7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
TÜRK TELEKOM A.Ş. GENEL KURULU YAPILDITÜRK TELEKOM A.Ş. GENEL KURULU YAPILDI

Tarih: 2014-05-28

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2014 tarihinde Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara adresinde yapıldı. Genel Kurul ile ilgili BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI aşağıda sizlerle paylaşılmıştır.

Genel kurulda hissedarlar aşağıda ki tabloda görüldüğü şekilde temsil edildiler.

 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

 Grup.......... Ortak Adı………………………………………….Sermaye Miktarı(TL)……….Payı

      A…………. Ojer Telekomünikasyon A.Ş…………………...............1.925.000.000………………….%55

      B…………. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı….....................1.049.999.999,99…………….%30

      C…………. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı…....................0,01 -

      D………… Halka Açık………………………………………………..............525.000.000,00…………..….%15

 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 27.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(Gündem maddelerinin içeriği ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı çok uzun ve ayrıntılı olup ilgilinizi çekeceğini düşündüğümüz bazı hususlar özetlenmiştir.)

1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının Seçilmesi;

2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı

Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 2013 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;

4. 2013 faaliyet yılına ilişkin Denetim Kurulu raporunun okunması;

5. 2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;

6. 2013 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;

8. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu Tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca ve aynı şartlarla seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurulun onayına sunulması, seçilen üyelerin üyelik sıfatlarının seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Efkan Ala’nın 25 Aralık 2013 tarihli istifası üzerine boşalan üyeliğe 29 Ocak 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından İbrahim Eren seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyesi Maziad Nasser M. Al-Harbi’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, 4 Şubat 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Cenk Serdar seçilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Süleyman Karaman'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, 7 Mart 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Fahri Kasırga seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyesi Mehmet Habip Soluk’un istifası üzerine boşalan üyeliğe, 30 Nisan 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Feridun Bilgin seçilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Adnan Çelik’in istifası üzerine boşalan üyeliğe, 6 Mayıs 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yiğit Bulut seçilmiştir.

İbrahim Eren, Cenk Serdar, Fahri Kasırga, Feridun Bilgin ve Yiğit Bulut’un Türk Ticaret Kanunu 363’üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçimi Genel Kurul’un onayına sunuldu ve onaylandı.

İbrahim Eren

(1980) 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Kariyerine 2002 yılında öğrenim hayatını sürdürürken başlayan Eren, eğitimden teknolojiye birçok alanda yeni şirketlerin kurulmasında ve yönetiminde görev almıştır. 2005 yılında kurduğu Who Pictures şirketiyle belgeseller, 3D animasyonlar, tanıtım filmleri ve reklamlar olmak üzere çok çeşitli programların yapımcılığını üstlenmiştir. 2009-2010 yılları arasında Westminster Üniversitesi’nde Medya Yöneticiliği yüksek lisansı yapmış, aynı dönemde ATV Avrupa İngiltere Temsilciliğini yürütmüştür. Üstün Yetenek derecesiyle tamamladığı yüksek lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında ATV Avrupa Genel Müdürü ve ATV Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2013 yılı Temmuz ayından bu yana TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 29 Ocak 2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.

Cenk Serdar

(1968) 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasının ardından University of Pennsylvania-The Wharton School’da İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1998 yılında Superonline’da Tüketici Hizmetleri Bölümü Başkanı olarak başlamıştır. Sonrasında Doğan Medya Grubu’nda İnternet Hizmetleri Direktörlüğü, 1999-2001 yılları arasında Garanti Bankası’nda Doğrudan Bankacılık Kıdemli Başkan Yardımcılığı, 2001-2002 yılları arasında internet servis sağlayıcısı İxir’in Genel Müdürlüğü’nü yapmıştır. 2002-2004 yılları arasında Garanti Bank International’da Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürlüğü görevini yerine getirmiş, 2004 yılında Doğuş Otomotiv Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2005 yılında bir Turkcell iştiraki olan Mapco’nun Genel Müdürlüğü’ne getirilmiş, 2005-2009 yılları arasında Turkcell’de Katma Değerli Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında Vodafone’da sırasıyla Global Mobil Ödemeler Direktörlüğü, Global Data ve İletişim Hizmetleri Direktörlüğü ve Global Tüketici Ürünleri Direktörlüğü görevlerini yerine getirmiştir. 2013 yılı Mart ayından bu yana TMOB Mobile Technology şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Serdar, 2013 yılı Eylül ayından bu yana Saudi Telecom Company’de Bireysel Müşterilerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmaktadır. 4 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.

Fahri Kasırga

(1953) Rize-Çayeli doğumlu olan Fahri KASIRGA; ilk ve orta öğretimini Çayeli ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirmiştir. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1978 yılında Rize H kim adayı olarak staja başlamış, 1979 yılının Ağustos ayında Hopa Cumhuriyet Savcısı olarak mesleğe kabul edilmiştir. 1979 Aralık ayında vatani görevini ifa etmek üzere ayrılmıştır. 1981 yılında Erzurum-Olur Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak göreve dönmüş, sırasıyla Trabzon-Çaykara, Sakarya-Karasu Cumhuriyet Savcılığı ve Ordu-Fatsa, Diyarbakır, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur. 26.11.2001 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmış, bu görevini yürütmekte iken 03.10.2003 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirilmiştir. 2007 yılı Genel Seçimleri nedeniyle bağımsız Adalet Bakanı olarak atanmış 08.05.2007-29.08.2007 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı görevini ifa etmiş bilahare Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine tekrar dönmüştür. Yaklaşık 1 yıl daha bu görevi sürdürdükten sonra 18.07.2008 tarihinde Başbakanlık Yüksek Müşavirliğine atanmıştır. 20.01.2014 tarihide Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirilen Fahri Kasırga evli ve iki erkek evlat babasıdır.  

Feridun Bilgin

1964 yılında Sivas’ta doğan Feridun BİLGİN, 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasının ardından 1985-1987 yılları arasında Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

İş hayatına 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı ve 1991 yılında Planlama Uzmanı, 1992 yılında ise aynı yerde Grup Başkanı olmasını takiben aynı sene Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü görevine atandı. 1996-1999 yılları arasında T.C. Üsküp Büyükelçiliği’nde Ekonomi Müşaviri görevinde bulundu. 15 Ekim 2003 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdür Vekili görevine, 2 Kasım 2007’de ise aynı göreve asaleten atandı. 30 Haziran 2010 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili görevine, 30 Temmuz 2010 tarihinde aynı göreve asaleten atandı. 29 Nisan 2014 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı. İyi derecede İngilizce bilen Feridun Bilgin evli ve iki çocuk babasıdır.

Yiğit Bulut

(1972) Başbakanlık Başdanışmanı, Ekonomist, Finans analisti, Bankacı, Gazeteci, köşe yazarı. Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan, Referans ve Haberturk gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Parametre, Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2009-2012 dönemleri arasında HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmenliği, Bloomberg TR'de ekonomi yorumculuğu ve Gazete HaberTürk'te köşeyazarlığı yapmıştır. 2012-2013 dönemleri arasında 24 TV'de Genel Yayın Yönetmenliği ve Star Gazetesi'nde köşeyazarlığı yapmıştır. 2009'da HaberTürk TV'de başlattığı "Sansürsüz" adlı tartışma programını, 24 TV'de sunmaya devam etmiştir. Temmuz 2013'te Başbakan Başdanışmanlığı'na atanmıştır. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmaları yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

9. İstifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul’un onayına sunulması, seçilen üyenin üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki;

Denetim Kurulu üyelerimizden Zeynep İnce’nin 25 Şubat 2014 tarihli istifası üzerine Denetim Kurulu üyeliğine 25.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Süleyman Karaman seçilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca Denetim Kurulu tarafından geçici olarak ve diğer Denetim Kurulu üyeleri ile aynı şartlarla seçilen Süleyman Karaman’ın Denetim Kurulu üyeliğinin seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul’un onayına sunulması ve üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki Genel Kurulca onaylanmıştır.

Denetim Kurulu üyesi Orhan Birdal’ın istifası üzerine Denetim Kurulu üyeliğine Mehmet Habip Soluk seçilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 16. maddesi uyarınca Denetim Kurulu tarafından geçici olarak ve diğer Denetim Kurulu üyeleri ile aynı şartlarla seçilen Mehmet Habip Soluk’un Denetim Kurulu üyeliğinin seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul’un onayına sunulması ve üyelik sıfatının, seçim tarihinden itibaren Denetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere tasdiki Genel Kurulca onaylanmıştır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

Türk Telekom'da yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit bir ücret belirleniyor. 2013 yılı için belirlenen ücret 8 bin TL idi. Türk Telekom yönetim kurulu üyeleri ayrıca yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında aylık net ücret tutarında ikramiye alıyorlar. Bu da ikramiyelerle birlikte 2013'te net maaşın 9300 TL civarında olmasını sağladı. Bir önceki yıl maaş tutarı 5 bin 500 TL idi. Bu durumda Türk Telekom üyelerinin aldığı zam oranı 2013'de yüzde 45 oldu.

11. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

Denetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyeleri gibi 2013 yılı için belirlenen ücret 8 bin TL oldu. Türk Telekom denetim kurulu üyeleri ayrıca yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında aylık net ücret tutarında ikramiye alıyorlar. Bu da ikramiyelerle birlikte 2013'te net maaşın 9300 TL civarında olmasını sağlıyor.

12. 2013 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması; Şirketimiz Yönetim Kurulu 4 Şubat 2014 tarihli kararında Şirketimiz Genel Kurulu’na toplam TL 1.200.495.029,96 tutarında nakit kar payı dağıtımında bulunulmasını önermiş, Şirketimizin, Türk Telekom Grubu şirketlerinin tam olarak entegre edilmesi planının uygulamaya konulmasına ve anılan entegrasyon ile bağlantılı potansiyel işlemlere hazırlanması amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan iş planı çerçevesindeki yatırım programını tekrar gözden geçirme ve değiştirme gereği ortaya çıkmış ve bu çerçevede Şirketimizin 4 Şubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararının, Şirket Genel Kurulu’nun onayına sunulmak üzere, aşağıdaki karar ile değiştirilmesine karar verilmiştir.

1. Şirketin 2013 mali yılın içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârının 1.303.044.532,95 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 1.277.198.630,80 TL olduğuna,

2. Aradaki fark olan 25.845.902,15 TL’nin yasal kayıtlardaki geçmiş yıl karlarından kullanılarak, konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 1.303.044.532,95 TL'lik kârın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kar dağıtımında esas alınmasına,

3. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi çerçevesinde yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Ancak geçmiş yıllarda yasal tavana ulaşılması nedeniyle 2013 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek olmadığına,

 4. Konsolide mali tablolara göre 1.303.044.532,95 TL tutarındaki 2013 yılı dağıtılabilir kârına yıl içinde yapılan 38.684.176,42 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 1.341.728.709,37 TL’nin birinci kâr payı matrahı olarak belirlenmesine,

 5. Bu minvalde,

 a. Birinci kâr payı matrahı olarak dikkate alınan 1.341.728.709,37 TL’nin %20’sine karşılık gelen 268.345.741,87 TL’nin ortaklara nakit birinci kâr payı olarak dağıtılmasına,

 b. 73.713.117,31 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

 c. Şirketimizin mali yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 317.200.243 TL tutarında olağanüstü yedek ayrılmasına, bu yedeğin nasıl kullanılacağı konusunda Yönetim Kurulu’nun Şirketimiz Genel Kuruluna, iş planı çerçevesinde yenilenerek onaylanacak olan yatırım programını dikkate alarak ve Şirketimiz ana sözleşmesinin hükümlerine tabi olarak, teklifte bulunmasına,

 d. Kalan 643.785.431,10 TL’nin ortaklara nakit ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına,

Dolayısıyla,

e. Toplam nakit olarak dağıtılacak 912.131.173,07 TL’nin tamamının dönem net kârından dağıtılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu ve Pay

Başına Temettü Bilgileri Tablosu EK/1’de sunulmuştur.

Şirketi Yönetim Kurulunun söz konusu teklifi Genel Kurul’ca onaylanmıştır.

13. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız

Denetim Yönetmeliği’nin 26. Maddesi, Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ile Şirket ana

sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız

Denetim Sözleşmesi imzalanması hususunun karara bağlanması;

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikanın

Genel Kurul’un onayına sunulması;  

15. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi;

Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin özet bilgileri içeren tablo aşağıda sunulmuştur:

Konu………Tutar (TL)

Eğitim…….33.393.617,95

Sağlık……….4.838.064,00

Diğer……….. ..452.494,47

Toplam….38.684.176,42

16. Kar Payı Tebliği değişikliği nedeniyle belirlenen kar dağıtım politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması;

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun, mali tabloların ve diğer raporların standartlara uygunluğu, bilgilerin doğruluğu ve dürüstlüğü, kendisinin ve kendi iştiraklerinin, şirketimize ve iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına verdiği hizmetlerde bağımsızlığını etkileyen bir husus olmadığı konusunda yazılı açıklamasının okunması;

18. Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı tebliğinin 9. ve 10. maddeleri uyarınca 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin değerlemesi hakkında bilgi verilmesi;

19. Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi;

20. Özel Durumlar Tebliği gereğince hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikası’nın Genel Kurul’un bilgisine sunulması;

21. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

22. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Tebliğ gereği, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2013 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi;

23. Kurumsal Yönetim tebliği gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi;

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirket Üst Yönetimi, Grubun büyüme hızını ve verimliliğini bir üst seviyeye taşımak amacıyla gerçekleştireceği entegrasyonun ilk aşaması olarak satış, pazarlama, altyapı ve destek fonksiyonlarının bütünleştirilmesine ve operasyonel yapımızı daha verimli hale getirme ve daha etkin çalışan bir liderlik takımı inşa etme amacıyla; Türk Telekom, TTNET ve Avea’nın tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tâbi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, stratejik organizasyon değişiklikleri yapmaya karar vermiştir.

Bu kapsamda, müşterilerin teknoloji ve iletişim ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek amacıyla, sabit ses ve veri hizmetlerimizi pazara sunma modelimiz yeniden yapılandırılarak; pazarlama ve satış birimlerinin üst yönetimleri tek bir çatı altında toplanacaktır.

 Türk Telekom ve TTNET kurumsal müşteri hizmetlerinin liderliğini Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı tarafından üstlenecektir. Kendisine hâlihazırda bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, TTNET’in kurumsal pazarlama ve satış organizasyon birimleri de Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı’na bağlı olarak çalışacaklardır.

 Türk Telekom ve TTNET bireysel pazarlamanın liderliğini TTNET Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı üstlenecektir. Kendisine hâlihazırda bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, Türk Telekom Bireysel Ürün Yönetimi fonksiyonu, TTNET Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak çalışacaktır.

 Türk Telekom ve TTNET bireysel satış organizasyonlarının liderliğini TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı üstlenecektir. Önceki organizasyon yapısında Türk Telekom Satış Başkanı’na bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, TTNET Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışan ekipler de TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak çalışacaktır.

Ayrıca yakınsama teknolojilerindeki fırsatları yapısal olarak değerlendirmek ve operasyonlarımızda daha yüksek verimlilik ve fayda sağlamak amacıyla; Türk Telekom ve Avea seviyesindeki Network/Operasyon ile Teknoloji fonksiyonlarının üst yönetimini tek bir çatı altında toplanacaktır.

Bu çerçevede;  

  Türk Telekom ve Avea’nın Teknoloji, Network ve Operasyon organizasyonlarının liderliğini Türk Telekom Teknoloji Başkanı üstlenecektir. Avea Teknoloji Başkanı’na bağlı olarak çalışan ekiplere ilaveten, hâlihazırda Türk Telekom Operasyon Başkanı’na bağlı olarak çalışan ekipler de Türk Telekom Teknoloji Başkanı’na bağlı olarak çalışacaktır.

Ticari ve altyapı ile ilgili alanlarda gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayı desteklemek amacıyla, grubun bazı destek fonksiyonları da tek bir çatı altında toplanacaktır.

 Grup seviyesinde strateji fonksiyonuna Türk Telekom Strateji ve İş Geliştirme Başkanı liderlik edecektir.

 Grup seviyesinde yeni kurulan iş planlama fonksiyonunun liderliğini Türk Telekom İş Planlama Başkanı üstlenecektir.

 Grup seviyesinde satınalma organizasyonunun liderliğini Türk Telekom Satınalma Başkanı üstlenecektir.

 Grup seviyesinde yeni kurulan insan kaynakları fonksiyonunun liderliğini Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı üstlenecektir. Türk Telekom, Avea ve TTNET’te insan kaynakları ile ilgili birimler Türk Telekom İnsan Kaynakları Başkanı’na bağlı olarak çalışacaktır.

Yeni bir Türk Telekom Destek Hizmetleri Başkanlığı kurulmuş olup destek hizmetleri organizasyonuna liderlik edecektir.

Yeni bir Türk Telekom Regülasyon Başkanlığı kurulmuş olup regülasyonla ilgili konulara liderlik edecektir.

24. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 300 milyon Euro'ya kadar alımlar için Yönetim Kurulu'nun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;

25. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması;

26. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi;

27. Dilekler ve Kapanış.

 

 

Bu Haber 3790 defa okunmuştur.
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
TELEKOM´DAN YÖNETİM DEĞİŞ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!