BTK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"23.07.2014 tarih ve 2014/DK-SDD/389 sayılı Kurul Kararıyla abonelere fazladan yansıtılan ücretlerin iade edilmesini teminen TTNET AŞ’ye verilen 6 (altı) aylık sürede TTNET AŞ tarafından gerekli iadelerin gerçekleştirilmemiş olduğu anlaşılmış olup, bu çerçevede
 
1) 23.07.2014 tarih ve 2014/DK-SDD/389 sayılı Kurul Kararıyla abonelere fazladan yansıtılan ücretlerin iade edilmesi için 6 aylık süre verildiği halde söz konusu iadeleri bu süre içinde gerçekleştirmeyen TTNET AŞ hakkında  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin 10’uncu fıkrası ve aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer alan yaptırım ölçütleri çerçevesinde 2013 yılı net satışlarının (3.364.543.656,46 TL) % 0,03 (onbinde üç)’ü oranında idari para cezası uygulanması,
 
 2) 23.07.2014 tarih ve 2014/DK-SDD/389 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde TTNET AŞ tarafından abonelere fazladan yansıtılan ücretlerin iade edilmesi işleminin 04.05.2015 tarihine kadar gerçekleştirilmesi,
 
 3) Söz konusu iadelerin verilen ek süre içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespitini teminen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin
Soruşturma başlıklı 12’nci maddesi çerçevesinde TTNET AŞ hakkında soruşturma açılması ve soruşturma süresinin 3 (üç) ay olarak belirlenmesi hususlarına karar verilmiştir."