7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
SORUNLARIMIZ TBMM GÜNDEMİNDESORUNLARIMIZ TBMM GÜNDEMİNDE

Tarih: 2012-12-24

MHP Kütahya Milletvekili Prof.Dr.  Alim Işık ve bir grup milletvekili tarafından, 20.12.2012 tarihinde “Türk Telekom özelleştirmesi sonrasında çalışanların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 104 üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için TBMM Başkanlığına, araştırma önergesi verildi.

TBMM’ne verilen Araştırma Önergesinin gerekçesi şöyle;

“GEREKÇE :

Bilindiği gibi, Türkiye’nin AKP hükümetleri dönemi öncesinde yapılmış Cumhuriyet dönemi yatırımlarının özelleştirme adı altında satılarak birçok iktidar yanlısına kaynak aktarılması son dönemin en belirgin özelliklerinden birisi olmuştur. AKP döneminde yapılan özelleştirmeler içinde en çok tartışılan ve kamu vicdanını yaralayan özelleştirmelerden birisi de Türk Telekom’un satışıdır. Devlet kuruluşlarının özelliştirmesinin önemli bir simgesi haline gelen Türk Telekom’un işletme hakkının, 2005 yılında 21 yıllık süreyle, % 55 hissesinin 6.55 milyar ABD Doları karşılığında Oger isimli yabancı bir şirkete şaibeli bir şekilde satılması ülkemizin iletişim sektöründe bir çok sorunla karşı karşıya kalmasının başlangıcı olmuştur. Bu satışın hemen arkasından kurumlar vergisi oranının % 30 dan % 20 ye düşürülerek Türk Telekom’u satın alanlara dolaylı olarak kaynak aktarılmış ve işletmenin sadece 2 - 3 yıllık karı karşılığında satışı gerçekleştirilmiştir.

Bir sendikanın ifadesi ile “Türkiye’nin yatak odası” olarak tanımlanabilecek olan böylesine stratejik bir kurumun, yabancı bir Telekom şirketine satılması son derece yanlış olmuştur. Yaklaşık 19 milyon abonesi ile dünyanın 13’ncü büyük Telekom kuruluşu olan Türk Telekom’un sadece yıllık faaliyet karı 1.5 – 2 milyar ABD Doları arasında gerçekleşmektedir. Gerçekleşen bu kar değerleri, Türk Telekom’un 3 yıllık karı karşılığında birilerine adeta peşkeş çekildiğinin tescili anlamına gelmektedir.

Özelleştirmenin ilk defa gündeme geldiği 1995 yılından bu yana, Türk Telekom personeli sürekli stres içerisinde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Özelleştikten sonra Türk Telekom’da kalarak çalışmaya karar verenler mutlu olmadığı gibi, başka kurum ve kuruluşlara geçenler de mutlu olamamışlardır. Türk Telekom çalışanlarının mutlu olamamalarının nedenleri çeşitli olmakla birlikte, büyük çoğunluğunun uzmanlık alanları dışında çalıştırılarak bilgi birikimlerinden yararlanılmaması, önemli bir bölümünün bankamatik memuru haline getirilmesi nedeniyle işe yaramama hissine kapılmaları, aldıkları maaşı hak etmemenin burukluğunu yaşamaları, gittikleri kurumlarda “yabancı” olarak görülmeleri ve çoğunun kazanılmış haklarını kaybetmeleri vb. nedenler başlıca rahatsızlık kaynakları arasında yer almaktadır.

Türk toplumunun intiharı günah bilen inancı nedeniyle, 1995-2012 yılları arasında intihar eden Türk Telekom personelinin sayısı çok olmasa da, kanser tedavisi gören, kalp krizi geçiren, psikolojik tedavi gören, davranış bozuklukları sergileyen, yuvası yıkılan, içinde bulunduğu çaresizlik nedeniyle nasıl davranacağını bilemeyen personel sayısının oldukça fazla olduğu çalışanlar tarafından beyan edilmektedir. Şimdiye kadar bu konuda bir istatistik tutulmadığı gibi herhangi bir çalışma yapılmasına da  ihtiyaç duyulmamıştır.

Türk Telekom’un özelleştirilmesinin ardından çoğu dışarıdan atamayla gelen ve kurumu tanımayan yöneticilerin çalışanları hor görmeleri, geçmişten kalan siyasi hesaplaşmalar adına denetim mekanizmasının personeli doğrayan bir kıyma makinesi gibi kullanılması, daha önce kurumdan ayrılmamaları için adeta yalvarılan personelin bugün kapı dışına konulması, verilen sözlerin yerine getirilmemesi vb. gibi ilave stres nedenlerine rağmen, Türk Telekom çalışanlarının France Telecom personeli gibi intihar etmeden ayakta kalmaya çalışmaları, sahip oldukları dini ve milli değerlerinin bir sonucudur.

Özelleştirilen kurumlarda, çalışanların uzmanlık sahalarıyla ilgisi olmayan konularda istihdam edilmeleri (Örneğin; Türkiye’nin en iyi elektronik mühendislerine ampul stoklarının takip ettirilmesi, araç takip kartlarının tutturulması, doktorasını yapmış personelin arşiv memuru olarak görevlendirilmesi, Türkiye’nin en vasıflı insan kaynakları uzmanlarına memurların kart basıp basmadığının kontrol ettirilmesi, Muhasebe biriminde üst düzey yönetici olarak görev yapmış kişilere yemekhane fişi sattırılması, çok önemli pazarlama projelerinde görev almış kişilerin fotokopi memuru olarak görevlendirilmesi) veya başka kurumlara gönderilen personelin büyük çoğunluğuna hiç iş verilmeyerek bankamatik memuru olmalarına göz yumulması, hatta teşvik edilmesi, bilginin, tecrübenin, yeteneğin, birikimin yok sayılması anlamına gelmektedir. Bu tür uygulamalar beyin gücü israfından da öte,bilgiye, eğitime ve yeteneğe saygısızlıkla eşdeğerdir.

Yukarıda özetlenmeye çalışılan gerçekler çerçevesinde; Türk Telekom özelleştirmesi sonrasında çalışanların yaşadıkları sorunların araştırılarak çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi amacıyla bir “Meclis Araştırması açılması” gerekli görülmektedir. “  

Sayın Alim IŞIK Derneğimizle yakın irtibat içerisinde olan, bizlerin sorunlarını en iyi bilen milletvekillerinin başında yer alıyor. Prof.Dr. Alim IŞIK’ın danışmanlığını yapan Sayın Zait AKGÜN de 23. Dönemde sorunlarımızı sık sık TBMM gündemine taşıyan Sayın Yılmaz TANKUT’un danışmanlığını yürütüyordu. Sayın AKGÜN derneğimizin tüm etkinliklerine katılan, sorunlarımızı bilen bir arkadaşımız. Tabir yerindeyse Fahri Üyemiz…

Sayın IŞIK, kendisi ile yaptığımız görüşmede, Araştırma önergesi ile Türk Telekom özelleşmeden önce Türk Telekom’da çalışan, şu anda başka kurumlarda çalışan veya Türk Telekom’da çalışmaya devam eden personelin sorunlarının gündeme getirileceğini, bu çerçevede;

a)   Türk Telekomdan başka kurumlara geçen personelin naklen geçtikleri kurumlarda maruz kaldıkları MOBBİNG’i,

b)    Türk Telekom’da çalışmaya devam edenlerin Türk Telekom’da maruz kaldıkları MOBBİNG’i,

c)   Türk Telekom eski personelinin PARASAL HAK KAYIPLARINI, (Maaş dondurulması, Kıdem Tazminatı, İhbar tazminatı, Denge Tazminatı vb.)

d)   Türk Telekom eski personelinin ihtisasları dışında istihdam edilmesini, bu nedenle meydana gelen BEYİN GÜCÜ ISRAFINI,

e)   Türk Telekom eski personelinin MANEVİ HAK KAYIPLARINI, (Başmühendis, Başmüfettiş, Başteknisyen vb. unvanlarının düşürülmesini, Teknisyen Yardımcılarının Yardımcı Hizmetler Sınıfına atanmasını, Araştırmacıların Sorunlarını)

f)     Türk Telekom Yardım Sandığı Vakfına üyelik ve temsil sorunlarını,

g)   Türk Telekom Eski Personelinin açtıkları davalarda karşılaştıkları sorunları, yargını yavaş işlemesi ve çelişkili kararlar vermesini, kısacası HUKUKİ SORUNLARINI,

Gündeme taşıyacağını, bu konuyu TBMM gündeminde görüşülmesi sürecinde Telekomcular Derneği ile işbirliği içerisinde ifade etmiştir.

Konuyla ilgili olarak Geçtiğimiz yıllarda Derneğimiz Yönetim kurullarınca hazırlanan; TÜRK TELEKOM ÖZELLEŞTİRMESİNİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ başlıklı raporumuz,

-2006 YILINDAN ÖNCE TÜRK TELEKOMDA ÇALIŞAN PERSONELİN SORUNLARI (1.BÖLÜM) http://www.telekomculardernegi.org.tr/haber-898-rapor-1--bolum.html

-ÖZLÜK SORUNLARI  (2.BÖLÜM) http://www.telekomculardernegi.org.tr/haber-901-rapor-2--bolum.html

-SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLEN 2 NCİ TİPLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI  (3.BÖLÜM) http://www.telekomculardernegi.org.tr/haber-908-rapor-3--bolum.html

-DİĞER SORUNLAR Sağlık Yardım Sandığı (Vakfı): http://www.telekomculardernegi.org.tr/haber-910-rapor-4--bolum.html

İle;

ARAŞTIRMACILAR VE SORUNLARI  http://www.telekomculardernegi.org.tr/haber-3498-arastirmacilar-ve-sorunlari-raporu-.html

Başlıklı raporumuz da, önceki raporlarımız da zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Raporlarımız, İktidar Partisinin yanı sıra Muhalefet Partileri Genel Başkan Yardımcıları ile TBMM’de Grup Başkan Vekillerinin yanısıra bazı Milletvekillerini de ziyaretlerimizde elden sunulmuştur. Ancak uzunca sayılabilecek bir zaman dilimi geçmesine ve tüm çabalarımıza rağmen beklediğimiz, umduğumuz ilgi gösterilmemiştir.

Bütün olumsuz koşullara rağmen Türk Telekom özelleştirmesi sonucunda farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen onbinlerce arkadaşımız aileleri ile birlikte Devletimizin adaletine, hakkaniyetine ve şefkatine inanmakta, mağduriyetlerine çözüm üretilmesini beklemektedirler.

Meclis Araştırma önergesini veren MHP Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK'a,  önergeye destek veren Milletvekillerine ve araştırma önergesinin hazırlanmasında katkıları olan Zait AKGÜN’e  teşekkür eder, sonucunun Milletimizin bir parçası olan Türk Telekom’un eski çalışanlarına ve ailelerine hayırlar getirmesini dileriz.

Fotoğraf: Alim Işık Derneğimiz Genel Kurulunda konuşurken

Bu Haber 3189 defa okunmuştur.
KADIN ve EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ
BAŞKANIMIZIN YENİ YIL MESAJI
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
ÖZELEŞTİRİ, GURUR VE DAVET
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!