Derneğin İlk Sağlık Anlaşması SETUR İLE İNDİRİMLİ TATİL
 
TELEFONSUZ İNTERNET TÜKETİCİNİN ALEYHİNE …TELEFONSUZ İNTERNET TÜKETİCİNİN ALEYHİNE …

Tarih: 2013-10-19

Telefonsuz internet geldi tüketicinin aleyhine işledi.

2010 yı­lın­da in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı için ‘sa­bit te­le­fon­suz in­ter­net dö­ne­mi­’ baş­la­dı. Ya­lın ADSL uy­gu­la­ma­sı Re­ka­bet Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 18 Şu­bat 2009’da alı­nan ka­rar­la gün­de­me gel­miş­ti. Bu ka­rar­da Türk Te­le­ko­m’­un üç ay Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu­’na (BTK) baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­sı hük­me bağ­lan­mış­tı. Te­le­fo­na sa­bit üc­ret öde­mek is­te­me­yen tü­ke­ti­ci­yi bu de­fa da şir­ket­ler vur­du. Şir­ket­ler, te­le­fon hat­tı olan ev­le­re 40 TL’­ye bağ­la­nan in­ter­ne­ti “ya­lın in­ter­ne­t” ol­du­ğu için 50-55 TL’­ye bağ­la­ma­ya baş­la­dı. Hal böy­le olun­ca tü­ke­ti­ci cep­he­sin­de ma­li­yet­ler­de de­ği­şen bir şey ol­ma­dı.

Sa­bit üc­ret ge­ri gel­di

Tü­ke­ti­ci­ler in­ter­net hiz­me­ti al­mak için sa­bit te­le­fon hiz­me­ti­ne al­mak zo­run­day­dı. Açı­lan da­va­lar so­nu­cun­da in­ter­net için sa­bit te­le­fon ol­ma­sı ge­rek­li­li­ği mah­ke­me ka­ra­rı ile kal­dı­rıl­dı. Sa­de­ce in­ter­net hiz­me­ti al­mak için kul­lan­dık­la­rı sa­bit hat­la­rı ka­pa­tan­lar şim­di­de “ya­lın in­ter­net eri­şim be­de­li­” adı al­tın­da sa­bit üc­ret öde­mek zo­run­da kal­dı. Sa­bit te­le­fon­la­ra ge­len 10 ila 20 TL ara­sın­da­ki sa­bit üc­re­tin ye­ri­ni alan “ya­lın in­ter­net hiz­me­ti be­de­li­” ve­ya “ya­lın in­ter­net eri­şim üc­re­ti­” ise 10 TL ila 15 TL ara­sın­da de­ği­şi­yor.

Vatandaş telefon hizmetini kaybetti

BTK‘nın 2010 yılında aldığı kararın ardından şirketler yalı internet hizmetini 2011’de sunmaya başladılar. Ancak birçok servis sağlayıcı telefon hizmetiyle birlikte sınırsız konuşma veriyordu. 15 ila 20 TL arasında sabit ücret ödeyen aboneler ücretsiz konuşma imkânı ediniyordu. Yalın internette ise sabit ücret devam ederken bu kez de aboneler ücretsiz konuşma fırsatında mahrum edildi.

Bu Haber 2085 defa okunmuştur.
5 G VADİSİ TEST SAHASI AÇILDI
TELEKOMÜNİKASYONUN TÜSİAD´
E-DEVLET ÇIKMAZDAN NASIL ÇIKAR
BTK NİHAYET ÖNLEM ALDI
NOKİA EFSANESİ GERİ DÖNDÜ
GSM FİRMALARI SORUNLARI ÇÖZEMİYO
GSM FİRMALARININ ÜÇ AYLIK PERFOR
E-İMZA SON 5 YILDA 5 KAT ARTTI
TGC´DEN TURKCELL´E Ö
UYAP ENTEGRASYONU PROTOKOLÜ
ŞİRKETLERDE SİBER GÜVENLİĞİN ADI
TURKCELL´İN 4,2 MİLYAR DOLARLIK
DOLANDIRICILAR İŞ BAŞINDA TELEKO
DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON GÜNÜ
AKILLI KÖYÜN HAYALCİ KADINI
WannaCary VİRÜSÜNE ESİR OLMAYIN
SİBER SALDIRILARA DİKKAT
TÜRKİYE VE 73 ÜLKEYE SİBER SALDI
WHATSAPP KAPANACAK SÖYLENTİSİ
İNTERNETTE GECE KOTASI YOK ARTIK
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!