NAKİL OLACAK PERSONEL DİLEKÇELERİ NAKİL OLACAK PERSONEL DİLEKÇELERİ

Tarih: 2009-05-30

MAKİL OLACAK PERSONEL DİLEKÇELERİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş DEN NAKİL OLACAK PERSONEL DİLEKÇELERİ ÖNEMLİ NOT: Öncelikle aşağıda açıklanan ve yapılması gereken işlemlerle ilgili dilekçelerin iki nüsha olarak hazırlanıp, kurumun evrak servisinden tarih ve sayı alınarak bir nüshasının gereği sağlanmak üzere kuruma verilmesi, ikinci nüshasının ise kişilerin kendilerince ileride hukuki açıdan kullanılmak üzere muhafaza edilmesi çok önemlidir. 1- Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gitmek istemeyen (başka bir deyişle emekli olmak isteyen personel) personel ilişikteki Ek-1 dilekçeyi doldurarak İl Müdürlüğünün kendilerine “Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına nakledilmek üzere DPB na bildirilmelerinin İcra Kurulunun ../../2008 gün ve … sayılı kararı ile onandığı …… yazısının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde İl Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.” Müracaat edecekleri tarih itibariyle kurumdan ilişikleri kesileceğinden tarihin ../../2008 olması gerekir. Çünkü ../../2008 tarihindeki ikramiyeyi aldıktan sonra ayrılabilsinler. 2- Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına isteği dışında gönderilecek personelin yapması gerekenler: İlişikteki Ek-2 dilekçe ile birlikte yine ilişikteki Ek-1/A yı birlikte bağlı oldukları müdürlüklere vereceklerdir. -------------------------------------------------------------------------------- (Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gitmek istemeyerek emekli olmak isteyen personel içindir.) EK-1 ….……………………..İl Müdürlüğü ………………………...Müdürlüğüne Müdürlüğünüz emrinde ……………………. unvanında görev yapmaktayım. 2. Tip iş sözleşmesi imzalayarak kurumda çalışmaya devam ederken İl Müdürlüğünün ../../2008 gün ve ….. sayılı yazısı ile hizmetime ihtiyaç duyulmaması nedeniyle sözleşmemin sona erdirilerek 406 sayılı Kanunun Ek 29 ncu ve 4046 sayılı Kanun 22 nci maddesi çerçevesinde başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilmem İcra Kurulunun ../../2008 tarih ve 81 sayılı kararı ile onandığı İnsan Kaynakları Başkanlığının ../../2008 gün ve 1598 sayılı yazısı il müdürlüğünce ../../2008 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden tüm yasal haklarımın saklı kalması kaydıyla 406 sayılı Kanunun ek 29 ncu madde ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan nakil hakkımdan tarafıma kıdem ve ihbar tazminatlarımın ödenmesi suretiyle vazgeçmek istiyorum. Gereğini arz ederim. .../.../2008 Adı Soyadı İmza Adı Soyadı: Sicil No: İşyeri Adresi: İkametgah Adresi: Tel No: -------------------------------------------------------------------------------- EK-2. ...…………..İl Müdürlüğü ………………..Müdürlüğüne …/…/… tarihinde işe girdiğim kurumda halen ………………………Müdürlüğünde …………….unvanında kapsam dışı işçi statüsünde 2.Tip iş sözleşmesi imzalayarak görev yapmakta iken İl Müdürlüğünün ../../2008 günlü ekteki (Ek-3) yazısı ile kendi istek ve iradem dışında yöneticiler tarafından hizmetine ihtiyaç duyulmadığı belirlenenlerin iş sözleşmelerinin sona erdirilerek 406 sayılı Kanunun Ek 29 ncu ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeleri İcra Kurulunun ../../2008 tarih ve … sayılı kararı ile onandığı, mağdur olmamam için başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılacak nakil işleminde Devlet Personel Başkanlığınca değerlendirilmek üzere il tercihini gösterir nakil talep formu, tebligat adresine ilişkin dilekçe, eşi çalışıyor ise eş durum belgesinin kendime tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde alınması tebliğ edildi. Buna rağmen; 1- Emekliliğime………kaldı, hiç olmazsa 2.Tip iş sözleşmemin bitim tarihinin (5 yıl) sonuna kadar kurumda çalışmaya devam etmek istiyorum. 2- Başka kuruma 5 yılın sonunda gitmek istiyorum. 3- Kurumda kalmamın istenmemesi halinde a) Tüm yasal haklarımın saklı kalması b) İhbar ve kıdem tazminatlarımın ödenmesini c) Sağlık Yardım Sandığında bulunan kesintilerimin faiziyle birlikte tarafıma ödenmesini d) Kendi istek ve iradem dışında zorlama yoluyla başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına naklimin durdurulması kabul edilmemesi halinde zorda kalarak ilişikteki Ek-1/A nin işleme konulmasını ve sonucundan tarafıma bilgi verilmesini arz ederim. Adres: .../.../2008 Adı Soyadı İmza EKLER: Ek-1 (2 adet form) -------------------------------------------------------------------------------- EK-1/A ………………………………………………. …/…/…… tarih ve ……… sayılı yazınız ile tarafıma Şirketiniz ile imzalamış olduğum 2.Tip İş Sözleşmemin isteğim dışında sona erdirilerek, 406 sayılı Kanunun ek 29 ve 4046 sayılı Kanunun 22.maddesi çerçevesinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirileceğimin İcra Kurulunca onandığı, herhangi bir mağduriyetimin olmaması için başka kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil işleminde Devlet Personel Başkanlığında değerlendirilmek üzere il tercihini gösterir nakil talep formu, tebligat adresine ilişkin dilekçe ve eş durum belgesinin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde teslim etmem gerektiği bildirilmiştir. Ben bu dilekçe ile iş sözleşmenin kati surette fesh etmek istemiyorum. İş sözleşmemin Şirketiniz tarafından feshedilmesi halinde, tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla nakil sürecinin başlaması aşamasında dikkate alınmak üzere söz konusu yazınız ile istenilen bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bilginizi arz ederim. …./…/2008 EK: 1 Eş durum belgesi Adı ve Soyadı: Şirket Sicil No: Kanuni İkametgah adresi: Telefon No: Ulaşılabilecek bir yakınımın Adı ve Soyadı: Adresi: Telefon No: Tercih Ettiği İller : 1- 2- 3- Eşi çalışıyor ise bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu BAĞKUR : EMEKLİ SANDIĞI : SSK : DİĞER : NOT: İcra Kurulunun ../../2008 gün ve … sayılı kararı gereği, sözleşmemin fesih edildiği İnsan Kaynakları Başkanlığının ../../2008 gün ve…… sayılı yazısı tarafıma tebliğ edilmiştir. Mağduriyetimi önlemek ve il tercihi yapmak amacıyla bu dilekçenin tüm yasal haklarımın saklı kalması kaydıyla, sözleşmemin kurum tarafından isteğim dışında fesih edilmesi neticesinde işleme konulması için veriyorum…./…./2008 Adı Soyadı İmza TELEKOMCULAR DERNEĞİ HUKUK SERVİSİ

  
Bu Haber 3936 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!