DÖNER SERMAYE SORULARI DÖNER SERMAYE SORULARI

Tarih: 2009-06-04

SORU: Murat arkadaşım, bende hastanede çalışıyorum ve bende 3 yıldır döner sermaye alamadan çlışıyorum. Derneğimiz bu döner sermaye hususunda neden bir adım atmıyor konuyu mahkemeye taşımıyor yada bizi aydınlatmıyor? Lütfen ilgileniniz bu konu ile acilen. Saygılar. Bu soru 03.06.2009 tarihinde Derneğimize gönderilmiştir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar daha önce ÖZEL HİZMET TAZMİNATI başlıklı sorunun cevaplanmasında verilmiş olmasına rağmen tekrar tekrar sorulmaktadır. Soruları mail ile gönderen üyelerimize cevaplarımızı gönderiyoruz. Ancak rumuzlu e-mail gönderenler açık kimliklerini ve çalıştığı kurumları da bildirirlerse kendi kurumlarındaki haklarına yönelik mahkeme kararlarını da sitemizde yayınlayabiliriz. İlke olarak rumuzlu mail gönderen kişi ve üyemiz olmayanlara herhangi bir cevap verme yükümlülüğümüz olmamasına rağmen Derneğe URK rumuzu ile döner sermaye sorusunu gönderen kişiye yönelik olarak aynı açıklama bir kez daha aşağıda yinelenmektedir. Sorudan anlaşıldığı kadarıyla, Türk Telekom’da çalışmakta iken bir başka kamu kurumuna nakledilen personelin aylığının gittiği kurumdaki ücretten yüksek olması sebebiyle, nakil aylığının dondurulması nedeniyle, kurumda diğer personele yapılan döner sermaye ödemesinden yararlandırılmaması işlemi nedeniyle uğranılan mağduriyet sorgulanmaktadır. Bu sorunun yanıtı, 406 sayılı yasa ve bu yasanın atfıyla uygulanması söz konusu olan 4046 sayılı yasanın maaş dondurulmasına dair hükümlerinin incelenmesine bağlıdır. 406 sayılı Telgraf ve Telefon Yasası’nın halen yürürlükte olan Ek Madde 29’un ikinci ve üçüncü fıkralarında şu hüküm bulunmaktadır; ek madde 29; (ikinci fıkra) Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve söz konusu personel hakkında anılan madde hükümleri uygulanır. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler Hazine tarafından karşılanır ve kapsam dışı personelden nakil hakkından vazgeçenler hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasındaki süreler yazılı olarak beyanda bulunanlar için beyan tarihinden, hizmetine ihtiyaç bulunmayanlar için ise kararın kendilerine tebliğ tarihinden başlayarak on gün olarak esas alınır. (2) Bu hükümlere göre, nakille ilgili süreçte 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasanın 22.maddesi hükümleri uygulanacaktır. Anılan 4046 sayılı yasanın 4971 ve 5398 sayılı yasa ile değişik 22.maddesinin beşinci fıkrasında, Madde 22; (beşinci fıkra) Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ÜCRET, EK ÜCRET, EK ÖDEME, TEŞVİK ÖDEMESİ, DÖNER SERMAYE PAYI VE BENZERİ ADLARLA YAPILAN HER TÜRLÜ ÖDEMELERİN (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir… denilerek, fark tazminatı hesaplamasında hangi unsurların dahil, hangilerinin hariç olacağı açıkça ortaya konulmuştur. Buna göre, fark tazminatına dahil ödemeler ayrıntılı olarak sayılması ile yetinilmeyip sadece “fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı alınan ücret” hariç tutularak, bunlar dışındaki tüm ödemelerin fark tazminatı hesaplamasında dikkate alınması ortaya konulmuştur. Bu yasal düzenlemenin 4971 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önceki (15.07.2003 öncesi) halinde ÇEŞİTLİ KURUMLARDA ÖDENEN DÖNER SERMAYE VE ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ ÖDEMELERİ FARK TAZMİNATI HESABI DIŞINDA TUTULMAKTAYKEN, 4971 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE, TIPKI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ GİBİ FİİLİ ÇALIŞMAYA BAĞLI OLARAK ÖDENEN BU ÖDEMELER DAHİ FARK TAZMİNATININ HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMİŞTİR. Yani, 4971 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 15.08.2003 tarihinden sonra nakil işlemine tabi tutulan personel açısından, döner sermaye geliri, fark tazminatı hesanda dikkate alınan bir unsur olup, maaşlar eşitleninceye kadar Türk Telekomdan geçen personelin döner sermaye ödemesinden yararlanması mümkün olamayacaktır. Bu konuda değişik kurumlara giden personel adına açılan davalar olumsuz sonuçlanmıştır. TELEKOMCULAR DERNEĞİ HUKUK SERVİSİ Not: Bazı internet sitelerinin Hukuk Servisimizin yazılarını aynen kopya ederek yayınladıkları tespit edilmiştir. Hukuk servisimizin sitemizde yayınlanan yazılarının her hakkı saklıdır. Kopya edenler hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri hakkındaki kanunun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılacaktır.
Bu Haber 2634 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!