7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
BTK 2014 YILI 2. ÇEYREK RAPORUBTK 2014 YILI 2. ÇEYREK RAPORU

Tarih: 2014-09-03

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2014 yılı 2.Çeyrek Pazar Verileri Raporu´nu yayınladı.

Yayınlanan raporda şu bilgilere yer verildi:

"2014 yılı ikinci üç aylık dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir.

Genel Pazar Verileri

11 Ağustos 2014 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 616 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 1015’dir.

2014 yılı ikinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2014 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 1,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı ikinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 649 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer işletmeciler tarafından 2014 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 361 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 52,1 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 3,7 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık %10,3

oranında artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık %1,6 oranında azalmıştır. Trafiğin büyük bir kısmını (%88,7) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır.

01/08/2012 ile 08/08/2014 tarihleri arasında Kuruma gelen toplam şikayet sayısı 129.666 olup bu şikâyetlerin 124.795 tanesi cevaplanmış, 133 tanesi Kurum içinde başka birimlere yönlendirilmiş, 2.176 tanesi işleme konulmuş fakat sonuçlanmamış ve 2.061 tanesi ise reddedilmiştir. Bu dönemde en fazla şikâyetin yaklaşık %49 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir.

Sabit Pazar

2014 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 13.010.147 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre %2,1 azalarak yaklaşık %16,97 seviyesine düşmüştür. Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,69 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür.

2014 yılının ikinci çeyreği itibarıyla kullanıcı bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 206.535, arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 81.650 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Diğer yöntemlerle STH işletmecilerini kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 1.716.398’dir. İşletmecilerin toplam ön ödemeli kart satış adedi ise 3.165.354’tür.

2014 yılının ikinci çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %41,08’ini teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %43,20’sini oluşturmuştur.

2014 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık 847 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %23,3 oranında azalırken bir önceki döneme göre de %7,5 oranında azalmıştır.

Yaklaşık 2 milyon kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden hizmet almış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 292 milyon TL civarında gerçekleşmiştir.

Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde bir önceki yılın aynı döneminde %80,57 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2014 yılı ikinci üç aylık döneminde %72,43 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %16,06’sını oluşturan mobile doğru trafik 2014 yılının ikinci çeyreğinde toplam trafiğin %22,64’ünü teşkil etmiştir.

2013 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 3,4 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2014 yılının ikinci çeyreğinde %17,1 oranında azalarak yaklaşık 2,7 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir.

Şehiriçi trafikte STH işletmecilerinin payı %14,41 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %85,59 olarak gerçekleşmiştir.

Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %28,71 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un pazar payı ise %71,29 olarak gerçekleşmiştir.

Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %43,32 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %56,68 olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom’un payı %55,21 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %44,79 olarak gerçekleşmiştir.

Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom’un payı %30,69 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %69,31 olarak gerçekleşmiştir.

Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %67,15 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %32,85 olarak gerçekleşmiştir.

Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %26,27 olarak gerçekleşirken Türk Telekom’un payı %73,73 olarak gerçekleşmiştir.

Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat) olmuştur.

2014 yılı ikinci çeyrekte de sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya’dır.

2014 yılı ikinci üç aylık döneminde 153 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 azalırken bir önceki döneme göre %2,2 oranında artmıştır.

2014 yılı ikinci çeyreğinde Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 22,67 TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı ikinci üç aylık dönemde 140 milyon TL olarak gerçekleşen Türk Telekom’un sabit yatırım tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %57,9 oranında azalırken bir önceki döneme göre %80 oranında artmıştır.

İnternet ve Genişbant

2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi bulunurken, yaklaşık altı yıllık bir sürede altı kata yakın artışla 2014 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 37 milyona yaklaşmıştır.

2014 yılının ikinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %5,8 artış gerçekleşmiş olup, mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %23,8 olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xDSL abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine geçmiş ve bu düşüş 2012 yılı dördüncü çeyreğinde yerini tekrar artışa bıraksa da bundan sonraki süreçte yatay bir eğilim göstererek, 2014 yılı ikinci çeyrekte 6,7 milyona yaklaşmıştır.

Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre %0,8 oranında artarak 496.038’e çıkmıştır.

2014 yılı ikinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1,18 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %61’i 4-8 Mbit/sn hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.

Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %83 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abonelerin yaklaşık %14’ü bulunmaktadır. Mobil cepten internet abonelerinden 100 MB üzerin kullanımı olan abonelerin oranı ise %56, 0-50 MB aralığında kullanımı olan abonelerin oranı da yaklaşık %38’dir.

Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin genişbant pazarındaki payı 2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla %11,8 olarak gerçekleşirken bu dönemde özellikle fiber genişbantın etkisi ile birlikte TTNet’in genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek %66,1 seviyelerine inmiştir. Bunun yanında alternatif işletmecilerin 6,7 milyona yaklaşan xDSL abonelerindeki payı ise %15 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca toplam genişbant pazarında kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %5,8 olurken fiberin pazar payı %15,6 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %11,2 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %27’dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %37,1 iken OECD ortalaması %72,4’dür.

2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla “Nic.tr” kayıtlarında 353.724 adet “.tr” uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %74,2’si “com.tr”, %8,1’i “gen.tr”, %3,6’sı “gov.tr”, %3,2’si ise “web.tr” uzantısına sahiptir.

2005 yılında 3 (üç), 2006 yılında ise 1 (bir) adet olmak üzere toplam 4 (dört) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı hâlihazırda yetkilendirilmiş olup 2014

Haziran sonu itibarıyla 1.088.082 elektronik imza ve 312.631 mobil imza olmak üzere toplam 1.400.713 elektronik sertifika oluşturulmuştur.

Mobil Pazar

Haziran 2014 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %92,31 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 70.791.075 mobil abone bulunmaktadır. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı %110’un üzerine çıkmaktadır.

2014 yılı ikinci çeyrekte 3G abone sayısı 53.385.739’a ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 28.445.663’e yükselmiştir. 2014 yılı ikinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 61.913 TByte olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı 2,3 milyon civarındadır.

2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla faturalı mobil genişbant abone sayısı 14.883.203 olarak, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 13.532.460 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı ikinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %57,7’sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %39,8’den %42,3’e çıktığı görülmektedir.

2014 yılı ikinci üç aylık dönemde numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %3,6 oranında artarak yaklaşık 3.476.395 olarak gerçekleşmiştir. 18 Ağustos 2014 tarihi itibariyle de toplam 72.379.514 numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %48,92 Vodafone’un %28,78 Avea’nın ise %22,3’lük paya sahip olduğu görülmektedir.

2014 yılı ikinci çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell’in pazar payının %46,2 , Vodafone ve Avea’nın ise sırasıyla %32,55 ve %21,25 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2014 yılı ikinci çeyrekte gelire göre pazar payları 2013 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell’in pazar payının yaklaşık 2,5 puan azaldığı, Avea’nın pazar payının 0,1 puan Vodafone’un pazar payının ise 2,4 puan arttığı görülmektedir.

2014 yılı ikinci çeyreği itibariyle Avea abonelerinin %45,7’inin, Turkcell abonelerinin %41,9’unun, Vodafone abonelerinin ise %40,2’sinin faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir.

Toplam mobil abonelerin yaklaşık %90,7’sini bireysel, %9,3’ünü ise kurumsal aboneler oluşturmaktadır.

2014 yılı ikinci üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %10,30 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %9,08 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiğinin %7,51 oranında, Vodafone’un trafiğinin %8,48 oranında Avea’nın trafiğinin ise %17,28 oranında arttığı görülmektedir.

2014 yılı ikinci çeyrekte de mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya’dır.

Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu)’dir.

2014 yılı ikinci üç aylık dönemde SMS sayısının yaklaşık 31.979 milyon civarında gerçekleştiği, 2011 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısının ise yaklaşık 33,5 milyona düştüğü görülmektedir.

İşletmeci bazında gönderilen SMS ve MMS sayıları incelendiğinde 2014 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki çeyreğe göre Avea’nın SMS sayısı %8,31 MMS sayısı %18,97 artmış Turkcell’in SMS sayısı %18,04 MMS sayısı %2,31 azalmış ve Vodafone’un SMS sayısı %7,32 azalmış MMS sayısı %18,89 artmıştır.

Konuşma gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %68,2’sini Vodafone’un gelirlerinin %65,74’ünü ve Avea’nın gelirlerinin %54,73’ünü oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %7,77’sini, Vodafone’un gelirlerinin %11,31’ini ve Avea’nın gelirlerinin %12,24’ünü oluşturmaktadır. Data gelirleri ise

Turkcell’de %19,31, Vodafone’da %21 ve Avea’da %29,22’lik paya sahiptir.

. 2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 22,07TL, Vodafone için 21,66 TL, Avea için ise 21,70 TL’dir.

. Haziran 2014 itibarıyla Turkcell’in MoU değeri 299 dakika, Vodafone’un 412 dakika ve Avea’nın ise 437 dakika olarak gerçekleşmiştir.

. 2014 ikinci çeyreğinde 364 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, raporda yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke olmuştur.

Diğer Hizmetler

. 2014 yılı ikinci çeyreği itibarıyla alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 51.579 km’dir. Türk Telekom’un ise 183.930 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 123.572 km’si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.

. Alternatif altyapı işletmecilerinin elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 167,4 milyon TL seviyesindedir.

. Türksat’ın 2014 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.150.463 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 609.236 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 45.474 Türksat abonesi bulunmaktadır.

. Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2014 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 10.629 aboneye uydu yer istasyonlarıyla uluslararası internet bağlantıları, video konferans, noktadan noktaya uluslararası uydu data devreleri gibi hizmetleri sağlamaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler ise yaklaşık 68 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

. Uydu Platform hizmet grubundan “İmzalanan Abonelik Sözleşmesi

ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı” 2014 yılı ikinci çeyreği için toplam

4.980.562’dir. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler ise yaklaşık 362 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

. GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 2014 yılı ikinci çeyreği için 6.087’dir. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir ise yaklaşık 3,76 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

. Rehberlik hizmeti kapsamında 2014 yılı ikinci çeyreğinde toplam çağrı sayısı 9.938.552 olup toplam çağrı süresi 15.742.307 dakikadır.

Numara ile sorgulama hizmeti 2011 yılı üçüncü çeyreğinde sunulmaya başlanmış ve bu kapsamda 2014 yılı ikinci çeyreğinde 4.950.492 adet numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. Yine bu çeyrekte toplam 20.354.155 adet isim ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan sorgulamaların

15.538.287 adedinde bireysel numara ve 7.697.563 adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 16,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

. Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 2.295 ve kullanıcı sayısı 69.449 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı ikinci çeyrekte bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir."

Bu Haber 4005 defa okunmuştur.
BİLİŞİMİN EN İYİLERİ
OGER 22 MİLYAR TEMETTÜ ALDI
SİBER ZORBALIK YAYGINLAŞIYOR
NETAŞ´IN 50. YILI
TURKCELL UKRANYANIN 4G İHALESİNE
TURKCELL DİYALOG MÜZESİNE ÖDÜL
CEP VE İNTERNETTE YENİ DÖNEM
TURKCELL’İ ALKIŞLIYORUZ.
GSM OPERATÖRLERİNE KIYAK MI?
GSM OPERATÖRLERİ VERGİ Mİ KAÇIRI
2017´DE DURDURULAN SİBER SALDIRI
BTK ve TÜRKÇE DUYARLILIĞI
PARMAK İZİ DE ÇALINABİLİYOR
KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ
BAŞLANGIÇ ÇOK İYİ! PEKİ, SONRASI
TURKCELL FAİZSİZ BANKACILIĞA GİR
ŞİFRENİZİ GÜVENLİ Mİ SANIYORSUNU
VODAFONE´DA AKILLI ŞEBEKE
VODAFONE´UN İŞGÜZARLIĞI MI?
TUİK 2017 BİLİŞİM ARAŞTIRMASI
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!