MAHKEME KARARINA RAĞMEN !!!MAHKEME KARARINA RAĞMEN !!!

Tarih: 2016-04-24

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Maliye Bakanı Ağbal’ın cevaplaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde, SEKA işletmesinin 2003 yılında değerinin 50’de 1’i oranında, Albayrak’a satıldığını, bu konuda yerel ve üst mahkemelerin iptal kararı olduğunu ancak işletmenin hâlâ devlete iade edilmediğini belirterek, yaşanan sürece ilişkin sorular yöneltti.

Ağbal, verdiği cevapta 13 yıl boyunca birçok mahkeme kararına rağmen SEKA özelleştirmesinin iptal edilmediğini doğruladı.

Ağbal, süreci şöyle anlattı: “SEKA’ya ait Balıkesir İşletmesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun varlık satış sözleşmesi ile alıcıya devredilmiştir. Devirden sonra yargı mercilerince özelleştirme işleminin iptaline karar verilmesi üzerine Özelleştirme İdaresi tarafından geri alım davası açılmıştır. 12 Eylül 2011 tarihli Bakanlar Kurulu prensip kararında, ‘Özelleştirme işlemleri tamamlanarak fiili devir işlemleri sonuçlandırılan bazı özelleştirme işlemleri hakkında mahkemeler tarafından iptal kararları verilmiştir. Devir tarihi ile mahkemelerin iptal kararları arasında sürenin uzaması nedeniyle devralanlar tarafından bu süre zarfında üretim, yatırım, istihdam, modernizasyon ve benzeri konularda tasarruflarda bulunulmuştur. Bunun sonucu olarak özeleştirilen kuruluşun önceki durumuna göre geri dönülemeyecek bir yapının oluşması veya hisselerin el değiştirmesi nedeniyle mahkemelerce verilen iptal kararlarının uygulanmasında fiili ve hukuki imkansızlıklar ortaya çıkmıştır’ gerekçesine yer verilerek ‘mahkeme kararları ile ilgili olarak ileriye ve geriye yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesi’ kararlaştırılmıştır.

Bilahare, 6300 sayılı Kanun’la 4046 sayılı Kanun’da düzenleme yapılmış ve 4046 sayılı Kanun’a ek 5. Madde eklenmiştir. Madde ile özelleştirme işlemleri ile ilgili yargı kararlarının uygulanması konusunda Bakanlar Kurulu’na karar alma yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından tesis edilen 11 Haziran 2012 tarihli karar ile de ‘Özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan fiili imkansızlıklar nedeniyle ‘işlemlerini iptal eden yargı kararlarıyla ilgili olarak geriye ve ileriye yönelik herhangi bir işlem tesis edilememesi ve özelleştirme idaresi bakanlığınca bu yönde yapılmış olan iş ve işlemlerin devam ettirilerek sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır’ düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenlemeler gereğince geri alım davasından vazgeçilmiştir.


Daha sonra ÖYK tarafından alınan 2 Ağustos 2014 tarihli karar ile SEKA’ya ait Balıkesir İşletmesi’nin özelleştirilerek devir ve teslim işleminin tamamlanmasından sonra, anılan işletmenin özelleştirme işlemi hakkında verilen iptal kararı çerçevesinde bu işletmenin geri alınmasına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesi uygun görülmüştür. Yukarıda belirtilen ek 5. Madde’nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra 10 Eylül 2014 tarihli kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu yasal düzenleme ile 4046 sayılı Kanun’a eklenen geçici 26. Madde’de, ‘bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden beş yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında verilmiş olan yargı kararları ile ilgili olarak, sözleşmelerinde belirtilen haller dışında, bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilemeyeceğine’ ilişkin düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme uyarınca ÖİB tarafından alıcıya yazı yazılarak, 4046 sayılı Kanun’un geçici 26. Maddesi uyarınca, hisselerin geri alınmasına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmeyeceği ve bu kapsamda geri almaya yönelik dava açılmayacağı bildirilmiştir.

Söz konusu geçici 26. Madde bu işlemler tamamlandıktan sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümemesi nedeniyle, yukarıda belirtilen kanun hükümlerinin iptal edilmesinden önce alınmış olan Bakanlar Kurulu ve ÖYK kararları uyarınca söz konusu kuruluşun geri alınmaması yönünde yapılmış olan işlemler hukuken geçerli bulunmaktadır.

Bu Haber 1035 defa okunmuştur.
KALAŞİNKOF DA ÖZELLEŞİYOR
TCDD DE ELDEN GİDİYOR
MALİYE BAKANI: VARLIK SATIŞI ART
TELEKOM YETKİLİLİLERİ HESABA ÇEK
VARLIK FONU, PTT’Yİ SATIŞ HAZIRL
ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ DE YABANCILAR
ÖZELLEŞTİRME SEKTÖRÜ (!) İYİYE G
TELEKOM´DAN GİTME ZAMANI
VARLIK FONU’NA BÜYÜK DEVİR
KÂR EDEN ŞİRKETİ SATTILAR
ÖZELLEŞTİRMENİN YENİ BAŞKANI: AH
ÖZELLEŞTİRME SAHTEKARLARINA MAHK
TP ÖZELLEŞTİRİLDİ
ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASI AGRESİFL
ŞEKER STRATEJİK AMA TELEKOM DEĞ
ÖZELLEŞTİRME TORBADAN ÇIKARILDI!
SAADET´TEN ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ
ÖZELLEŞTİRME TORBASI GELİYOR…
195 KURULUŞTA KAMU PAYI KALMADI
MİLLİ PİYANGO NEDEN HALKA ARZ ED
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!