NAKİL PERSONEL (2. KEZ) MAAŞINAKİL PERSONEL (2. KEZ) MAAŞI

Tarih: 2009-07-12

NAKİL OLAN PERSONELİN TEKRAR NAKLİ DURUMUNDA MAAŞI Nakil olan bir kişi kendi nakil olduğu bir yerden başka bir kuruma nakil isteğinde bulunursa maaşının durumu ne olur. Bu kişi kendi müracaatı veya karşı kurumdan talep edilip muvafakat ile giderse maaşının durumu ne oluyor. Her iki durumda da maaşın karşı kurumdaki emsal kadroya eşitlenene kadar yükselmesi kuralı devam eder mi? 1. Soru, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası’nın “kuruluşlardaki personelin nakli” başlıklı 22.maddesinde yer alan düzenleme kapmsamında ele alınmalıdır. Pek çok kamu kuruluşunun özelleştirilmesinde esas alınan maddenin 3.7.2005 tarih ve 5398 sayılı yasa ile değişik son halinin beş ve altıncı paragraflarında, sözleşmeli personel, iş kanununa tabi personel ve 399 sayılı KHK’ya tabi (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tabi tutulan çalışanlara “şahsa bağlı hak” olarak fark tazminatı ödenmesi öngörülmüştür; .. Bu personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dâhil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. 2. Fark tazminatı ödemesi ile ilgili sınırlandırmalardan birisi 399 sayılı KHK 1 Sayılı cetvelde yer alan personel açısından getirilen “üç yıl” şartıdır; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dâhil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı haktan yararlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında (daha önce nakledilenler dâhil) dikkate alınır 3. Fark tazminatı ödemesine getirilen önemli sınırlamalardan birisi de, nakle tabi tutulan personelin, atandığı kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonunda isteğe bağlı değişiklik olanlar ile başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilmesine dair sınırlamadır; ...Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir…..(paragraf 5) .. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir. (paragraf 6) 4. Bu açık hüküm/sınırlama gereği, 4046 sayılı yasanın 22.maddesi kapsamında bir kamu kurumuna nakledilen personelin, nakil kadro unvanı veya pozisyonunda KENDİ İSTEĞİ İLE değişiklik olması veya başka kurumlara geçmesi halinde, fark tazminatı ve şahsa bağlı hak uygulaması sona ermektedir. Madde metninden, • Kurum içinde, İSTEĞE BAĞLI OLARAK gerçekleşen her tür unvan/pozisyon değişikliği halinde (görevde yükselme sınavına girerek bir üst kadro/unvana atanmak gibi) • Başka kurumlara atanma halinde ise, bu atamanın isteğe bağlı olarak gerçekleşmesine bakılmaksızın, 5. Şahsa bağlı hak ve fark tazminatı uygulamasının sona ereceğini söylemek mümkündür. Yasa koyucu, şahsa bağlı hak ve fark tazminatı uygulaması için “illiyet bağı” şartını aramış olup, temelde kişinin kendi isteğine bağlı bir değişiklik sebebiyle illiyet bağının kesilmesi halinde eski kadro/unvan ile ilgili tüm haklar kaybedilmiş olacaktır. 6. Bu durumda; kendi isteği ile veya kurumun talebi üzerine muvafakat ile bir başka kamu kurumuna atanan personelin şahsa bağlı hak ve fark tazminatı ödemesi sona erecektir. Dolayısıyla bu durumla karşılaşan personel yeni atandığı kadro/unvan ile ilgili mali haklardan yararlanabilecektir. TELEKOMCULAR DERNEĞİ HUKUK SERVİSİ

  
Bu Haber 3730 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!