6. KİTAP GÜNÜ 6 OCAKTA BEKLİYORUZ. Konuğumuz: Cengiz Önal TARAKÇIOĞLU
 
2013-14 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUMUZ2013-14 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUMUZ

Tarih: 2014-12-19

TELEKOMCULAR DERNEĞİ 04.12.2012-12.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulumuz göreve gelince, daha önceki Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Orta ve Uzun vadeli hedefleri yol haritamız olarak kabul etti. Derneğimizin faaliyetleri bu yol haritasına uygun olarak yürütüldü.

WEB SİTEMİZ

Sesimizi duyurmakta en önemli aracımız olan web sitemizi hem görsel hem de içerik açısından geliştirmek için çaba gösterdik. Üyemiz olsun, olmasın camiamızda meydana gelen vefat, hastalık, düğün, unvan yükselmesi vb. gelişmeleri haber olarak yayımladık. Ulusal ve yerel medyayı tarayarak, üyelerimizi ve sektörü ilgilendiren haberlerden izleyicilerimizi haberdar etmeye çalıştık. Sitemizi, yayınladığımız  haberlerin yanında makaleler ile zenginleştirdik.  Tüm bunların sonucunda da sitemiz oldukça iyi bir izlenme oranına kavuştu. 2014 yılı itibariyle günlük tekil ziyaretçi ortalaması 3000, günlük ortalama tıklanma sayısı da 9000 seviyesinde seyretmiştir. Günlük tekil ziyaretçi sayısının 6000’i tıklanma sayısının 15000’e ulaştığı günler oldu. Bu rakamlar, bir dernek sitesi için çok ciddi rakamlardır. Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının internet sitelerinin izlenme sayıları içerisinde, sitemiz ilk sıraşlarda yer almaktadır. Sitemizin 2-3 milyon üyeli sendikaların sitelerinden, milyon dolar bütçeli dernek sitelerinden daha çok izlenmektedir.

SOSYAL MEDYA VE DERNEĞİMİZ.

2011 yılında oluşturulan Facebook grubumuzun üye sayısı 4500 kişiyi geçmiş, 2012 yılı Haziran ayında oluşturulan twitter adresimizin takipçi sayısı da 560  kişiyi  bulmuştur.

Facebook grubu üyelerimizin tamamına yakınını Telekom/PTT kökenliler oluştururken, twitterdaki takipçilerimiz arasında sektör yöneticileri, gazeteciler ve politikacılar ağırlıkta bulunmaktadırlar.

RAPORLAR

Daha önceki Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen;

 1) Türk Telekom Özelleştirmesinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi (2006 Yılından Önce Türk Telekom’da Çalışan Personelin Sorunları)

2) Türk Telekom’un Özelleştirilmesi - Bir Talan’ın Hikâyesi

3) Araştırmacılar ve Sorunları

Konulu raporları, Siyasi Parti Yöneticilerine, Medya’ya ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarına defalarca sunduk. Raporlarımız oldukça ses getirdi. Bazı köşe yazarları raporları köşelerine taşıdılar. Bazı milletvekilleri, raporlarımızda bahsettiğimiz konuları Soru Önergeleri ve Araştırma Önergeleri ile TBMM gündemine getirdiler.

ZİYARETLER

Mensuplarımızın sorunlarının kamuoyuna duyurulması, sorunlara çözümler bulunması, ilgili kurum ve kuruluşların desteğinin alınması, STK’lar ile belirli konularda işbirliği yapılması amaçlarıyla; Siyasi Partilere,  Sendikalara, Derneklere, Medya Kuruluşlarına ziyaretler yapılmış, raporlarımız takdim edilmiş, sorunlarımız aktarılmıştır.

Derneğimize ziyaretlerde bulunan çeşitli Siyasi Parti Yöneticileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile görüş teatisinde bulunulmuştur.

TELEKOMCULAR DERNEĞİ ÖDÜLLERİ

Sektörde ve sektörü ilgilendiren farklı sahalarda çalışma yapanların;  bize göre en başarılılarını, en fedakârlarını, en üretkenlerini kısacası “EN İYİ”lerini belirlediğimiz “TELEKOMCULAR DERNEĞİ ÖDÜLLERİ”ni gelenekselleştirdik.

Telekomünikasyon sektörünün 2012 yılını değerlendirdiğimiz 3. “TELEKOMCULAR DERNEĞİ ÖDÜLLERİ”ni 2013 yılı başında Kent Otelde;  Telekomünikasyon sektörünün 2013 yılını  değerlendirdiğimiz,  4. “TELEKOMCULAR DERNEĞİ ÖDÜLLERİ”ni 2014 yılı başında Holiday Inn otelde düzenlediğimiz ödül törenlerinde takdim ettik.

Ödüller Medya’da oldukça fazla yer buldu. Pek çok televizyon, gazete ve internet sitesi ödül törenlerimizle ilgili haber ve yorumlar  yayınladılar. Üyelerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık.

DİĞER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE MÜŞTEREK ETKİNLİKLERİMİZ

Derneğimiz 38 Dernek, 17 Vakıf, Bir Konfederasyon, 13 Sendika, Bir Oda, Bir Federasyon ve Bir konseyin üye olduğu Türk Dayanışma Konseyi’nin üyesidir. Dolayısıyla Türk Dayanışma Konseyi’nin tüm faaliyetlerine katılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Alternatif Bilişim Derneği, Mobbingle Mücadele Derneği, Araştırmacılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile işbirliği halinde çeşitli etkinliklerde bulunulmuştur.

TOPLANTILAR

Kadınlar Günü nedeniyle 2013 ve 2014 yıllarında (8.Mart) yalnızca bayan arkadaşlarımızın davet edildiği “Kadınlar Günü” etkinlikleri düzenlendi.

Hasret Giderme Toplantıları adı altında, eskiden aynı birimde çalışan arkadaşları bir araya getirmek amacıyla toplantılar yapıldı.

Çeşitli konularda söyleşi ve toplantılar yapıldı.

2014 yılı Ramazan ayında Ankara’da İftar Yemeği düzenlendi.

ÜYELERİMİZİN HUKUKİ SORUNLARI

Türk Telekom’dan ayrılan ve Türk Telekom’da çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunduk.

Türk Telekom’dan ayrıldığımız günden bugüne eksik maaş aldığımız bütün kesimlerce bilinmesine, gerçek durumun belgelenmesi, mahkemelerin görevlendirdiği bilirkişilerce tespitine rağmen davalarımız hukukun labirentleri içinde 6-7 senedir gezdirilmektedir. Arkadaşlarımızın bıkkınlığa uğraması, yılması için kanunların açıklıkları muhataplarımızca sonuna kadar kullanılmış, mahkemelerde bu duruma müsamaha göstermişdir. Tüm engellemelere rağmen kazanılmış haklarından vaz geçmeyen üye arkadaşlarımızın davaları sürmektedir.

“Adalet Mülkün Temelidir” sözü mahkeme salonlarına asılan ülkemizde, ne acıdır ki hukuk çok yavaş işliyor. Adalet gecikiyor. Davalar sonuçlandığı zaman da vicdanlar yeterince tatmin olmuyor. Hukuk sistemimiz, “USUL” problemi ile boğuşuyor. Usul hukukundaki karmaşa adaletin gecikmesine, hatta gerçekleşmemesine neden oluyor. Bu eleştiriler toplumumuzda yıllardır tartışılır. Ama bir türlü çözüm bulunamaz. Biz bu konunun vahametini işin içine girince  daha iyi anladık.

Umarız bu davalar bir an önce lehimize sonuçlanır.

Öte Yandan Araştırmacı Arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü için kısa adı ADYED olan Araştırmacılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte faaliyetler sürdürülmüş, bu çalışmaların sonucunda istenilen ölçüde olmasa da kısmi bir iyileştirme yapılması sağlanmıştır.

BASIN TOPLANTILARI-BASIN AÇIKLAMALARI VE FAALİYETLERİMİZİN YANSIMALARI

Derneğimiz çeşitli konularda basın açıklamalarında bulunmuş ve bu açıklamalardan bazıları medyada da yer almıştır.

Görüştüğümüz pek çok milletvekili de Türk Telekom eski çalışanlarının sorunlarını, Türk Telekom Özelleştirilmesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Telekom’un Gayrimenkul satışını, BTK hakkındaki Devlet Denetleme Kurulu Raporunu, Türk Telekom Yönetim Kurullarının teşkili, Türk İsminin Türk Telekom tarafından kullanılması gibi onlarca farklı konuda Soru Önergeleri verdiler.

PTT VE TÜRK TELEKOM ANILARI YARIŞMASI

Çoğumuz 1840’yılında kurulan PTT’de memuriyete başladık. Dolayısıyla  174 yıllık bir gelenekten gelen, bir kurum kültürümüz var. PTT ilk evimizdi. 1995’de PTT bölündü… Büyük bir kısmımız Türk Telekom’a geçti… PTT’de kalanlar da Türk Telekom’a geçenler de 174 yıla ulaşan kurumsal geleneği sürdürdüler..Yıllar geçti Türk Telekom özelleştirildi…Ve  emeklilikler, istifalar, başka kuruma nakiller…Ve hâlâ PTT’de ve Türk Telekom’da çalışanlar…Kısacası biz sayısı 300.000’i geçen büyük bir aileyiz…Bu ailenin fertleri bir araya gelince geçmiş günleri yâd ederler... Anılarını paylaşırlar…

Biz Telekomcular Derneği olarak istedik ki, bu anılar kağıda dökülsün,  bu anıların bir bölümü gelecek nesillere intikal etsin… Gelecek nesiller PTT/Türk Telekom ailesinin ne kadar cefakâr, ne kadar fedakâr olduğunu anılardan öğrensin… Telgraftan İnternete ulaşan iletişim teknolojisindeki değişimi çalışanların kaleminden okusun…Okuyanlar “bu PTT/Türk Telekom ailesi ne büyükmüş…” desin..

İşte bu amaçla derneğimiz PTT ve Türk Telekom anıları ile ilgili bir anı yarışması düzenledi… Amacımız bu yarışma sırasında gönderilen anıları kitaplaştırarak, kalıcı hâle getirmek.

Yarışmaya son katılım tarihi 31.12.2014…

Yarışma sonunda 1. gelecek anının yazarına 2000 TL, 2. gelecek anının yazarına 1000 TL, 3. gelecek anının yazarına 500 TL ödül verilecektir. Ayrıca ilk üçe giren yazarlar yanında mansiyona layık görülen 5 yazı sahibine de birer plaket takdim edilecektir. Ödüller 2015 yılı Şubat Ayı içerisinde yapılacak olan “Telekomcular Derneği Ödülleri” ödül töreni sırasında takdim edilecektir.

Hepinizden bu yarışmaya katılarak bize destek vermenizi talep ediyoruz…

DİĞER HUSUSLAR;

Biz göreve başlarken yaptığımız duyurularda, arkadaşlarımızın yönlendirici, yol gösterici eleştirilerine açık olduğumuzu belirttik. Bu tür eleştirileri de hep olumlu olarak karşıladık, hatalarımızı düzeltmeye çalıştık.

Örneğin;

1)    Derneğin bir siyasi fikrin hâkimiyetinde olduğu eleştirisi yaygındı.  Doğru değildi, ancak genel kabul görmüş  bir eleştiriydi. Bu yargıyı değiştirmek için çok uğraştık.  Derneğimizin, “Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü”, “Özelleştirmedeki hataların ortaya konulması”, “Milletimizi millet yapan ortak değerlere bağlılık”, “Türk Telekom’da yapılan yanlışların ortaya konması” konularında hassas olması gerektiği konusundaki inancımızı hep muhafaza ettik. Bu konularda duyarlı olmayı da siyasette tavır koymak olarak değerlendirilemeyeceğine inandık.

2)    Hukuki sorunlar konusunda da yoğun eleştiri aldık. Bunların büyük çoğunluğu da, eleştirileri yapanlar açısından  haklıydı. Ancak bu sorunların büyük bölümü de, yasalardaki boşluklar, açılan ilk bireysel davalarda yapılan hataların içtihat haline gelmesi, hukukun yavaş işlemesi ve davaların usul hukukunun çıkmazlarına takılması gibi bizimle doğrudan ilgili olmayan nedenlere dayanmaktadır.

Tüm gücü üye aidatlarına dayanan, maddi imkânları sınırlı  derneğimizin üye sayısı ne yazık ki istenilen ölçüye ulaşmadığı için, maddi kaynaklarımız da sınırlı kaldı. Dolayısıyla maddi güç isteyen bazı faaliyetleri de gerçekleştiremedik. Bu nedenle, uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer alan; *Ticari İşletme Oluşturulması, *Dergi çıkarılması *Misafirhane/ Restaurant/Lokal’in faaliyete geçirilmesi ve  Telekomcular Derneği Yayınları Oluşturulması hedeflerimiz yeterli maddi güce sahip olmadığımız  için gerçekleştirilemedi

Bu iki yıllık faaliyet döneminde  tabii ki eksiklerimiz ve yanlışlarımız da oldu. Büyük bölümü imkânsızlıklar ve zorluklar içinde faaliyet göstermemizden kaynaklan bu eksiklik ve yanlışlıklar için hoşgörünüze sığınıyoruz.

Bu düşüncelerle, faaliyet raporumuzu Genel Kurulun tasviplerine arz ediyoruz.

                                                                                                                   

TELEKOMCULAR DERNEĞİ  YÖNETİM KURULU

 

Bu Haber 1215 defa okunmuştur.
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
ÖZELEŞTİRİ, GURUR VE DAVET
BİR İMZA... BİR SÖYLEŞİ...
EBRU KURSUNA BEKLİYORUZ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!