eski Genel Müdürlerinden Servet Bilgi’yi anmak amacıyla yayınladığımız 4.Ocak.2010 Tarihli,

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun Türk Telekom ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili olarak düzenlediği raporla ilgili  25.03.2010 Tarihli,

Bilişim Mahkemelerinin Kurulması Gerektiğine ilişkin 5.3.2011 Tarihli,

Derneğimizin 2010 Yılı Faaliyetlerinin Özetlendiği  13.02.2011 Tarihli,

Telekom Şehitlerini anmak için yayınladığımız  17.03.2011 Tarihli,

Bilgi Toplumu Hakkında yaptığımız 04.06.2011 Tarihli,

Hocalı Katliamının Soykırım olduğuna ilişkin 9.03.2012 tarihli,

Araştırmacılar ve Sorunları konusundaki 9.5.2012 tarihli,

Manastırlı Hamdi’nin anılması için PTT ve Türk Telekom’u göreve davet ettiğimiz  26.11.2012 tarihli,

Türk Telekom’un Gayrimenkul Satışlarına ilgili çeşitli tarihlerde yapılan basın açıklamalarımız,

Bazı gazeteler ve internet siteleri tarafından haber yapıldı.

Tüm Bunların yanında bazı etkinliklerimiz (Düzenlediğimiz raporlar, Yaptığımız ziyaretler, Servet Bilgi’yi Anma Toplantısı, Bilgi Güvenliği Semineri, Ödül Törenlerimiz ) de medyada geniş yer buldu.

Emin Çölaşan (3), Necati Doğru(2), Yalçın Bayer (5), Selcan Taşçı (1) gibi köşe yazarları raporlarımıza, açıklamalarımıza,  gazetelerindeki köşelerinde yer verdiler.

Derneğimizle çok yakın işbirliği içerisinde olan 24. Dönem Adana Milletvekili Sayın Yılmaz Tankut;  Türk Telekom'un Oger Telecom'a satılmasından sonra çalışanların yaşadıkları sorun ve sıkıntıların tespit edilmesi, çözümlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi. Yine görüştüğümüz pek çok milletvekili de Türk Telekom eski çalışanlarının sorunlarını, Türk Telekom Özelleştirilmesi, Sağlık Yardım Sandığı, Türk Telekom’un Gayrimenkul satışını, BTK hakkındaki Devlet Denetleme Kurulu Raporunu, Türk Telekom Yönetim Kurullarının teşkili, Türk İsminin Türk Telekom tarafından kullanılması gibi onlarca farklı konuda Soru Önergeleri verdiler.

YAPAMADIKLARIMIZ;

Tüm gücü üye aidatlarına dayanan, maddi imkanları sınırlı  derneğimizin üye sayısı ne yazık ki istenilen ölçüye ulaşmadığı için, maddi kaynaklarımız da sınırlı kaldı. Dolayısıyla maddi güç isteyen bazı faaliyetleri de gerçekleştiremedik. Bu nedenle, uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer alan; *Ticari İşletme Oluşturulması, *Dergi çıkarılması *Misafirhane/ Restaurant/Lokal’in faaliyete geçirilmesi ve  Telekomcular Derneği Yayınları Oluşturulması hedeflerimiz yeterli maddi güce sahip olmadığımız  için gerçekleştirilemedi

Üç yıllık faaliyet döneminde  elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii ki, eksiklerimiz ve yanlışlarımız da oldu.

Biz göreve başlarken yaptığımız duyurularda, arkadaşlarımızın yönlendirici, yol gösterici eleştirilerine açık olduğumuzu belirttik. Bu tür eleştirileri de hep olumlu olarak karşıladık, hatalarımızı düzeltmeye çalıştık.

Hak verdiğimiz, ancak düzeltmemize imkan olmayan eleştiriler de oldu.

Örneğin;

1)    Yönetim Kurulunun, hep Türk Telekom’da yöneticilik yapmış kişilerden oluşması bir eleştiri konusuydu. Ve haklıydı. Genel Kurulda yeni yönetim oluşturulurken bu sorun mutlaka aşılmalı, her meslek grubunun yönetimde temsilinin çareleri araştırılmalıdır. Bunu sağlamak amacıyla; Yönetim Kurulu üye sayısının 7’den 11’e çıkarılması, taşrada ikamet eden arkadaşlarımızın Yönetim Kurulu'na girmelerine imkan sağlayan tüzük değişikliğinin Genel Kurulda kabul edilmesi gerekmektedir.

2)    Derneğin bir siyasi fikrin hakimiyetinde olduğu eleştirisi yaygındı.  Doğru değildi, ancak genel kabul görmüş  bir eleştiriydi. Bu yargıyı değiştirmek için çok uğraşmamıza, her siyasi görüşe aynı mesafede olmaya çalışmakla beraber, bu yargıyı değiştirebildik mi bilmiyoruz. Ama, Derneğimizin, “Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü”, “Özelleştirmedeki hataların ortaya konulması”, “Milletimizi millet yapan ortak değerlere bağlılık”, “Türk Telekom’da yapılan yanlışların ortaya konması” konularında hassas olması gerektiği konusundaki inancımızı hep muhafaza ettik. Bu konularda duyarlı olmayı da siyasette tavır koymak olarak değerlendirilemeyeceğine inandık. Yeni Yönetim Kurulu oluşturulurken bu yanlış algının düzeltilmesine çalışılmalıdır.

3)    Hukuki sorunlar konusunda da yoğun eleştiri aldık. Bunların büyük çoğunluğu da, eleştirileri yapanlar açısından  haklıydı. Ancak, bu sorunların büyük bölümü de, yasalardaki boşluklar, açılan ilk bireysel davalarda yapılan hataların içtihat haline gelmesi, hukukun yavaş işlemesi ve davaların usul hukukunun çıkmazlarına takılması gibi bizimle doğrudan ilgili olmayan nedenlere dayanmaktadır. Ayrıca konuya daha vakıf olan, Hukukçu ve Personelci meslektaşlarımızın, yönetimde görev almamaları, yönetime destek olmamaları da konuya yeterince önemin verilememesine neden olmuştur. Yeni yönetimde, hukukçu ve personelci arkadaşlarımızın görev alması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu düşüncelerle, faaliyet raporumuzu Genel Kurulun tasviplerine arz ediyoruz.

                                                                                                                         

                   TELEKOMCULAR DERNEĞİ  YÖNETİM KURULU

Bu Haber 6553 defa okunmuştur.
BYS´DEN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ
KADIN ve EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ
BAŞKANIMIZIN YENİ YIL MESAJI
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!