RADYOLİNK YARGITAY KARARIRADYOLİNK YARGITAY KARARI

Tarih: 2009-06-01

Türk Telekom’a Ait Radyolink İstasyonlarında Çalışan Güvenlik Personelinin Fazla Çalışma Haklarına Dair Yargıtay Kararları Türk Telekomünikasyon AŞ. (R-L) İstasyonlarında Çalışma Usul ve Esasları başlıklı düzenleme çerçevesinde, Türk Telekom’a ait radyolink istasyonlarında, bir dönem, beş (5) gün, günde yirmi dört saat çalışıp arkasından on (10) gün dinlenen, ardından da yeniden aynı sürelerle çalışan, son dönemde ise yedi (7) gün, günde yirmi dört saat çalışıp arkasından on dört (14) gün dinlenen güvenlik personelinin “fazla çalışma” ücreti için açtığı davalarda Yargıtay, isteği belirli ölçüde kabul eden kararlar verdi.( Yargıtay HGK 21.03.2007 tarih ve 2007/9-176 E. 2007/164 K. sayılı kararı) Yargıtay, fazla çalışma iddiasına konu çalışmaların hangi iş yasası yürürlükte iken geçtiğine dikkat edip bu konuda ayrıma giderek (10 Haziran 2003 tarihine kadar 1475 sayılı İş Yasası yürürlükte iken, anılan tarihte (10 Haziran 2003) Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Yasası yürürlüğe girmiştir) güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin fazla çalışma ücret,ne hak kazandığı sonucuna varmıştır. 2003 yılına kadar yürürlükte olan 1475 sayılı İş Yasası’nın çalışma süresine dair 61.maddesine göre, iş süresi haftada en çok kırk beş (45) saat olup, kırk beş saatin üstünde yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılmaktadır. 1475 sayılı yasadan sonra yürürlüğe giren 4857 sayılı yasanın 63.maddesi, ilke olarak eski yasadaki kırk beş (45) saatlik genel çalışma süresinin benimsemekle beraber, “Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.” hükmü ile, tarafların anlaşmasına bağlı olarak, iki aylık bir dönem içim çalışılan ve çalışılmayan günleri denkleştirmenin mümkün olduğu esası benimsenmiştir. Radyolink istasyonlarında yapılan çalışmanın niteliği, işin ve işyerinin özelliğine göre, çalışan işçilerin (güvenlikçi) uyku ve yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri için ihtiyaç duyulan zaman dilimini de gözeten Yargıtay, günlük çalışma süresinin en fazla on dört (14) saat olarak kabul edilmesini gerektiğine karar vermiştir. Buna göre, Yargıtay, 1475 sayılı İş Yasasının uygulanacağı dönem için, işçinin çalıştığı hafta için, kırk beş saati aşan sürenin fazla çalışma olduğuna (beş gün, günlük 14 saat, 5 x 14 = 70 saat – 45 (normal çalışma süresi = 25 saat fazla çalışma süresi) hükmederken, 4857 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği dönem için, 63.madde ile getirilen denkleştirme çerçevesinde, günlük on bir (11) saati aşan sürenin fazla çalışma süresi olduğuna hükmetmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2007 tarihli bu kararları, Türk Telekom Radyolink istasyonlarında çalışan güvenlik görevlilerinin fazla çalışma yaptıklarına ve bu fazla çalışma karşılığı ücrete hak kazandıkları anlamına gelmektedir. Buna karşın, fazla çalışma alacakları için beş (5) yıllık zamanaşımı süresi olduğu gözetildiğinde, 2004 öncesi dönem için dava zamanaşımı süresinin geçmiş olması nedeniyle dava hakkının ortadan kalktığı açıktır. TELEKOMCULAR DERNEĞİ HUKUK SERVİSİ Not: Bazı internet sitelerinin Hukuk Servisimizin yazılarını kopya ederek yayınladıkları tespit edilmiştir. Hukuk servisimizin sitemizde yayınlanan yazılarının her hakkı saklıdır. Kopya edenler hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri hakkındaki kanunun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılacaktır.

  
Bu Haber 2813 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!