DENGE TAZMİNATLARI SORUNUDENGE TAZMİNATLARI SORUNU

Tarih: 2009-03-12

DERNEĞİMİZE GÖNDERİLEN SORU: 5473 sayılı kanunla bazı memurlara verilen 40+40 denge tazminatından; telekomdan başka kuruma geçen 2.sayılı cetvelde maaş alan sözleşmeli personel yararlanır mı, bununla ilgili verilmiş yüksek planlama kurulu kararı var mı? veya yargı kararı var mı? sitenizde yayınlamanızı veya e-mail adresime göndermenizi saygıyla rica ederim. CEVAP: 1. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası hükümleri çerçevesinde, 2006 yılında geçerli olmak üzere Sendikalar ile Hükümet/İdare arasında yapılan toplu görüşme süreci 29.08.2005 tarihinde sona ermiş olup, taraflar arasında imzalanan 29.08.2005 tarihli “Mutabakat Metni”niyle, ..Genel zamma ilaveten çeşitli adlar altında ek ödeme almayan kurumlarda çalışan memurlara (temsil ve görev tazminatı alanlar ile kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) Ocak ayından itibaren 40,00 YTL ve Temmuz ayından itibaren ise bu meblağa 40,00 YTL daha ilave edilerek 80,00 YTL denge tazminatı ödenmesi, kararlaştırılmıştır. Taraflar arasında varılan mutabakatın yaşama geçirilmesi için hazırlanan 5473 sayılı yasal düzenleme 21.03.2006 tarihinde kabul edilmiştir.Yasanın Genel Gerekçe’sinde, Sendikalar ile imzalanan 29.08.2005 tarihli “Mutabakat Metni” ne atıf yapılarak, “çeşitli adlar altında ek ödeme almayan kurumlarda çalışan memurlara .. denge tazminatı ödenmesi ..” nin kararlaştırılması amacı ifade edilmiştir. 2. Yasanın TBMM görüşmelerinin yapıldığı 22.Dönem 4.Yasama Yılı 77.Birleşim, 21 Mart 2006 Salı günlü TBMM Tutanağının 42.sayfasında yer alan, Maliye Bakanı’nın konuşmasında, .. biz, o eşitsizliği bir nebze kaldırabilmek için bu kanunu getirdik ve burada dedik ki, ek ödeme almayan memurlara bunu veriyoruz. .. Nedir bu da; şimdi, 40+40 veriyoruz, ek ödeme almayan memurlarımıza veriyoruz bunu. Bu da aşağı yukarı 1.400.000 memurumuzu etkiliyor .. denilerek, yasanın amacı bir kez daha vurgulanmıştır. Gerek Memur Sendikaları ile Hükümet arasındaki “Mutabakat Metni” gerekse yasanın gerekçesi gereği, çeşitli adlar altında ek ödeme almayan bütün kamu çalışanlarının 40+40 tutarındaki denge tazminatından yararlandırılması gerektiği açıktır. 4. Bu yasal düzenleme ile, 27.06.1989 tarih ve 375 sayılı KHK’ya eklenen “ek madde 3” ile sayma yoluyla belirtilen kamu kurumlarında çalışan memurlara, ..1/1/2006-30/6/2006 tarihleri arasında 950 ek gösterge rakamının, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılır. .. 40+40 denge tazminatı ödemesi yapılması hüküm altına alınmıştır. Yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin hususları ortaya koymak üzere de, yasanın verdiği yetkiye dayalı olarak, Maliye Bakanlığı tarafından, 13.04.2006 tarih ve (5473 sayılı Kanun Hükümlerine İlişkin) Genelge yayımlanmıştır. 5. Bu yasal düzenlemeye uygun olarak, Yüksek Planlama Kurulu’nun 08.05.2006 tarih ve 2006/T-17 sayılı “KİT’lerde 2006 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tesbit Edilmesi” konulu kararının 9.maddesinde, 9.27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi çerçevesinde, kamu iktisadı teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personele (Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç), her ay 1/1/2006-30/6/2006 tarihlerinde 40- YTL, 1/7/2006 tarihinden itibaren de 80- YTL eK ödeme yapılmasına, bu ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamasma,ek ödemenin ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmamasına, denilerek 399 sayılı KHK’nın eki (II) sayılı cetvele dahil sözleşmeli KİT personelinin de bu ek ödemeden yararlanması kabul edilmiştir. Türk Telekom’un özelleştirilmesi sürecinde, personelin diğer kamu kurumlarına nakline uygulanacak hükümleri içerir 406 sayılı yasanın ek 29.maddesine göre, nakle tabi personelin isimlerinin Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği tarihe kadar geçen sürede kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutarın “nakle esas ücret” olarak kabul edileceği ortaya konulmuştur. Tüm bu düzenlemeler çerçevesinde; Türk Telekom’da 399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele tabi personel olarak çalışırken 2006 yılında nakle tabi tutulan personelin “nakle esas ücreti”nin hesaplanmasında, Devlet Personel Başkanlığına (DPB) bildirim tarihine göre denge tazminatının da dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin, 01.01.2006 ile 30.06.2006 tarihleri arasında DPB’na bildirilen personel o dönem için geçerli olan (40,00 TL) denge tazminatından yararlanabilecekken, 01.07.2006 tarihinden sonra ismi DPB’na bildirilen personel (40,00 +40,00 = 80,00 TL) denge tazminatından yararlanabilecektir. Nitekim bu konuda İzmir 1.İdare Mahkemesinde açılan bir davada verilen 16.05.2008 tarihli bir karar ile, Nisan 2006’da ismi DPB’na bildirilen bir Türk Telekom çalışanının (399 sayılı KHK II sayılı cetvele tabi) “nakle esas ücreti”nin hesaplanmasında (40,00 TL) denge tazminatının dikkate alınması gerekliliği karara bağlanmıştır. (Anılan karar henuz temyiz incelemesinde olup kesinleşmemiştir) Elbette, bu haktan nakil tarihi itibariyle dava açmış olan kişiler faydalanabilecektir. Nakilden sonra yasal sürede dava açmamış kişilerin geriye dönük dava açmaları halinde davaların süreden reddi olasıdır. Denge tazminatına dair 375 sayılı KHK’nın ek 3.maddesinde 24.07.2008 tarih ve 5793 sayılı yasa ile değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik nedeniyle oluşan yeni durum (özellikle 2009’da nakle tabi tutulacak personele uygulanack hüküm açısından önemli) sonraki yazımızın konusunu oluşturacaktır. HUKUK SERVİSİ

  
Bu Haber 5685 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!