7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
GİZLİLİĞİN KORUNMASI TBMM GÜNDEMİNDEGİZLİLİĞİN KORUNMASI TBMM GÜNDEMİNDE

Tarih: 2013-10-24

Anayasal hak olarak tanımlanan kişisel verilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun keyfi takdirine bırakılması Anayasaya aykırı değilmidir?

CHP’li Aksünger, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin anayasaya aykırı olup olmadığını meclis gündemine taşıyarak, Bu durumda hem kişilerin hem de ülke güvenliğinin korunması mümkün müdür? diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, ” Kişisel verinin işlenmesini reddetme olanağını geçici olarak bireye tanımış olması, başta Anayasanın 20. maddesinde yer alan kişisel verilerin ancak kanunun öngördüğü hallerde veya kişinin rızası ile işlenebileceği hükmüne aykırı değil midir?” sorusunu,  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım’a yöneltti.

BTİK’in keyfi takdirine neden bırakıldı?

“11.07.2013 tarih ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 24.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te değişiklik yapılmıştır.” diyen CHP’li Erdal Aksünger Meclis Başkanlığına sunduğu önergesinde,

” Yönetmeliğin 4. maddesi ile 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan İşletmeci, şebekenin ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden belirli bir risk olması durumunda bu risk hakkında Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde abonelerini/kullanıcılarını etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür” şeklinde düzenlenmiştir. Yönetmelik değişikliği ile şebekenin ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden belirli bir risk olması durumunda bu risk hakkında abone veya kullanıcıların bilgilendirilmesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun keyfi takdirine bırakılmasının nedeni nedir?” diye Bakan Yıldırım’a sordu.

Anayasaya aykırı değil mi?

Erdal Aksünger, Bakan Yıldırım’dan şu sorularına da yanıt istedi:

-Anayasa’nın 20. maddesinde bireylerin kişisel verileri hakkında bilgilendirilmeleri ve amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları güvence altına alınmasına rağmen;  bireyin kişisel verilerinin güvenliğini ihlal eden bir risk olması durumunda, kişinin bu riskten ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun takdiri ile haberdar olabilmesi, anayasaya aykırı değil midir? Anayasal hak olarak tanımlanan kişisel verilerin korunması hakkının bu yönetmelikle ihlal edilmesinin nedeni nedir?

Kanunla düzenlenmeyen bir yetki, yönetmelikle bir kuruma verilebilir mi?

-Kanunla düzenlenmeyen bir yetki, yönetmelikle bir kuruma verilebilir mi? Anayasanın,“ Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” hükmüne rağmen, kanunla düzenlenmesi gereken esas ve usuller neden yönetmelikle düzenlenmiştir? Kanun’da yer almayan bir yetki olan keyfi nitelikteki takdir hakkının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yönetmelikle verilmesinin nedeni nedir?

Kişisel ve ulusal verilerin korunması mümkün mü?

- Yönetmeliğin 7. maddesi ile Yönetmeliğin değişen 11. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde yer alan “İşletmeciler trafik verisi niteliğinde olmayan konum verilerinin işlenmesinde abone/kullanıcılara geçici olarak bu verilerin işlenmesini reddetme imkânı sağlar.” hükmü ile kişisel veri niteliğinde olan konum verilerinin asıl olarak işlenmemesi, istisnai olarak belirli koşulların -yasal düzenleme ya da rıza varlığı halinde işlenmesinin mümkün hale getirilmesi gerekirken, tam aksi bir düzenleme getirilmiş olmasının nedeni nedir?

- Yönetmeliğinin 7. maddesi ile “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin değişen 11. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “İlgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, ancak afet ve acil durum halleri ile acil yardım çağrıları kapsamında abonenin/kullanıcının rızası aranmaksızın konum verisi ve ilgili kişilerin kimlik bilgileri işlenebilir.” şeklinde düzenlemede ifade edilen acil durum halleri hangi konuları kapsamaktadır? Anayasaya uygun mudur? Acil durum ifadesinin açık tanımı nedir? Sınırları nelerdir? “Acil durum halleri” söz konusu olduğunda, abone /kullanıcının rıza şartı ortadan kaldırılması bireyin kişisel verilerin korunması hakkına açıkça müdahale değil midir?

- Yönetmeliğin 14. Maddesi ile değişen 25. Maddesi(a) bendi uyarınca Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin“(2)Kişisel veriler yurt dışına çıkarılamaz.” Şeklinde düzenlenen 4. maddesinin 2. fıkrasının yürürlük tarihi neden 01.01.2014 olarak belirlenmiştir? Diğer maddeler 24.07.2013 tarihinde yürürlüğe girerken kişisel verilerin yurt dışına çıkarılması yasağının 01.01.2014 tarihine kadar yasal olarak engellenmemesinin nedeni nedir? Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 24.07.2013 tarihinden bu güne kadar yurt dışına çıkarılan veri var mıdır? Kişisel ve ulusal verilerin bu süre içerisinde yurt dışına çıkışı nasıl engellenmiştir? Bu verilerin kontrolü yapılmış mıdır? Bu durumda hem kişilerin hem de ülke güvenliğinin korunması mümkün müdür?

 

Cengiz Aldemir/Sozcu.com.tr

Bu Haber 776 defa okunmuştur.
PTT TAŞERON İŞÇİLERİ İŞTEN Mİ ÇI
BTK CEO’LARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞT
TÜRK TELEKOM’DAN ŞAŞIRTAN KİRALI
3 BANKA TELEKOM´U YAKIN İZLEMEYE
O.MUZAFFER AYVALI YAZDI:CASUS Gİ
KAPTANER, KÜLTÜR A.Ş. GENEL MÜDÜ
BTK UZMAN YARD. SINAVI BAŞVURULA
SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?
PTT İLE KATAR´A E-İHRACAT YOLU A
BİLGİSAYARINIZDA VİRÜS VAR MI?
VODAFONE´UN 2017 YILI
TURKCELL 2017´NİN ENLERİNİ AÇIKL
BTK´NIN BAYLOCK RAPORU
AÇMA KAPAMA ÜCRETİ KALKTI
KİT´LERDE TAŞERON SORUNU
2017 YILINA DAMGA VURAN OLAYLAR
DOANY; TELEKOM´UN İMTİYAZI
İPHONE´LARI KASITLI YAVAŞLATAN A
O.UĞUROĞLU FLASH TV. GENEL KOORD
2017´nin EN ÇOK SATAN KİTAPLAR
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!