MEMURLAR ŞİMDİ YANDI!MEMURLAR ŞİMDİ YANDI!

Tarih: 2014-03-16

Memurlar görevden alındığında, eski görevlerine dönmeleri imkânsız gibi.

Haklarında yapılan atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirme işlemlerine karşı açacakları davaları kazanacak olan kamu görevlilerinin eski görevlerine dönmeleri her zaman mümkün olmayacak.

Resmi Gazete'nin 6.Mart.2014 tarihli Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren, 6526 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun bazı maddelerinde de değişiklik yaptı. Buna göre;

Atama ve görevlendirmelere karşı açılacak davalarda yürütmenin durdurulması kararı

Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemlere karşı açılacak davalara bakacak olan Danıştay veya idare mahkemeleri, idarenin savunmasını almadan yürütmenin durdurulması kararı veremeyecek.

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasının muhakkak olduğu ve idari işlemin hukuka aykırılığının çok açık olduğu durumlarda bile, idarenin işlem konusundaki savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması konusunda değerlendirme yapılacak.

Değişiklik öncesindeki düzenlemeye göre, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilmekteydi.

2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesine eklenen cümleyle; atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemlerin, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaması hükme bağlandı.

Atama ve görevlendirmelere karşı açılan davaları kazananların atanması

Kamu görevlileri hakkında yapılan; atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemlerine karşı açılacak davalarda Danıştay veya idare mahkemeleri tarafından verilen iptal ve yürütmenin durdurulması yönündeki kararlar artık eskisi gibi uygulanmayacak.

2577 sayılı Kanunun 28 nci maddesine eklenen cümlelere göre, iptal ya da yürütmenin durdurulması kararı alan kamu görevlisi, dava konusu ettiği kadroya birinin atanmış olması durumunda, artık eski kadrosuna atanmayacak. Aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanırsa yargı kararı uygulanmış sayılacak.

Davayı kazanan kamu personelinin atandığı kadro ile dava konusu ettiği kadronun mali hakları arasında fark varsa, farklılık kapanıncaya kadar, aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Mahkeme kararını yerine getirmeyen memura karşı dava açılması

MEMURLAR DAVA AÇARAK GÖREVİNE DÖNEMEYECEK

Mahkeme kararlarını süresi içinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında herhangi bir tazminat davası açılamayacak. Bu düzenleme, kamu görevlilerinin yargı kararlarını bilerek ve kasten yerine getirmemeleri durumunu da yaratabilecek.

Örnek

**Kazanılmış hak aylığı 3/2 olan ve 1 inci derece Daire Başkanı kadrosunda olan kamu görevlisi, haksız yere ve keyfi olarak görevden alınıp aynı kurumda 3 üncü derece Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanmış ve bu işleme karşı iptal davası açmıştır. Dava sonuçlanmadan önceki söz konusu Daire Başkanı kadrosuna başka bir personel atanmıştır. Davada işlemin iptaline (ya da yürütmenin durdurulmasına) karar verildiğinde, davayı kazanmış olan personel Daire Başkanı kadrosuna atanmayacaktır. Kurum, ilgiliyi başka bir kadroya atayabileceği gibi yeniden aynı Bilgisayar İşletmeni kadrosuna usulen atamak suretiyle Mahkeme kararını yerine getirmiş olabilecektir.

Bilgisayar İşletmeni kadrosunda 2.500 TL, Daire Başkanı kadrosunda ise 5.000 TL aylık ücret alındığını varsaydığımızda, Bilgisayar İşletmeni maaşının 5.000 TL olacağı zamana kadar geçecek süre içerisinde her ay aradaki fark (5.000 - Bilgisayar İşletmeni Maaşı) ilgili personele tazminat olarak ödenecek.

**Görevde yükselme suretiyle atama yapılmış kadrolardan alınarak, başka kadrolara atananlar hakkında da yukarıdaki örnekteki uygulamanın aynısı yapılabilecek ve görevden yükselmeyle elde edilen haklar kazanılmış hak niteliği taşımamış olacaktır.

**Bir kuruma ait Şef kadrosunda Ankara'da görev yapan personel, aynı kurumunun Van teşkilatında kazanılmış hak aylık dercesine uygun Şef kadrosuna atanmıştır. Bu işleme karşı açtığı davayı kazanan Şef, Ankara'daki Şef kadrosuna başka bir personelin atanmış olması durumunda eski görevine dönemeyecektir. Kurum, ilgiliyi kazanılmış hak derecesine uygun olacak şekilde, kurum teşkilatlarından herhangi birine başka bir unvanda atarsa veya yeniden Van teşkilatındaki Şef kadrosuna usulen atarsa Mahkeme kararını yerine getirmiş sayılacaktır.

Kazanılan dava sonucunda, kamu personelin eski kadrosuna dönmemesinin yanı sıra alındığı ve atandığı kadronun mali hakları arasında da herhangi bir fark bulunmadığı durumlarda, dava açmanın ve davayı kazanmanın ne anlama geleceği konusu ise soruna taraf olan memurların değerlendirmelerine bırakılmıştır.

2577 sayılı Kanunda yapılan söz konusu değişiklikler

MADDE 17- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz.”

MADDE 18- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekâleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun boş olması hâlinde bu kadroya, boş olmaması hâlinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

“4. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.”

6.Mart.2014 tarihli yürürlüğe giren 6526 sayılı Kanun için TIKLAYINIZ…

Bu Haber 3628 defa okunmuştur.
PTT’DEN SAİD-İ NURSİ PULU
ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER 55 İLİN N
BORÇ ŞAMPİYONU TELEKOM KÂR ETMİ
TELEKOM KRİZİ MECLİSE TAŞINDI
CEP FATURASINI AZALTMADA 7 ADIM
PTTMESSENGER %100 YABANCI
TELEKOM´U ÇİNLİLER ALIYOR
´YERLİ WHATSAPP´ PTT
BELEDİYE BAŞKANINA ÖZEL PUL
PTT´DEN ´ESNAF KART´A AVANTAJ İM
BÖYLE POSTACILAR DA VAR!
PTT 2000 KİŞİ ALACAK! SON GÜN
BAZ İSTASYONU KURULUMU KOLAYLAŞT
METİN ATALAR´IN ANNESİ VEFAT ETT
TÜRK TELEKOM DEVLETE Mİ DÖNÜYOR?
TÜRK TELEKOM BORÇLARINI YAPILAND
PTT’DE SKANDAL HARCAMALAR
PTT TAŞERON İŞÇİLERİ İŞTEN Mİ ÇI
BTK CEO’LARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞT
TÜRK TELEKOM’DAN ŞAŞIRTAN KİRALI
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!