7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
ESKİMEYEN DOSTLARAESKİMEYEN DOSTLARA

Tarih: 2010-01-01

ESKİMEYEN DOSTLARA; Derneğimizin adı her ne kadar “TELEKOMCULAR DERNEĞİ” olsa da, sizlere “Değerli Telekomcular” diye hitap edemedik. Türk Telekom’da yıllarca çalıştıktan sonra ayrılan/ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımızın çok büyük bölümünün “Telekomcu” olarak tanımlanmaktan hoşlanmadığını biliyoruz. Biz Türk Telekom’dan ayrılan, ayrılmak zorunda bırakılan, Türk Telekom’da çalışan/çalışmak zorunda kalan tüm arkadaşlara ESKİMEYEN DOSTLAR diye hitap etmeyi uygun gördük. Derneğimiz, 164 Yıllık PTT/Türk Telekom Geleneğinden gelen, Türk Telekom’dan ayrılan/ayrılmak zorunda kalan, Türk Telekom’da çalışmaya devam eden/etmek zorunda kalan Mühendisin, Teknikerin, Teknisyenin, Memurun, İşçinin, Araştırmacının, Güvenlik Görevlisinin kısacası her unvandaki çalışanın/emeklinin; • Dostluğunu, beraberliğini, iletişimini sağlamak, • Özelleşmeden kaynaklanan maddi/manevi sorunlarına çözümler üretmek, • Çok büyük bir ailenin parçası olduğumuzu hissetmek, hissettirmek, Amacıyla 2006 yılında kuruldu. O tarihten bu yana, 100.Yıl 36. Cadde No:25/3 Balgat / ANKARA adresindeki binasında, tüzüğü doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren derneğimizin 19.12.2009 tarihinde yapılan 2. olağan Genel Kurulunda gerçekleştirilen seçimi sonucu oluşan Yönetim ve Denetim Kurulları kendi arasında yaptığı görev bölümü sonucunda; Yönetim Kurulu; Başkan: Zafer TEKBUDAK Başkan Yardımcısı: Fazlı KÖKSAL, Sekreter: S.Mete DARICI, Sayman: Yılmaz YAZICI, Üye: Nurdan TAN Üye: Savaş Dinçer YETİŞER, Üye : Orhan YAKAR Denetim Kurulu Başkan: Alparslan BEŞİR, Üye: Abdullah GÜNDÜZ, Üye: Aynur CAVCAV Şeklinde oluştu. Yönetim Kurulumuz; Görevi, statüsü, siyasi görüşü, dini inancı ne olursa olsun, 01.01.2006 tarihinden önce Türk Telekom’da görev yapan herkesi doğal üyesi olarak görmekte, onların kurumsal, mali, idari sorunlarını çözmek için gayret göstermeyi görev bilmektedir. Yönetim Kurulumuz yaptığı ilk toplantıda, Kısa, Orta ve Uzun Vadeli hedefler tespit edilmiş ve bu hedefler web sitesinde yayımlanmıştır. Bu hedefle ulaşmak için sizin destek ve katkılarına ihtiyacımız vardır. (Bkz: http://www.telekomculardernegi.org.tr/haberdetayi.php?aid=737 ) A) Türkiyede on binlerce “Eski ve Eskimeyen Dostu” kucaklamak isteyen derneğimiz bu amaçla Kurum ve İşyeri Temsilcileri oluşturmayı hedeflemektedir.Bu amaçla; Dernekte 10’dan fazla üyesi olan kurumlarda Kurum Temsilcisi, yine 10’dan fazla üye bulunan kentlerde Kent Temsilcisi görevlendirilecektir. Temsilciler; • Kurum veya Kentteki “Eski Dostların” sorunlarını, e-posta adreslerini, telefonlarını, yazışma adreslerini derneğe bildirmekle, • Derneğin etkinlik, görüş ve duyurularını kurum ve kentlerindeki “Eski Dostlara” iletmekle, • Derneğin bilgi ve onayını almak şartıyla, toplantılar yapmak ve toplantı sonucunu Derneğe bildirmekle, • Derneğimizin düzenleyeceği bölgesel toplantıları koordine etmekle, temsilcilerle yapılacak toplantılara katılmakla, Görevli olacaklardır. Temsilciler, 2010 yılı Şubat ayı sonuna kadar Derneğe üye olan sevilen, sayılan, temsil yeteneği olan arkadaşlarımız arasından Yönetim Kurulumuzca seçilecektir. Ancak, Yönetim Kurulumuzun tüm arkadaşlarımızı tanıması mümkün olmadığından; yeni üye olacak arkadaşlarımızın başvuru formlarıyla birlikte kimi temsilci olarak görmek istediklerini belirtmeleri gerekmektedir. B) Derneğimiz ; Mahkeme Kararları, Genelgeler, Filmler, Fotoğraflar vs’yi arşivleyeceği bunları Eski Dostların hizmetine sunacağı, bir Dokümantasyon Merkezi oluşturmayı hedeflemektedir. Arşivimizde azımsanmayacak ölçüde belge bulunmaktadır. Ancak, istediğimiz ölçüde değildir. Tüm arkadaşlarımızın bu konudaki desteklerinizi bekliyoruz. C) Çoğumuz Türk Telekom’dan ayrıldıktan sonra, eski arkadaşlarımızdan koptuk, onların yanında bulunmamız gereken Vefat, Doğum, Emeklilik, Tayin, Ölüm, Hastalık, Düğün gibi acı ve tatlı günlerde yanlarında bulunamadık. Bunu, eski bir Genel Müdürümüzün “Vefakar, Cefakar ve Fedakar” olarak tanımladığı bizlere yakıştırmak mümkün değil. Bu eksikliği gidermek için, Temsilciler oluşturulana kadar, tüm arkadaşlarımızın, öğrendikleri Vefat, Doğum, Emeklilik, Tayin, Ölüm, Hastalık, Düğün vb. olayları, Derneğimizin, telefonlarına, e-posta adresine veya Yönetim Kurulu üyelerine bildirmelerini talep ediyoruz. D) Müşterek sorunlarımız olduğu gibi, Türk Telekom’daki Statümüze (Kapsam İçi-kapsam Dışı, 1.Tip-2.Tip, 399 Sayılı KHK tabi sözleşmeli, Asli Sürekli), Mesleğimize (Teknisyen, Tekniker, Memur, Mühendis, Müfettiş, Güvenlik Görevlisi vs), Nöbetli hizmet yapmamız/yapmamamıza, İFP Olarak Bildirildiğimiz Tarihe, göre farklı sorunlarımız var. Ve bu sorunların çoğunu çözmek ancak yasal yollara başvurarak mümkün olabilir. Ancak; 1. Şablon başvurular, şablon dilekçelerle sonuca varmak mümkün değil. Örneğin İFP’in Kıdem Tazminatı sorununu ele alalım; a) Türk Telekomla hiç iş akti imzalamayan b) Türk Telekomla 2. tip iş aktini özelleşmeden sonra imzalayan c) İş aktini yıllarca önce imzalamış arkadaşlarımız var. Bunlardan kendi isteği ile İFP olarak bildirilen, Kendi istememekle birlikte, il tercih dilekçesi vererek dolaylı olarak müracaat eden ve isteği dışında bildirilip tercih dilekçesi de vermemiş olanlar var. Yani tam 9 (Dokuz) farklı durum. Bu durumların hepsinde farklı dilekçeler yazılması, farklı talep yöntemleri izlenmesi gerekir. 2. Maalesef, acele edip araştırmadan, gerekli delilleri ileri sürmeden davalar açan bazı arkadaşlarımız ile Türk Telekom personelini sömürmek isteyen bazı Tüccar/ Avukatlar yüzünden kazanılacak davalar kaybedilmiş, bazı konularda aleyhimizde içtihatlar oluşmuştur.. 3. Maalesef Derneklerin kişisel kazanımlar için dava açma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle Dernek adına dava açmamız mümkün değildir. 4. Hazine Müsteşarlığı, İFP olarak naklolduğumuz Kurumlar ve Devlet Personel Başkanlığı aleyhine açılan davalar kazanılabilmekle beraber, Maalesef Türk Telekom aleyhine açılan davalar genelde kaybedilmektedir. 5. Türk Telekom çok farklı, mesleğinde uzman hukuk bürolarıyla çalışmaktadır. Özellikle maddi istem içeren davaları kazanmak için çok büyük çaba sarfetttiği bilinmektedir. 6. Tüccar Avukatlara para kaptırmamak, kaybedilen davalar sonucunda karşı tarafın savunma ücretlerini ödememek, kısacası maddi kayba uğramamak için Zaman Aşımına Uğraması muhtemel durumlar dışında bir süre dava açmayın. Bize 3 ay süre tanıyın. Bu sürenin sonunda, Hukuk Servisimiz, Hukuk Danışmanlarımızın da görüşünü alarak kazanma ihtimali olan davaları, kazanma şansı hiç olmayan konuları tespit edelim. Bazı konularla ilgili örnek dilekçeler hazırlayalım. E) Web sitemizi mümkün olduğunca güncel tutmaya, hepimizi ilgilendiren konulara yer vermeye çalışacağız. O nedenle http://www.telekomculardernegi.org.tr ‘yi giriş sayfası olarak ayarlamanızı ve günde en az bir kez ziyaret etmenizi öneriyoruz. F) İFP Olarak Çeşitli Kurumlara nakledilen arkadaşlarımızın çok büyük bölümünün gittiği kurumlarda çeşitli sorunlarının olduğunu biliyoruz. Bu sorunları tespit edip, bir genel rapor ayrıca her kurum için de özel raporlar düzenleyip, o kurumların bağlı oldukları Bakanlıklara, Siyasi Partilerimize sunmak istiyoruz. Arkadaşlarımız çalıştıkları kurumlardaki sorunları, ayrıntıları ve çözüm önerileri ile birlikte bize iletirlerse, ses getirici raporlar hazırlayabileceğimizi düşünüyoruz. G) Maalesef Derneğimiz üye sayısı açısından hedeflerine ulaşamamıştır. Bunda aidatların nispi yüksekliğinin de payı olduğunu biliyoruz. Ancak, Derneğin olağan sabit giderleri, (Kira ve Stopaj, Görevli, Elektrik, Su, Telefon vs.) nedeniyle bu üye sayısı ile aidat miktarını düşürmek mümkün olamamaktadır. Üye sayısı istediğimiz ölçüye geldiğinde, aidat miktarını düşürmek üzere Tüzük Genel Kurulu yapılması düşünülmektedir. H) Biz, “Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var”, “ Birlikten Kuvvet Doğar”, “Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz ”, “Bir kanatla kuş uçmaz ”, “Birlik dirliktir ” , “Nerde birlik, orda dirlik ” atasözü ve özdeyişlerine çok önem veriyoruz. Sizlerin desteği ile hedeflerimize hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. sizin desteğiniz olursa hedeflerimize ulaşabiliriz. Desteklerinize, katkılarınıza, eleştirilerinize ihtiyacımız var. Eleştiri ve katkılarınızı bekliyoruz. Katkı yapın ki; ortak akıl oluşturalım. Eleştirin ki hatalarımızı görelim.Sizin görüşleriniz bizim için değerlidir. Her konudaki sorun, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bu güne kadar gelinen süreçte, her sivil toplum örgütünün, her yöneticinin ve biz de dahil her Türk Telekom çalışanının, az veya çok hatası oldu. Herkes, “BEN”i,“BİZ”in , “BİZ”i , “HEPİMİZ”in önüne koydu. Birlik olamadık… Ve hep beraber kaybettik… Gelin, bugüne kadar başaramadığımızı, geç de olsa gerçekleştirelim : birlik olalım.BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM 2010 Yılında Milletimizin ve tüm Eski Dostların HUZUR, REFAH ve MUTLULUĞA kavuşması dileğiyle; Sizin ve Sevdiklerinizin Yeni Yılını Kutlar, Sağlık, Mutluluk ve Esenlikler dileriz. Selam, Sevgi ve Saygılarımızla… 30.12.2009 TELEKOMCULAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Not: Bu mesajımızı e-posta adresini bildiğiniz “ESKİ DOSTLAR”a iletmeniz bizi memnun edecektir.
Bu Haber 4192 defa okunmuştur.
KADIN ve EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ
BAŞKANIMIZIN YENİ YIL MESAJI
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
ÖZELEŞTİRİ, GURUR VE DAVET
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!