7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
TELEFONSUZ İNTERNET TÜKETİCİNİN ALEYHİNE …TELEFONSUZ İNTERNET TÜKETİCİNİN ALEYHİNE …

Tarih: 2013-10-19

Telefonsuz internet geldi tüketicinin aleyhine işledi.

2010 yı­lın­da in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı için ‘sa­bit te­le­fon­suz in­ter­net dö­ne­mi­’ baş­la­dı. Ya­lın ADSL uy­gu­la­ma­sı Re­ka­bet Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 18 Şu­bat 2009’da alı­nan ka­rar­la gün­de­me gel­miş­ti. Bu ka­rar­da Türk Te­le­ko­m’­un üç ay Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu­’na (BTK) baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­sı hük­me bağ­lan­mış­tı. Te­le­fo­na sa­bit üc­ret öde­mek is­te­me­yen tü­ke­ti­ci­yi bu de­fa da şir­ket­ler vur­du. Şir­ket­ler, te­le­fon hat­tı olan ev­le­re 40 TL’­ye bağ­la­nan in­ter­ne­ti “ya­lın in­ter­ne­t” ol­du­ğu için 50-55 TL’­ye bağ­la­ma­ya baş­la­dı. Hal böy­le olun­ca tü­ke­ti­ci cep­he­sin­de ma­li­yet­ler­de de­ği­şen bir şey ol­ma­dı.

Sa­bit üc­ret ge­ri gel­di

Tü­ke­ti­ci­ler in­ter­net hiz­me­ti al­mak için sa­bit te­le­fon hiz­me­ti­ne al­mak zo­run­day­dı. Açı­lan da­va­lar so­nu­cun­da in­ter­net için sa­bit te­le­fon ol­ma­sı ge­rek­li­li­ği mah­ke­me ka­ra­rı ile kal­dı­rıl­dı. Sa­de­ce in­ter­net hiz­me­ti al­mak için kul­lan­dık­la­rı sa­bit hat­la­rı ka­pa­tan­lar şim­di­de “ya­lın in­ter­net eri­şim be­de­li­” adı al­tın­da sa­bit üc­ret öde­mek zo­run­da kal­dı. Sa­bit te­le­fon­la­ra ge­len 10 ila 20 TL ara­sın­da­ki sa­bit üc­re­tin ye­ri­ni alan “ya­lın in­ter­net hiz­me­ti be­de­li­” ve­ya “ya­lın in­ter­net eri­şim üc­re­ti­” ise 10 TL ila 15 TL ara­sın­da de­ği­şi­yor.

Vatandaş telefon hizmetini kaybetti

BTK‘nın 2010 yılında aldığı kararın ardından şirketler yalı internet hizmetini 2011’de sunmaya başladılar. Ancak birçok servis sağlayıcı telefon hizmetiyle birlikte sınırsız konuşma veriyordu. 15 ila 20 TL arasında sabit ücret ödeyen aboneler ücretsiz konuşma imkânı ediniyordu. Yalın internette ise sabit ücret devam ederken bu kez de aboneler ücretsiz konuşma fırsatında mahrum edildi.

Bu Haber 2181 defa okunmuştur.
BİLİŞİMİN EN İYİLERİ
OGER 22 MİLYAR TEMETTÜ ALDI
SİBER ZORBALIK YAYGINLAŞIYOR
NETAŞ´IN 50. YILI
TURKCELL UKRANYANIN 4G İHALESİNE
TURKCELL DİYALOG MÜZESİNE ÖDÜL
CEP VE İNTERNETTE YENİ DÖNEM
TURKCELL’İ ALKIŞLIYORUZ.
GSM OPERATÖRLERİNE KIYAK MI?
GSM OPERATÖRLERİ VERGİ Mİ KAÇIRI
2017´DE DURDURULAN SİBER SALDIRI
BTK ve TÜRKÇE DUYARLILIĞI
PARMAK İZİ DE ÇALINABİLİYOR
KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ
BAŞLANGIÇ ÇOK İYİ! PEKİ, SONRASI
TURKCELL FAİZSİZ BANKACILIĞA GİR
ŞİFRENİZİ GÜVENLİ Mİ SANIYORSUNU
VODAFONE´DA AKILLI ŞEBEKE
VODAFONE´UN İŞGÜZARLIĞI MI?
TUİK 2017 BİLİŞİM ARAŞTIRMASI
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!