7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
ALİM IŞIK’DAN İKİ SORU ÖNERGESİ DAHA!ALİM IŞIK’DAN İKİ SORU ÖNERGESİ DAHA!

Tarih: 2013-01-09

Alim IŞIK, Türk Telekom’da yaşananları Meclis gündemine taşımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, “Türk Telekom özelleştirmesi sonrasında çalışanların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi” amacıyla MHP Grubunun 32 Milletvekilinin imzası ile Meclis Araştırması açılması için önerge veren MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ve Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergeleri ile medyada da yer alan iddia veya haberleri Meclis gündemine taşımaya devam etmiştir.

Türk Telekom’un şaibeli olarak özelleştirilmesinin ardından İmtiyaz Sözleşmesinin imzalanmasına yönelik bazı iddiaların kamuoyunda ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirten MHP Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Alim IŞIK, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e şu soruları yöneltti ve cevap istedi:
“Türk Telekom’un özelleştirilmesi nedeniyle imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi, hangi tarihte ve kimler tarafından imzalanmıştır? Söz konusu imtiyaz sözleşmesine zamanın Türk Telekom yetkililerinin şerh koyduğu, bu olayın Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK)’nun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nda yaptığı denetim sonucu düzenlediği raporda eleştirilmesinin ardından şerhsiz, yeni bir sözleşmenin imzalandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise anılan sözleşmeye şerh koyanlarla sonradan hazırlanan şerhsiz sözleşmeyi imzalayanlar kimlerdir? Türk Telekom yetkililerinin söz konusu itiraz şerhini, imtiyaz sözleşmesinin gayrimenkul satışlarına ilişkin maddesi için koyduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise söz konusu madde metni nasıldır? Bu madde nedeniyle uygulamada şimdiye kadar hangi sakıncalı durumlar ya da zararlar ortaya çıkmıştır?”

DDK’nın raporunda, imtiyaz sözleşmesini imzalamayanlar hakkında soruşturma açılması istenip istenilmediğini ve ne tür işlemler yapıldığını soran MHP Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Alim IŞIK, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e şu soruları da yöneltti ve cevap istedi:
“Anılan imtiyaz sözleşmesinin imzalanması ne kadar gecikmiş ve bu gecikmenin hukuki sonuçları nasıl olmuştur? Anılan İmtiyaz Sözleşmesine konulan şerhin, ülkemizin çıkarlarına aykırı olduğu DDK raporunda da vurgulanmasına rağmen, Kamu hisselerini temsil eden Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinden bu şerhin verilmesi yönünde oy kullananlar kimlerdir? Kamu çıkarını savunmayan bu yöneticiler şimdi hangi üst düzey görevlerde bulunmaktadırlar? Bunlar hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır? Türk Telekom Denetim Kurulu’nda görev yapan üst düzey kamu görevlileri tarafından hazırlanan denetim raporlarında bu konuya ilişkin eleştirilere yer verilmiş midir? Anılan konudaki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun nihai görüşleri nasıl olmuştur? Bu nihai görüşlere varılırken DANIŞTAY’dan hukuki mütalaa alınmış mıdır? Alındı ise anılan kurumun görüşü ne olmuştur? Türk Telekom Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile İmtiyaz Sözleşmesine aykırı işlemleri kontrol etmeyen BTK Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bir soruşturma açılması düşünülmekte midir?”

Türk Telekom’un bazı taşınmazlarının satılarak kamunun zarara uğratıldığı iddialarıyla ilgili olarak; Türk Telekom’un özelleştiği tarihten bu güne kadar kaç gayrimenkulünün satıldığını ve satılan bu gayrimenkullerin yerleri, cinsleri ve büyüklüklerinin nasıl olduğunu soran MHP Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Alim IŞIK, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e şu soruları da yöneltti ve cevap istedi:
“Satılan söz konusu gayrimenkullerin satış bedelleri nasıldır? Bu satışlardan Türk Telekom’un kasasına intikal eden toplam tutar ne kadardır? Bu dönemde şehir planında tadilat yapmayarak Türk Telekom’a ait gayrimenkullerin satışına onay vermeyen belediyeler olmuş mudur? Oldu ise bu belediyeler hangileridir? Şimdiye kadar satılan veya satışa çıkarılan gayrimenkullerden kaçı Türk Telekom (veya PTT) tarafından istimlak veya bağış yoluyla elde edilmiştir? Bu taşınmazlar hangileridir? Anılan gayrimenkul satışlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararları oy birliği ile mi alınmıştır? Kamu hisselerini ve Altın Hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri bu kararlara muhalefet etmişler midir? Etmişlerse hangi gayrimenkuller bu muhalefetlere rağmen satılmışlardır?”

Işık, Türk Telekom’un şaibeli bir şekilde özelleştirilmesinin ardından, yetkililerin kurumdan ayrılan personel için düzenlediği maaş nakil ilmühaberlerine Denge Tazminatlarını eklemeyerek eksik ücret ödenmesine neden olduğu Danıştay 5. Dairesinin 22.06.2010 tarih ve E:2010/88, K:2010/4718 sayılı kararıyla tescil olmasına rağmen, yargı sürecinin yavaş işlemesi nedeniyle eski Türk Telekom personelinin büyük bir bölümü hak kaybına uğratıldığını belirterek Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’e de aşağıdaki soruları sormaya devam etmiştir:
“Türk Telekom’un özelleştirilmesinin ardından, eski çalışanları tarafından Adli ve İdari Yargıda Türk Telekom aleyhine şimdiye kadar kaç dava açılmıştır? Açılan bu davaların kaçı kabul edilmiş ve şimdiye kadar kaçı sonuçlanmıştır? Eski çalışanları tarafından Türk Telekom aleyhine açılan bu davaların kaçı davacıların lehine, kaçı ise aleyhine sonuçlanmıştır? Sonuçlanan bazı davalarda aynı konuda farklı ve çelişkili kararların verilmesi nedeniyle çok sayıda çalışanın mağdur edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bakanlığınızca, yüksek yargı organlarının verdiği çelişkili kararlar nedeniyle anılan personel tarafından ödenen mahkeme harçlarının iadesi ve vekâlet ücretlerinin alınmaması yönünde bir çalışma yapılması sağlanabilir mi? Maaşları dondurulduğu için zaten mağdur olan Türk Telekom eski personelinin yargı organlarının usul tartışmalarından kaynaklanan mağduriyetlerini ve hukuka karşı oluşan güvensizliklerini gidermek için şimdiye kadar Bakanlığınızca hangi önlemler alınmış ya da alınmaktadır?”

Yazılı soru önergelerini veren MHP Kütahya Milletvekili Sayın Alim IŞIK'a teşekkür eder, sonucunun Milletimizin bir parçası olan Türk Telekom’un eski çalışanlarına ve ailelerine hayırlar getirmesini dileriz.

Bu Haber 4843 defa okunmuştur.
ALİ ATMACA´NIN BABASI VEFAT ETTİ
ÜMMET EREN VEFAT ETTİ
ZUHAL ÇELİK´İN ANNESİ VEFA
RAMADAN İLÇİKTAY AMELİYAT OLDU
ŞAKİR TALU VEFAT ETTİ
TARIK KORAY VEFAT ETTİ
ÖMER BAŞKURT VEFAT ETTİ
ATANUR YILMAZ YAZDI: GEÇMİŞE ÖZL
MEHMET DİNLER VEFAT ETTİ
ALP ARSLAN’IN BABASI VEFAT ETTİ
ZAFER AYKIRI’NIN BABASI VEFAT ET
SABAHAT ÖZGÜR´ÜN ANNESİ VEFAT ET
SEMA YASAK’IN KIZI TRAFİK KAZASI
İMODSANCILARDAN BİRLİK VE VEFA
ŞEHİT YILMAZ ERZ’İ RAHMETLE ANIY
MUSTAFA AKGÜL´Ü KAYBETTİK
BEKİR ÖZTOPRAK AMELİYAT OLDU
HATİCE G.ŞAHMAN 2018 EDEBİYAT TA
İRFAN ÇAKIR VEFAT ETTİ
RECAİ SAYAR´IN ANNESİ VEFAT ETTİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!