DENGE TAZMİNATI DENGE TAZMİNATI

Tarih: 2009-09-17

DENGE TAZMİNATLARI KONUSUNDA İKİ UYGULAMA 40,00 TL +40,00 TL) Denge Tazminatına Dair Diyarbakır ve Aydın İdare Mahkemesi Kararları ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünün Örnek Uygulaması. Bir üyenin denge tazminatları ile ilgili sorusu üzerine, yasal hükümlerin değerlendirilmesi sonucunda, i. Türk Telekom’da 399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele tabi personel olarak çalışırken 2006 yılında nakle tabi tutulan personelin “nakle esas ücreti”nin hesaplanmasında, Devlet Personel Başkanlığına (DPB) bildirim tarihine göre denge tazminatının da dikkate alınması gerektiği, örneğin, 01.01.2006 ile 30.06.2006 tarihleri arasında DPB’na bildirilen personel o dönem için geçerli olan (40,00 TL) denge tazminatından yararlanabilecekken, 01.07.2006 tarihinden sonra ismi DPB’na bildirilen personel (40,00 +40,00 = 80,00 TL) denge tazminatından yararlanabilecekleri, ii. Nitekim bu konuda İzmir 1.İdare Mahkemesinde açılan bir davada verilen 16.05.2008 tarihli bir karar ile, Nisan 2006’da ismi DPB’na bildirilen bir Türk Telekom çalışanının (399 sayılı KHK II sayılı cetvele tabi) “nakle esas ücreti”nin hesaplanmasında (40,00 TL) denge tazminatının dikkate alınması gerekliliğinin karara bağlandığı, iii. bu haktan nakil tarihi itibariyle dava açmış olan kişilerin faydalanabileceği, nakilden sonra yasal sürede dava açmamış kişilerin geriye dönük dava açmaları halinde davaların süreden reddinin olasıl olduğu,yargısına varılmıştır. Bu noktada Diyarbakır İdare Mahkemesi ile Aydın İdare Mahkemesinin benzer kararları ile Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Rektörlüğünün aldığı bir idari kararı paylaşmak isteriz. Türk Telekom’da çalışmakta iken özelleştirme nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emrine atanan bir kişinin, denge tazminatının maaşına yansıtılması isteminin reddine dair işlemin iptali için açtığı davayı inceleyen Diyarbakır 1.İdare Mahkemesi, 12.06.2008 tarihli kararıyla, davanın kabulüne karar vermiştir. Mahkeme, denge tazminatının (40,00 TL) davacının maaşına yansıtılması isteminin reddini hukuka aykırı bulurken, davacının nakil tarihinden itibaren ödemenin yapılması istemini kabul etmeyerek, idareye başvuru yapılan tarih itibariyle hakkın varlığını kabul etmiştir. Ayrıca Mahkeme, davalı idarenin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) davanın Türk Telekom’a karşı açılması gerektiğine dair itirazını da, aylık ödemeleri yapan idare olarak Çalışma Bakanlığının sorumluluğu olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. (Anılan karar halen Danıştay’da temyiz incelemesindedir) Aynı şekilde Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne karşı Aydın 1.İdare Mahkemesinde açılan bir dava sonucunda Mahkeme tarafından verilen 24.07.2008 tarihli karar ile, denge tazminatı tutarının davacının maaşına yansıtılması, naklonulan kurumdaki mali haklarının tesbitinde dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle istem kabul edilirken, nakil tarihi itibariyle değil idareye yapılan başvurudan 60 gün öncesinden itibaren davacının bu ödemeden yararlanma hakkı olduğu vurgulanmıştır. Bu içerikteki kararlar sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü bir karar alarak (2009 yılında) açılan davalar sonucunda verilen kararlar ışığında, gereksiz yere yargılama gideri ödememek için, 2006 yılından bu yana özelleştirme kapsamında Üniversiteye atanan personele, göreve başlama tarihleri de dikkate alınarak, denge tazminatı (40,00 + 40,00 TL) ve %2,5 oranındaki artışından yararlanma hakkı tanınmasına ve bu tutarların doğrudan ilgililerin aylıklarına yansıtılmasına, karar vermiştir. Bu kararlar ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünün örnek girişim/kararı, denge tazminatlarının özelleştirme gerekçeiyle nakle tabi tutulan personelin yasal hakkı olduğunun ortaya koymakta iken bu haktan yararlanmayı da başvuru koşuluna/tarihine bağlamaktadır. Bu durumda, bugüne kadar herhangi bir işlem yapmamış personel, hala donmuş maaş almakta ise, çalıştığı kuruma yazılı başvuru yaparak denge tazminatı tutarının maaşına yansıtılması isteminde bulunarak, istemin reddi üzerine başvuru tarihinden önceki 60 günden itibaren geçerli olmak üzere bu haktan yararlanması talep edebilecektir. Her ne kadar anılan İdare Mahkemesi kararları ile ilgili Danıştay kararı verilmemişse de yasal mevzuata uygun kararların onanması olasıdır. TELEKOMCULAR DERNEĞİ HUKUK SERVİSİ

  
Bu Haber 4617 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!